TRUTH IS NOT A HALF-WAY PLACE is een biografie over Robert LeFevre geschreven door Carl Watner.

LeFevre, die in 1986 gestorven is, was één van de pioniers van de moderne libertarische beweging.

Carl Watner weet op een boeiende wijze te beschrijven hoe deze bijzondere man tot het libertarisme gekomen is. Hij was een idealist die via een soort religieuze sekte steeds meer overtuigd werd van het onnodige en immorele van het gebruiken van geweld.

Hij dreef dat zo ver dat hij zelfs geweld voor zelfverdediging afwees. Volgens hem is “geweld”, en zeker niet “geld” de oorzaak van alle kwaad, (violence is the root of all evil).

Zijn leven was veel kleurrijker dan het in een korte recensie is aan te geven. Achtereenvolgens was hij acteur, radio-omroeper, religieus cultist, kapitein in de Tweede Wereldoorlog in Europa, zakenman, politicus, vroege libertarische publicist, redacteur.

Het meest bekend is hij echter door het stichten van FREEDOM SCHOOL. Met praktisch geen geld en letterlijk met zijn eigen handen, werd de school gebouwd. Hij bracht cursussen van een dergelijk hoge kwaliteit dat hij uit heel Amerika en zelfs uit de hele wereld studenten wist aan te trekken.

In 1978 heeft het Libertarisch Centrum geprobeerd om hem naar de Benelux te krijgen om hier cursussen te geven. Jammer genoeg is het niet gelukt om de financiering van de hoge reiskosten daarvoor rond te krijgen.

Hij onderwees in puur individualisme, zelfregulatie, eigendomsrechten, vrije markt, puur kapitalisme, zelfverantwoordelijkheid en een vreedzaam samenleven van alle mensen.

In de biografie komt dat goed tot zijn recht. Het is een prettig leesbaar boek dat een goede indruk geeft over de tijd waarin het moderne libertarisme ontstaan is, en hoe LeFevre stap voor stap verder komt. Ook leert men al lezende de filosofie nog beter te begrijpen.

Nadat FREEDOM SCHOOL een tijd niet gewerkt heeft, is die sinds een paar jaar weer actief onder leiding van Kevin en Patricia Cullinane. Carl Watner is ook aan deze school verbonden.

Kortom het is een boek dat van harte is aan te bevelen.