Wij hebben een “concurrent”!

In Amsterdam is op het adres van de “Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk” een redactiecollectief gevormd dat een krant uitgeeft die VRIJBRIEF genoemd wordt.

Wij juichen het toe dat meer mensen voor de vrijheid werken, maar we betreuren het als dat gaat op een wijze die met vrijheid niets meer te maken heeft. Misschien begrijpt het redactiecollectief niet goed wat vrijheid echt betekent.

Vrijheid is volgens ons het ontbreken van dwang, geweld of fraude, maar het lijkt erop alsof die nieuwe krant alleen maar geweld propageert. Het lijkt erop alsof zij vinden dat vrijheid is doen waar je zin in hebt, en als dat met geweld moet, dan doe je dat gewoon.

Een paar kreten uit krant nr. l en nr. 2:

– “Commercie vinden we allemaal een vies woord. ”

– “We willen een “krant die bijdraagt aan de totstandkoming van een maatschappij zonder winst, zonder geld, waarin de mensen zelf beslissen wat ze maken, hóe ze dat maken, waarom ze iets maken, en voor wie ze iets maken.” (Red: Back to the cave?)

– “Kraak het kapitaal, niet alleen haar huizen.”

– “Kapitalisme weg ermee!”

– “Kraken is leren uit de praktijk.”

En zo gaat dat door. Kennelijk weten ze niet waar ze over praten, want het geheel is vol tegenstrijdigheden. Maar het blad wordt dan ook gefinancierd door de Nederlandse Commissie van Ontwikkelingssamenwerking. U kunt weer zien waar uw geld blijft.

Wij hebben een aangetekende brief aan het Redactie Kollectief gestuurd met het verzoek om de naam van hun krant te veranderen, omdat wij al sinds maart 1978 de naam VRIJBRIEF gebruiken. Er mocht eens verwarring ontstaan!