De sterke beurt die de “groene” partijen hebben gemaakt bij de recente europese verkiezingen bewijst hoe groot de bezorgdheid om het leefmilieu wel is, temeer daar ook de traditionele partijen in hun programma’s alle een belangrijke plaats hadden voorbehouden aan de milieuproblematiek.

Men kan echter de vraag stellen, of de manier waarop over de kwesties wordt nagedacht van veel realiteitszin getuigt. De publieke discussie daaromtrent zwalpt heen en weer tussen de draconische maatregelen uit het arsenaal van de “groene fundamentalisten” en de beproefde recepten van de politieke kaste: administratieve controles, regulering, fiscale manipulatie. Schijnbaar hebben we enkel de keuze tussen ‘nog minder individuele vrijheid en zelfbeschikking’ en ‘nog meer macht voor de staat’. Vrijheidslievende mensen kunnen niet blind blijven voor het feit dat “het milieu” uitgegroeid is tot een intimiderend politiek concept voor de uitbouw en versterking van de interventionistische staat.

Maar de kwaliteit van het leven is meer dan een gezond bos. Welvaart en politieke waarden als recht en vrijheid kan men niet ongestraft buiten beschouwing laten. Wie ze miskent vraagt om moeilijkheden. Het menselijk bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is zinloos in naam van het milieu offers te vragen die niemand wil brengen. Het komt er veeleer op aan de zorg voor het milieu uit de spektakelsfeer van de “grote politiek” te halen, en naadloos in te passen in het dagelijks leven.

Redactie:

In zijn rede “Milieu en Marktwerking”, gehouden te Rotterdam op 22 april, ter gelegenheid van de uitreiking van de Libertarian Award aan de Kritische Nederlandse Ondernemers, heeft Frank van Dun, rechtsfilosoof aan de Rijksuniversiteit Limburg, aangetoond hoe verbeelding en ondernemingszin essentiële ingrediënten kunnen zijn in een oplossing van moeilijke milieu- problemen – een oplossing die niet betaald moet worden met het offer van vrijheid en recht.

Er wordt aan gewerkt om de belangrijke en interessante rede van Frank van Dun te publiceren in een brochure.

Zodra deze beschikbaar komt, zullen we u informeren.