Libertarianism has only a tiny ideology: “Thou shalt not agress”

DIENSTPLICHT

Eén van de suggesties die ik op deze serie kreeg, was om zoveel mogelijk de vragen van de KLEINSTE POLITIEKE QUIZ te behandelen.

Dit lijkt me wel een aardig idee, vooral omdat steeds meer blijkt dat deze quiz zo’n goed middel is om aan anderen te vertellen wat het Libertarisme is en wil. Een interessante actie is nu gestart door Marshall Fritz, de ontwerper van deze quiz. Hij heeft een belangrijke ervaring die hij had bij gesprekken over de libertarische filosofie geformuleerd. Die is dat je bij een contact met iemand die je een vraag stelt over een libertarische opvatting, niet meer dan dertig seconden hebt om zijn aandacht en interesse te blijven houden.

Als je binnen die dertig seconden niet het juiste begin maakt, verlies je zijn aandacht en gaan zijn gedachten weer in zijn oude richting.

Uiteraard zal dat antwoord voor verschillende personen anders zijn en ook is het een beetje absoluut uitgedrukt, maar ik kan uit mijn eigen ervaring stellen dat er een heel grote kern van waarheid in zit. Marshall heeft nu een prijsvraag uitgeschreven waarin gevraagd wordt naar het beste “dertig-secondenantwoord” op alle tien de vragen van de quiz.

Ik ben er zeer benieuwd naar en ik hoop u na september, als de uitslag bekend wordt, er meer over te kunnen vertellen.

Maar nu dan de eerste vraag of stellen waarvoor in de quiz gevraagd wordt een mening in te vullen:

Stop dienstplicht.

Velen zijn het daar zonder meer mee eens. Vooral “links” georiënteerde personen, die vaak nog verder willen gaan en het hele leger willen afschaffen (pacifisten). Toch is er ook een groot aantal mensen dat het er niet mee eens is. Die willen de dienstplicht handhaven. Daarvoor worden dan allerlei redenen aangevoerd, variërend van “plicht voor je land”, tot „het is zo goed voor de ontwikkeling van de persoon zelf”. De opmerking die ik het meest hoor, is „dan staan morgen de Russen voor je deur en dan is het helemaal gedaan met jullie individuele vrijheid”. Alvorens op deze (foutieve) conclusies in te gaan, is het goed eerst weer naar de basis terug te gaan. En dat is:

GIJ ZULT GEEN AGRESSIE PLEGEN

Uitgaande van deze basis is het eenvoudig duidelijk te maken dat door dienstplicht jonge mensen gedwongen worden om dingen te doen die ze niet vrijwillig gedaan zouden hebben. Die dwang, dreiging met geweld als je niet komt, wordt in echt geweld omgezet als de militaire politie je komt ophalen.

Personen worden gedwongen om in dienst te gaan en werk te verrichten voor anderen. Te werken voor de bescherming van anderen. Desnoods met gevaar voor hun eigen leven.

Wat is hierin het verschil met de situatie van de slaaf en de meester?

De één wordt opgeofferd voor het voordeel van de ander. Er is geen verschil, ook al zal de voorstander van dienstplicht me verwijten dat ik overdrijf.

Argumenten dat je onder die dienstplicht uit kunt komen door je te “laten afkeuren” of door “gewetensbezwaren” of door “vervangende dienstplicht” doen allemaal niets ter zake. Het blijft dwang zolang het slachtoffer niet gewoon kan zeggen dat hij er geen zin in heeft.

Typisch is dat personen die dienstplicht nodig vinden om het communistische onvrije stelsel buiten de deur te houden, niet inzien dat ze dat zelfde onvrije stelsel in hun eigen land reeds toepassen door jongelui in dienst te dwingen.

Alan Burris zegt dan ook terecht in zijn boek A LIBERTY PRIMER: „Wij zullen altijd oorlog blijven houden totdat de mensheid het principe accepteert dat het initiëren van geweld NOOIT goedgekeurd kan worden, voor welk doel dan ook”.

Ook zegt Burris dat het overtuigen van de gehele mensheid van dit principe een enorme taak is; maar het doel van het Libertarisme is niets minder dan dat. En tegen degenen die zeggen dat dat een prachtig doel is, maar te idealistisch en onpraktisch, kunnen we stellen dat het de enige hoop voor de mensheid is. Het alternatief is al duizenden jaren geprobeerd. Het heeft alleen maar slachtpartijen, onderdrukking en armoede opgeleverd en het voert naar nog grotere ellende.

Hoe dan het gevaar van een buitenlandse overheersing tegen te gaan?

Wel dat zou bijvoorbeeld kunnen door een “vrijwilligersleger”. Dit heeft allerlei voordelen ten opzichte van het gedwongen leger. Het kan zelfs een beter leger worden, dat efficiënter werkt.

Het feit dat dat in Engeland en in de Verenigde Staten al zo is, is voor velen een sterk argument. Immers waarom zou het dan niet net zo kunnen in de Beneluxlanden? Paul Jacob, een bekend Amerikaan die zich tegen de dienstplicht verzet heeft, zei het als volgt: „Het echte onrecht van de dienstplicht is dat het staatscontrole is op het individu, het is dwangarbeid. Dienstplicht als middel voor welk doel dan ook, is onrecht. Ik ben geen pacifist die zich tegen een oorlog verzet, ik ben een vrij mens die zich verzet tegen slavernij.” Frederic Bastiat schreef al omstreeks 1850: „Je zult nergens komen met je strijd tegen het communisme; zolang als je er zelf deel van uitmaakt, het vertroetelt en liefkoost in dat deel van de wetten waarin het al is doorgedrongen, zullen al je pogingen tevergeefs zijn”.

Het is mij en andere Libertariërs al vaak gelukt om met bovenstaande argumenten de dienstplichtaanhangers te overtuigen dat inderdaad dienstplicht niet past in een vrije maatschappij en dat een vrijwilligersleger al een hele stap vooruit zou zijn.

Alleen deze enkele stap maakt dan de wereld weer een heel heel klein beetje meer vrij, meer libertarisch.