Iedereen heeft vast wel eens te maken gehad met fanatieke Christenen, bijvoorbeeld steile Gereformeerden, of erger nog, met Getuigen van Jehova en aanverwante sektes. In het zogenoemde ‘gesprek’ met dergelijke fanaten valt vooral op dat zij alles letterlijk relateren aan de Bijbel. Steeds weer wordt ter staving van een bepaalde stelling als argument naar voren gebracht: ‘Het staat in de Bijbel’. Logisch gevolg is dat men niet met iemand in discussie is, maar met iets, namelijk een boek.

Het spreekt vanzelf dat er op die manier geen echt gesprek mogelijk is. Men kan niet van gedachten wisselen, want met een boek kan dat nu eenmaal niet. Of het nu juist is of niet, er wordt in een boek beweerd wat er in beweerd wordt en daarmee uit. Daarom zijn de gesprekken met godsdienstige ijveraars om moedeloos van te worden. In feite komen zij met niet anders dan platvloerse reclamekreten om een bepaald product aan te prijzen en te verkopen. In tegenstelling tot een groot aantal goede producten waarvoor tegenwoordig reclame gemaakt wordt is het product ‘Bijbel’ ook nog eens van zeer slechte kwaliteit. Het is je reinste nep, warrig en autoritair en filosofisch bovendien volledig achterhaald. De mens als vrij en onafhankelijk individu wordt verdoemd omdat hij niet beantwoordt aan de Goddelijke Bedoelingen. Hij is schuldig en zondig en dat al vanaf zijn verschijnen op aarde. Al met al moet dus gesproken worden van misleidende reclame die zonder enige twijfel onmiddellijk door de Reclame Code Commissie verboden zou worden ware het niet dat er nog steeds zoveel zijn die last hebben van godderigheid. En als ‘religieus erfgoed’ valt het letterlijk en figuurlijk buiten alle redelijke criteria. Op zichzelf is dat natuurlijk al reden genoeg om er niets mee te maken te willen hebben.

Precies hetzelfde geldt voor de Koran. De kwaliteit van dit bij de Islam behorende heilige boek is evenwel nog beroerder dan de Christelijke Bijbel. Het is verbijsterend hoe duister, plat en kortzichtig de er in verkondigde ‘wijsheden’ zijn. Voeg daar nog bij de niet aflatende vervloekingen van ongelovigen en Joden en over het algemeen de uitermate discriminerende strekking van het geheel en men heeft ruim voldoende argumenten om de hele zaak bij het vuilnis te zetten. Maar toch komen ook de Moslims telkenmale onverdroten met het buitengewoon overtuigende argument: ‘Het staat in de Koran’.

Afgezien echter van de logische onhoudbaarheid van dergelijke argumenten is er nog iets dat zo nodig nog kwalijker is. Bij onderzoek blijkt namelijk steeds dat allerlei stellingen van gelovigen helemaal niet in de Bijbel of de Koran staan! Of het blijkt in het gunstigste geval dat de zaak zonder meer uit zijn verband gelicht is, nog afgezien van het ergerlijke feit dat men doorgaans geen flauw benul heeft van de werkelijke betekenis van bepaalde uitspraken. Men maakt er dan ook schaamteloos naar eigen believen gebruik van, uiteraard om macht over de medemens te verkrijgen. Daar draait het uiteindelijk altijd om. Wat dat betreft verschillen de godsdienstige praktijken niet van de politieke waarin men ter wille van de macht ook zonder enige houdbare grond van allerlei beweert. Het is trouwens met die Koran al helemaal een uitermate misleidend gedoe. De imams beweren met grote stelligheid dat de Koran absoluut authentiek is en daarom van kaft tot kaft aanvaard moet worden. Niets is echter minder waar, er is in de loop der tijden een heleboel aan veranderd en toegevoegd, ongeacht het dwingende voorschrift van de grondleggers van de Islam dat er niet mee gerommeld mag worden. Bovendien bestaan er allerlei aanvullende geschriften van later datum die voor het gemak door de imams ook maar tot de Koran gerekend worden. Het gewone volk kan dat toch niet controleren. Trouwens, in de meeste gevallen hebben die imams het zelf ook maar van horen zeggen. Hun werkelijke kennis van de oude geschriften stelt ten enen male niets voor. Vergeleken bij de Christelijke theologen zijn zij zelfs absolute analfabeten. Maar de kreet: ‘Het staat in de Koran’ is desondanks voldoende effectief om de gelovigen op de knieën te krijgen, dus is alles in orde! Dat het in de meeste gevallen een leugen is wordt nauwelijks door iemand opgemerkt. Zelfs de meeste westerse intellectuelen laten in dit opzicht verstek gaan, lafhartig bevreesd als zij zijn van discriminatie beschuldigd te zullen worden en de hele Islamitische wereld tegen te krijgen.

De multiculturele samenleving vraagt immers volgens hen dat wij tolerant zijn en een ieder in zijn waarde laten, ook in zijn waarde als belijder van iets dat niet alleen onzinnig is maar zelfs uitermate gevaarlijk voor een menswaardige ontwikkeling van de maatschappij. Er zit namelijk geen enkele praktische stimulans in de Islam, omdat het maatschappelijk leven van de mens uitsluitend ter verheerlijking van Allah mag dienen. Hetgeen onmiddellijk ook inhoudt dat een in individualisme uitlopende cultuur als de Westerse volstrekt uit den boze is en op grond daarvan bestreden en vernietigd moet worden. Inmiddels heeft men daarmee stilzwijgend een aanvang gemaakt…

THE BEAUTIFUL ART OF PHILOSOPHY

1) Homepage: http://home01.wxs.nl/~filosvis
2) Homepage: http://home.planet.nl/~dageraad.vis

4 REACTIES

 1. Ik heb het artikel gelezen,… maar ik denk dat in de “Godsdienstige fundamentalisten” meer vrijheid zit als wat hier wordt beweert…

 2. “Niets is echter minder waar, er is in de loop der tijden een heleboel aan veranderd en toegevoegd, ongeacht het dwingende voorschrift van de grondleggers van de Islam dat er niet mee gerommeld mag worden. Bovendien bestaan er allerlei aanvullende geschriften van later datum die voor het gemak door de imams ook maar tot de Koran gerekend worden. ”

  wat is er dan veranderd? waar is de bronvermelding voor dergelijke beweringen?
  wel eens eerlijk in gesprek gegaan met een imam? vraag eens wat info op bij al azhar instituut in cairo, en dan pas zo’n artikel schrijven: gefundeerd als het kan! is dit filosofie? filosofie is opgebouwd uit argumenten die leiden tot logische conclusie: weinig van terug te vinden hier…spijtig….

 3. zo zo meneer de visser..wat een woede..gefrustreerd mannetje..maar je bent wel grappig..zoals alle onwetende mensen af en toe grappig zijn.

 4. Beste Sumaia, beste Omar,

  Ik begrijp dat zo’n ‘uit het verband gerukt’ artikel niet leuk overkomt.

  De toon die jullie aanslaan is die van een gekwetste en inderdaad is Jan Vis niet zachtzinnig.

  Als je je iets meer zou durven verdiepen in de filosofie van hem, er is heel veel van hem te vinden op internet, dan zou je ontdekken dat die filosofie van begin tot eind logisch opgebouwd is. Zie: het hoofdwerk deel 1, 2 en 3 .

  Maar ik begrijp dat geloof en zelf denken moeilijk samengaan.

  Groet

  Quillem

Comments are closed.