Sinds enige decennia wordt onze wereld lastig gevallen door een vrouw die we enigszins de heks van het anti-racisme zouden kunnen noemen. De Amerikaanse Jane Elliot is sinds 1968 een fanatieke propagandist van het anti-racisme en reist stad en land met haar boodschap dat blanken en zwarten gelijk zijn en moeten integreren. Racisme is in haar opvatting slecht en om kinderen en volwassen op de goede weg te helpen heeft deze voormalige lerares een programma opgezet om de leerlingen een niet-racistische geesteshouding aan te leren. Dit programma kennen we onder de naam “Blue eyes” en TV-documentaires over dit educatieve project worden een wereldwijd publiek vertoond. De schoolmeester behorende tot de “half brows” is wel de sterotype grap van de echte highbrows, en vooral de “blue stocking” half brow, de lerares met haar fanatieke overtuiging van de halve ignorant is een vervelende zeurpiet die halve onjuistheden aan haar publiek probeert op te dringen met drogredeneringen.

Het programma van Jane Elliot bestaat uit een rollenspel waarbij de kinderen of althans de proefpersonen worden verdeeld in blauwogigen en bruinogigen, en de ene of de andere groep zijn de opperkaste en de onderkaste. In het rollenspel gaat dan de ene groep de andere groep onderdrukken, op de wijze zoals Jane Elliot denkt dat de blanken in de VSA de zwarten onderdrukken. Dit criterium is natuurlijk gekozen omdat er in de VSA onder de WASP bevolking blanken zijn met blauwe ogen en bruine ogen, en zo wil Jane Elliot een morele les specifiek op de blanken loslaten.

Wat Jane Elliot met haar programma doet is door een rollenspel een menselijk instinct bevestigen, namelijk dat door invloed van het milieu vrijwel ieder individu in een bepaalde sociale groep kan worden gesocialiseerd en eventueel gewapend kan worden ingezet tegen een andere groep. Wie een willekeurige lijn trekt door een bevolking en mensen op basis van enig criterium op gaat voeden met de gedachte dat de eigen groep op welke wijze dan ook superieur is aan de andere zal zeker succesvol zijn. Zo kunnen in korte tijd mensen worden opgevoed met de gedachte dat ze behoren tot een protestants of katholiek kamp, christelijk of islamitisch kamp, kapitalistisch of communistisch kamp, kamp van lange mensen en van korte mensen, blauwogige en bruinogige mensen, blonden en donkerharigen, platvoeten versus holle voeten enzovoorts enzovoorts.

Deelnemers aan het project van Jane Elliot komen huilend uit de sessie en Elliot neemt aan dat hiermee het boze racisme is uitgebannen. Hier komt de half brow status van deze dorpslerares bovendrijven. Elliot heeft met haar sessies in het geheel niets bewezen. Het sociaal-psychologische mechanisme dat zij benut is al heel erg lang bekend en dit toepassen bevestigt de mogelijkheid mensen te indoctrineren en te socialiseren. Het experiment zegt evenwel niets over de inhoudelijk juistheid of onjuistheid van de stellingen van de sociobiologen die racistische stellingen poneren. Wanneer allerhande sociobiologen of ook gewone burgers op basis van ervaringen racistische ofwel racialistische stellingen poneren, waarbij bijvoorbeeld blanken en zwarten andere kwaliteiten worden toegedicht betreffende het scheppen en instandhouden van een beschaving, of wanneer sociologen en anthropologen publiceren over andere huwelijkspatronen, criminaliteit of economische successen van blanke en zwarte culturen, dan worden die wetenschappelijke stellingen niet weerlegd door een sociaal-psychologisch rollenspel. De emoties van de huilende blanken die meedoen aan het rollenspel bewijzen niets anders dan dat vernederde mensen emoties hebben.

Dit artikel mag vrij verspreid worden over het internet en geplaatst worden door de tijdschriften waarvan de redactie dit artikel nuttig acht. Juist omdat Jane Elliot overal wordt opgevoerd als werkelijk het ultieme argument tegen de boze racisten lijkt mij dit wenselijk. De kinderachtige methoden van types als Jane Elliot moeten bij de wortel worden aangepakt.

4 REACTIES

 1. andere huwelijkspatronen,het scheppen en instandhouden van een beschaving, criminaliteit of economische successen van blanke en zwarte culturen. ??????????????????

  Met andere woorden blanken hebben een beter huwelijkspatroon (scheiden dus minder vaak?), zijn beter in staat om een beschaving te scheppen en die te handhaven (Betekend dit dat de blanke beschaving alleen door blanken is geschept en in stand is gehouden?), blanken zijn minder crimineel dan zwarten en economisch succesvoller.????????????????????
  Met andere woorden: Superioriteit van blanken is gerectvaardigd?!? Dit zijn redenen voor ons blanken om ons superieur te voelen?!!!
  1. Ik raad u aan om papers van Mansell op te zoeken waarin hij het over het onderwerp “common sense” heeft.
  2. Ga dan na hoe deze “common” sense over andere rassen dan de uwe bij u leeft.

  Jane Elliot probeerdemet haar experiment vooral te bewijzen dat racisme aangeleerd kan worden. En dat het geen kwaad kan om naar eens eigen vooroordelen te kijken.

  Een aanrader: http://www.horizonmag.com/4/jane-elliott.asp

 2. Wat in de reactie staat (met andere woorden; en dan een hele hoop onzin) kan ik zelf niet uit dit artikel opmaken
  deze reactie raakt kant noch wal

 3. Het is zielig dat Rodenbach stelt dat Elliot het publiek probeert op te dringen met drogredenen waar hij zelf van vele gebruik maakt. Het begint in de eerste alinea al met de woordkeus wat veel weg heeft van de drogreden ‘Ad hominem’. Vervolgens komen er een aantal stromannen aan te pas (een voorbeeld: ‘Elliot neemt aan dat hiermee het boze racisme is uitgebannen’ Iets dat zij zelf nota bene tegenspreekt) en een immunisering van de eigen redenering. Dit artikel is Humbug en de schrijver heeft hiermee geheel niets bewezen dan alleen dat hij beter iets anders kan gaan doen dan proberen kritisch te schrijven. Ik neem aan dat hij ook nog nooit gehoord heeft van speech acts en hoe deze sociale ongelijkheid produceren en in stand houden.

  De kinderachtige methodes van mensen als Rodenbach moeten bij de wortel worden aangepakt. Er is al onzin genoeg op internet. Daar zijn al meer dan genoeg Rodenbachs die we kunnen missen als kiespijn.

 4. De bedoeling van dit experiment was om mensen, die normaal niet bij dit soort zaken stilstaan, voor een aantal uur te laten meemaken wat sommigen in continue zin meemaken. Gedoeld wordt op alledaagse situaties, zoals op de werkvloer, onder collegas of in openbare ruimten, en is volstrekt niet bedoeld om allerlei biologische, sociaaldarwinistische of wat dan ook theoriën te weerleggen.
  Eerlijk gezegd vind ik Elloits’ methode tamelijk rigoreus, maar ook zijzelf noemt dit een shockmethode. Ikzelf heb een bruine huidskleur -ik ben geadopteerd- en heb met betrekkelijk weinig rascisme te maken gehad, eenvoudingweg omdat ik voortdurend in de beschermde universitaire wereld leef (als student zijnde). Maar via gesprekken met andere geadopteerden weet ik dat er wordt gediscrimnineerd op een manier die werkelijk op geen enkele wijze door allerhande biologische theoriën gerechtvaardigd wordt.
  Dit is ook één van de redenen dat ik geboeid ben geraakt door het libertaire gedachtengoed, want met haar openlijke erkenning van het kapitalisme, particulier ondernemerschap en vrije marktwerking, erkent ze impliciet dat ieder volk of ras in staat is om via de genoemde middelen welvaart en een acceptabel technologisch peil te creëren. Dit in tegen stelling tot bepaalde linkse of socialistische ideeën, die het kapitalisme of (neo)liberalisme verantwoordelijk houden voor de armoede in de derde wereld en opteren voor het socialisme als de oplossing voor ontwikkelingslanden, waarmee -misschien onbedoeld- indirect wordt geclaimd dat leden van gekleurde volkeren niet in staat zijn om zelfstandig te ondernemen of in particuliere zin kapitaal te verwerven [zoals blanken].
  Wat doet dit artikel eigenlijk op deze site?

Comments are closed.