stemadvies.gif
Klik hier voor de presentatie (Powerpoint formaat)

“Government is a broker in pillage, and every election is sort of an advance auction sale of stolen goods”
H. L. Mencken

9 REACTIES

 1. Voor het eerst in lange tijd is er een partij waarvan ik het hele programma – corruptie, bureaucratie en regelgeving in europa aan de kaak stellen – onderschrijf. Ik hoop dan ook dat jullie er nog een artikel aan willen wijden, want Paul van Buitenen (“de klokkenluidervan Europa”) verdient alle steun die hij kan krijgen.

  Niet stemmen levert weliswaar op dat het duidelijk is dat Europese politiek de doorsnee-europeaan geen moer interesseert, maar daarmee help je de burger niet verder.

  Kijk eens op http://www.EuropaTransparant.nl/ en kijk dan of je nog hetzelfde advies wil uitbrengen. Mijn advies: Stem lijst 12.

  Met vriendelijke groet,
  Boris

 2. Ik kan mij goed vinden in de argumenten die genoemd zijn om niet te stemmen. Is er ook een mogelijkheid om die tekst gewoon in Words te bekomen? Zo ja, dan hou ik mij aanbevolen.

  M.v.g. W.Frankes

 3. Met niet stemmen geef je meer macht aan degenen die wel stemmen. En indirect steun je de grootste partij. Die zou je zelf vast nooit hebben gekozen ! Niet stemmen is dus geen optie.

  Met blanco stemmen legitimeer je juist de zittende partijen, inclusief hun declaratiegedrag en ongecontroleerd verstrekken van subsidies. Je laat immers niet duidelijk weten wat je wel wil: Bevalt het verkiezingsprogramma van geen van de partijen je misschien of kan de hele EU je gestolen worden ? Niemand zal het ooit weten !

  En ongeldig stemmen is belachelijk. Je wil eigenlijk blanco stemmen, maar het stembiljet biedt die mogelijkheid niet en daarom doe je net alsof je een vergissing hebt gemaakt. Ben je soms een idioot ? Waar is je zelfrespect ?

  De enige juiste actie is normaal te stemmen. En wel op een partij die hetzelfde wil als jij: Europa teruggeven aan de burgers !

  Door de baantjesjagers en zakkenvullers er onder druk van de publiciteit uit te werken wordt de EU democratischer en goedkoper.

  Paul van Buitenen heeft bewezen dat hij dat kan. Steun die man !

  Veel succes op 10 juni, Paul !

  http://www.europatransparant.nl

  :-}

 4. EU IS ILLEGAAL

  Paul van Buitenen is een prima kerel en verdient alle steun van de kiezer die ondanks alles toch nog vertrouwen heeft in het systeem. Maar daar zit nu juist het probleem. Want Paul en zijn vrienden kunnen dat systeem niet veranderen: de corruptie etc. van de jokers die hij bestrijdt, gaat immers gewoon door en groeit alleen nog maar, want het is inhaerent aan het SYSTEEM (lees Kafka). Ook blanco stemmen zou het systeem autoriseren en jouw stem zal hoe dan ook gestolen worden. Er is daarom maar een alternatief: niet stemmen. Ziet hoe de politici zich steeds wanhopiger tonen over het lage opkomstpercentage: dat bewijst immers hoe ILLEGAAL de EU is.

 5. Met deze argumenten is het dilemma niet opgelost. De democratie is uiteraard niets anders dan de dictatuur van de meerderheid, een dictatuur die hooguit een paar jaar hoeft te duren. In zijn representatieve vorm is de democratie gelijk aan de dictatuur van de politieke klasse. Want meer dan een beetje verschuiving naar links of rechts halen verkiezingen niet uit en invloed heeft de burger nauwelijks.
  Maar feit is dat we niet om de democratie heen kunnen. Ze is er of we nu willen of niet. Van de rechtsstaat zijn we nog ver af. En ik vraag me af of apolitisme niet een nog dommere keuze is. Nu kunnen we alleen hopen dat de politici onze stem juist interpreteren en onze wil uitvoeren. Als we onze wil niet uitdrukken dan kùnnen ze hem per definitie niet interpreteren noch uitvoeren.

  Aan mijnheer van Dun wou ik vragen hoe hij de grondwet van zijn ideale rechtstaat ziet. Of zo hij niet gelooft in het formele, of hij ergens beschreven heeft of weet hoe een dergelijke “on”democratisch rechtstaat dan wel zijn recht zou genereren en hoe die samenleving zich zou moeten ordenen teneinde de totale oorlog te vermijden.

 6. Arjen De Neve lijkt te geloven dat “wij” alleen in het stemhokje “onze wil” kunnen uitdrukken. Dat is een wel heel defaitistische opvatting.
  Trouwens, hoe zouden politici “onze stem” juist kunnen interpreteren. De enige (grond)wettige interpretatie van de stembusuitslag is die welke de politieke partijen in het formatieberaad eraan geven. En hoe zouden zij “onze wil” kunnen uitvoeren? Hoe zit het met de “wil” van mensen die zich niet willen laten vertegenwoordigen, die niet willen dat zogezegd “in hun naam” en “met hun machtiging” allerlei beslissingen worden genomen?
  Uit verschillende artikelen van Van Dun (ook op libertarian.nl te lezen!) blijkt duidelijk dat hij een onderscheid maakt tussen recht en wet: een rechtsstaat staat in dienst van het recht, wat wij nu hebben is een wettenstaat die zijn wet boven het recht stelt. Vermoedelijk kan hij wel leven met een democratische rechtsstaat waarin de inzet van de verkiezingen is de behoeders van het recht te kiezen, niet de makers van wetten die in de plaats van het recht moeten komen. Is dat niet de klassiek-liberale opvatting die ook Hayek aanhing?

 7. Defaitistisch, hoezo? Is iedere ernstige deelname aan dit publieke forum niet an sich al het bewijs van het tegendeel. Want wie zelfs maar de kleinste steen verlegt, heeft de loop van de rivier bepaald.

  Anderzijds zie ik niet echt veel alternatieven om op een maatschappelijk effectieve wijze een (volks)wil uit te drukken. Ik wil wel emigreren naar het Hayekiaanse utopia, maar vind zo niet direct een betaalbare vlucht (enkele reis zou volstaan). En vrije verzaking aan nationaliteit (de zo overbodige discriminant), laat staan rechtsonderhorigheid, bestaat (vooralsnog) niet in deze wereld.

  Voor mij blijft het dilemma overeind. Ik ben het met u eens dat recht hoort te primeren op de wet. Maar rechtsgenese is in belangrijke mate legistiek. Ik kan me moeilijk met het idee verzoenen dat recht een axiomatisch en statisch gegeven zou zijn. (Ik kan me natuurlijk vergissen, maar dan leer ik hiervan graag de grondslagen kennen). Tegelijk zie ik niet hoe de rechtsstaat kan fungeren als we met een pennestreek alle wetten zouden opheffen. Omdat u en ik een andere idee kunnen hebben over de inhoud van het recht, hebben we toch een houvast nodig? En is de wet dan niet de meest voor de hand liggende vorm voor zo’n houvast? En dan komen we weer bij wetgevende macht en de vraag of de behoeders van het recht, zoals u ze noemt, met of zonder wetten wel echt het recht behoeden. Zijn ze überhaupt in staat het onderscheid tussen recht en wet te maken? Kunnen we onze watchmen vertrouwen en hoe drukken we het wantrouwen uiten, anders dan met ‘majority vote’? Vandaar nog steeds het dilemma. Stemmen is gegarandeerd gefrustreerd wakker worden omdat met enkele bolletjes het hele spectrum van maatschappelijke vragen waarop ik wil antwoorden onmogelijk beantwoord kan worden. Niet stemmen aan de andere kant wil niet zeggen dat ik niet onderworpen zal zijn aan de wetten die mijn recht schenden en geeft mij als (denkende) mens alleen het gevoel van twijfel dat mijn stem misschien had kunnen helpen om een dam op te werpen tegen de domheid ervan.

Comments are closed.