TopStrip.jpgDegene die een bericht inzond aan een seculier forum had gelijk om ons aan de kreet van Hitler te herinneren over hoe men zou moeten liegen en hoe deze leugens een grote uitwerking zouden kunnen hebben op de massa. Dit roept een aantal interessante vragen op. Waarom zou een bepaalde leugen lukken terwijl andere juist falen? En waarom zou een leugenaar plotseling succesvol zijn in een bepaalde periode en niet in de periode daarvoor? Om deze vragen te beantwoorden moeten we begrijpen wat een succesvolle leugen is. Ik zal over dit punt eerst verder uitweiden, alvorens ik zal speculeren over de doeltreffendste manier om de moeder van alle leugens te ontzenuwen, het islamisme (of de politieke islam, want het islamisme is niets anders dan een bepaalde politieke stroming uitgedost in religieuze kleren).

Adolf Hitler zei dat ,,de brede massa van een natie gemakkelijker ten prooi valt aan een grote leugen dan aan een kleine leugen.” Ook heeft Hitler ons geleerd hoe je succesvol kunt zijn door de leugen telkens luidruchtig te verkondigen. Voor het geval het u niet is opgevallen begon hij zijn toespraken op een relatief kalme wijze maar kreeg hij steeds meer applaus naarmate hij meer begon te schreeuwen. De koppige Duitse massa geloofde werkelijk dat hun geliefde Führer de waarheid verkondigde, omdat hij zoveel moeite nam om zo luid te spreken. Vanwege deze twee voorbeelden kunnen we het islamisme beschouwen als een zeer succesvolle leugen. Inderdaad, zoals Amir Taheri heeft geschat is de rekening over de laatste twee decennia van de islamisme-propagandamachine zo’n 100 miljard dollar. Zodoende is dit de grootste propagandamachine in de geschiedenis, zelfs groter dan de communistische propaganda tijdens het Sovjet-tijdperk. Men zou nooit zoveel geld uitgeven tenzij men wist dat men een gigantische leugen moest verdedigen.

De Moskee, vooral tijdens het vrijdagsgebed wordt specifiek gebruikt door islamisten om hun boodschap te verspreiden. De Egyptenaar Saadeddine Ibrahim klaagde onlangs hoe je je tegen een propagandamachine teweer moest stellen die in een netwerk van 150.000 moskeeën in Egypte wordt gebruikt. In veel landen worden fatwa’s (religieuze decreten) gebruikt door mulla’s die bindend zijn op sociaal en politiek gebied en aan de religieuze autoriteiten worden uitgebreide machtigingen toebedeeld om de censuur te handhaven op alles wat als godslastering wordt beschouwd. Bovendien vindt er een infiltratie plaats op cultureel en onderwijsgebied, die de islamisten extra macht toebedeelt, vooral over de inhoud van schoolcurricula en media. En sinds de beginjaren 90 werd het nog erger dankzij de invoering van satelliet-tv. In de Arabische wereld is dit een belangrijk communicatiemiddels volledig gemonopoliseerd door de fundamentalisten.

De meest doeltreffende manier om een leugen tegen te gaan is ze natuurlijk te ondermijnen

Als men het islamisme als een leugen beschouwt (dus geen opmerkelijke sociale of politieke stroming, waarmee zij nogal eens wordt verward in het westen), dan zou dit veel implicaties hebben ten aanzien van het ontwikkelen van een effectieve strategie om de islamistische terreur te bestrijden en deze strijd te winnen. De meest doeltreffende manier om een leugen tegen te gaan is ze natuurlijk te ondermijnen.

Dit heeft Ronald Reagan gedaan met het communisme. Zodra de volkeren van het voormalige Oostblok zich realiseerden dat ze slachtoffer waren geweest van een leugen viel het communistische gebouw als een kaartenhuis in elkaar, zonder dat Amerika een schot hoefde te lossen.

Hetzelfde is noodzakelijk ten opzichte van het islamisme vandaag de dag. Maar tot nu toe is alleen het tegenovergestelde gebeurd, omdat Arabische en islamitische regeringen hebben samengespannen met de islamisten, hopend dat anti-westerse kretologie de aandacht van de massa zal afleiden van hun eigen falen. En sommige regeringen hebben zelfs de islamistische agenda aangenomen om het gevaar in te dammen. Voorbeelden zijn vrouwen het stemrecht onthouden in Koeweit en het uitstellen van hervormingen van vrouwenrechten en onderwijssystemen in landen als Algerije en Egypte. Om een grote Tunesische seculiere denker Affif al-Akdhar aan te halen: ,,deze regeringen implementeren het islamisme zonder de islamisten.”

De vrijheid in het westen gaven de islamistische terreurmeesters voldoende mogelijkheden om een effectieve propagandamachine op te zetten

De westerse landen hebben ook actief olie op het vuur gegooid. Sinds de oprichting van het Moslim-broederschap in Egypte hebben westerse democratieën gekozen om of het islamisme te steunen als tegenwicht tegen het communisme of een neutraal standpunt in te nemen. In alle gevallen gaf de vrijheid in het westen de islamistische terreurmeesters voldoende mogelijkheden om een effectieve propagandamachine op te zetten. Men zou hebben mogen hopen dat dit vanwege 11 september 2001 zou veranderen, maar het heeft niet zo mogen zijn. De mediadimensie ten aanzien van de ‘mondiale oorlog tegen terreur’ bestond zover uit een Amerikaanse tegenpropaganda (Hi Magazine en Radio Sawa voor de Arabische jeugd, Al-Hurra TV), hoewel er ernstige twijfel resteert over de effectiviteit van deze aanpak. De verklaarde doelstelling is om de ‘Amerikaanse waarden’ te verspreiden. Maar hoewel dit een edel streven is, is het niet de effectieve manier om de politieke islam tegen te gaan.

De redenen hier voor zijn:

 1. De meeste, misschien zelfs alle, waarden zijn al bekend bij de Arabieren en zullen niet veel bereiken als deze weer heradverteert, en
 2. Veel van deze waarden worden geacht decadent te zijn (dankzij de krachtige uitwerking van de islamistische propaganda). Met als resultaat dat deze tegenargumenten aan dovemansoren zijn gericht in de Arabische en moslimwereld, vooral als deze komen van Amerikaanse propagandisten.

Alleen seculiere Arabische en moslimkrachten kunnen het islamisme effectief ondermijnen

Natuurlijk kunnen alleen seculiere Arabische en moslimkrachten het islamisme effectief ondermijnen. Zoals het recente Iraanse voorbeeld duidelijk aantoont zullen pogingen om modernisten als westerse zetbazen neer te zetten tevergeefs zijn. Uiteindelijk zal de waarheid altijd naar boven komen. Maar tot zover hebben deze krachten zich op de zijlijn bewogen. In een recent artikel legde de Amerikaanse defensieminister Donald Rumsfeld uit dat er een noodzaak is om een ideeënstrijd te voeren. Dat zal betekenen dat er nog steeds hoop is op gezond verstand. Maar totdat dat gebeurd zullen Amerika en het westen zichzelf voor de gek houden dat de huidige militaire campagne hen dichter bij het doel brengt van de volledige uitbanning van de islamistische terreur.

Abu Khawla (Mohammed Bechri) is een mensenrechtenactivist en voormalige voorzitter van de Tunesische afdeling van Amnesty International.

4 REACTIES

 1. Mij werd in een grijs verleden op school geleerd dat het niemand
  minder dan J.Goebbels was die tussen 1933 en 1945 zei:
  “Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaat iedereen het
  vanzelf als de waarheid beschouwen”.
  Toen de V2 operationeel werd liet Goebbels tijdens één van zijn toespraken tot het Duitse volk weten: ein Überraschung ist auch
  eine Waffe…!(hij was niet voor niets minister van propaganda)
  Hoe dan ook: wie destijds de eerste opmerking plaatste, is slechts een detail. Feit is en blijft dat hedendaagse politici en fundamentalisten dankbaar gebruik maken van bepaalde systemen om een volk een rad voor de ogen te draaien.
  Het is alleen zo, dat deze intriganten gelukkig lang niet iedereen
  kunnen belazeren!
  Kort en goed: aperte leugens, al dan niet telkens herhaald, kunnen alleen weerlegd worden door aantoonbare feiten.

 2. Nog een verwijzing naar de Twede Wereld Oorlog, De leugens van Hitler werden geloofd door veel Duitsers, maar het Derde Rijk is (voornamelijk) niet door een interne ondermijning van de leugen om zeep geholpen, maar juist door de militaire macht van de andere landen die die leugens beu waren. Hoe lang zal het niet duren voor Islam ‘onschadelijk’ is gemaakt door de manier hier verwoordt? Wat voor schade kunnen radicalen in die tijd wel niet doen?
  Niet in een helemaal serieus context gezet, maar misschien heeft Islam een duw in de goede richting nodig van een neutrale buitenstaander. Ik wil niet voorstellen dat we het gebied van Islam binnenvallen en 45 jaar bezet houden, maar ik vraag me alleen af of het niet makkelijker is om een effectieve catalysator te vinden voor deze reactie en die te gebruiken. Iets wat inslaat als een bom en ze stimuleert om een einde aan de leugens te maken.

 3. Ik denk niet dat het een wetmatigheid is dat een leugen bij voldoende herhaling algemeen als waarheid beschouwd zal worden. Een bewijs daarvan wordt geleverd door ervaringen met reclame. Er is weliswaar een relatie tussen reclamebesteding en aankoop, maar trouw aan een merk komt niet zonder meer tot stand door herhaling van een boodschap. Het bespelen van emoties is een noodzakelijke voorwaarde voor succes.

  Nazi-Duitsland, de VS, fundamentalistische moslims, de PvdA, de VVD, de LPF etc. misbruiken bijvoorbeeld regelmatig de zorgen die mensen mbt de toekomst hebben. De nog altijd hoge populariteit van Drees komt doordat hij toekomstzorgen heeft weggenomen en daaraan zijn naam heeft verbonden.

  Stemrecht, evangeliseren van democratie en gedwongen vrouwenemancipatie nemen geen zorgen voor de toekomst weg. Wat moet je met vrijheid als je geen geld of eten hebt?

  Hitler beloofde daarom “vrijheid én brood”. Wat inderdaad een leugenachtige belofte was.

 4. “Hetzelfde is noodzakelijk ten opzichte van het islamisme vandaag de dag. Maar tot nu toe is alleen het tegenovergestelde gebeurd, omdat Arabische en islamitische regeringen hebben samengespannen met de islamisten, hopend dat anti-westerse kretologie de aandacht van de massa zal afleiden van hun eigen falen.”

  En daar ligt de oplossing. De Arabische en islamitische regeringen kunnen alleen maar de de leugen blijven herhalen omdat het westen olie blijft kopen en daar steeds meer geld aan uit geeft.

  Zoland Saudi Arabie veel geld verdient met de verkoop van olie hebben ze geld om de meeste conservatieve stroming binnen de islam te steunen en uit te bouwen

Comments are closed.