nature-big.jpgWist U dat het aantal soorten van de Nederlandse flora niet afneemt maar toeneemt? Wist U dat er geen algje minder zou groeien als wij allemaal fosfaatvrij zouden wassen? Wist U dat de kans op huidkanker toeneemt door de afbraak van de ozonlaag maar dat die kans evenzeer groeit als men naar Lyon verhuist? Om van de wintersport maar te zwijgen?

Deze en vele andere feiten, waarnemingen en redeneringen staan in het bijna 400 bladzijden dikke boek “Nader Bezien” van Prof. Ir. H. P. van Heel dat vanmiddag ten doop wordt gehouden. Het is heldere lectuur, aanstekelijk geschreven en iedereen die zich voor het milieu interesseert, zou het moeten lezen. Het is propvol zaken die wij dachten te weten maar die toch een slag anders liggen dan wij meenden. Ik ga nog even door.

Wist U dat er slechts één dode te betreuren viel als gevolg van het ongeluk van Seveso en dat deze de bedrijfsleider was die vier jaar na dato werd vermoord “om de dader te straffen”, zoals het pamflet van de zich terreurgroep noemende daders vermeldde? Wist U dat de Deense regering begin 2002 besloot een project van drie grote offshore windparken te annuleren? De operationele risico’s waren te groot, de electriciteits-tarieven werden te hoog en de kosten werden te schadelijk voor de economie. Wist U dat architect en stedebouwkundige Pi de Bruijn niet alleen de nieuwe Tweede Kamer heeft ontworpen maar ook betrokken is geweest bij de Bijlmer, waar hij 35 jaar heeft gewoond. Hij zei: “De Bijlmer was een ideologisch statement. Het was het resultaat van een hartstochtelijk egalitarisme. Iedereen moest het hetzelfde zijn. Niemand mocht op de grond wonen, de kop-appartementen kregen geen zijramen. Ieder huis moest hetzelfde zijn”. Nu breken we de Bijlmer af. Zo kan ik nog wel een tijd doorgaan. Wie het boek leest, valt van de ene verbazing in de andere.

Natuurlijk gaat Prof. Van Heel uitgebreid in op de klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change of IPCC houdt zich daarmee bezig. Maar het IPCC munt niet uit in ontvankelijkheid voor kritiek. Centraal in de discussie stond de hockeystick. Die is steeds gebruikt om de temperatuur op aarde over het laatste halve millennium aanschouwelijk te maken: eerst langzaam dalend en sinds kort steil omhoog. Alleen klopt dat beeld niet. In de laatste paar duizend jaar is het geruime tijd flink warmer geweest dan nu hoewel er geen sprake kon zijn geweest van grootschalige uitstoot van CO2 door de mens.

Het heeft veel tijd en moeite gekost voordat het IPCC erkende er met die hockeystick naast te hebben gezeten. In de VS hebben 16.000 wetenschappers zich in de zgn “Oregon Declaration” gedistancieeerd van het IPCC. Wie dus beweert dat er geen noemens-waardig verschil van mening onder de mensen van de wetenschap over klimaat-verandering zou bestaan, maakt zich schuldig aan manipulatie.

Ik moet bekennen dat ik geen mening over deze zaak heb. Ik heb mij nooit bezig gehouden met de bestudering van de klimaatverandering. Maar de wijze waarop de Deen Lomborg is bejegend, vind ik uiterst bedenkelijk. Lomborg is een statisticus en heeft een linkse achtergrond. Hij noemt zich de “Skeptical Environmentalist”. Het blad “Nature” – zeer prestigieus – deelde hem in bij mensen die vinden “dat homo’s niet aan aids sterven en dat de Nazi’s het niet op de joden hadden gemunt”. Die insinuaties zijn te schandelijk voor woorden.

De “Danish Committee on Scientific Dishonesty” of DCSD oordeelde dat Lomborg zich had schuldig gemaakt aan “vervaardiging van gegevens, selectief citeren, verdraaiing van conclusies en plagiaat.” Dit oordeel van de DCSD is door het Danish Research Agency aan een onderzoek onderworpen. Als gevolg daarvan is de voorzitter van de DCSD afgetreden. Het Deense ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft op 17-12-03 de conclusies van het DSDC verworpen en op 12-3-04 trok het DSDC de beschuldigingen in.

Wat zei Lomborg eigenlijk? “Het gaat niet slechter maar beter met het milieu, alleen nog niet goed genoeg.” Als relativerend onderzoek zulke buiten-sporige reacties oproept, is duidelijk dat we te maken hebben met een kerk. Zelf heb ik daar twee maal mee te maken gehad: met de kerk der eurofederalisten en met die der multiculturalisten. Een kerk kent ketters. Lomborg was een ketter. Ik was dat ook. Zou van Heel ook een ketter zijn? We zullen zien.

Kerken staan niet garant voor objectief onderzoek. Toen Galileï door een telescoop de manen van Jupiter kon zien, werd hij tegengesproken door menigeen, die zelfs niet door de telescoop wilde kijken. Kerken leiden tot de scientist-activist en daarom is het goed dat een petitie aan de Tweede Kamer in de maak is, waarin wordt gevraagd om een onafhankelijk audit van de stellingname door officiele instanties inzake de klimaatverandering. Die audit lijkt mij een goede zaak.

Het kabinet wil de kerncentrale in Borssele nu langer open houden en ook dat lijkt mij een goede zaak. Europa is verslaafd aan olie als de junkie aan de naald. Op het ogenblik moet Europa 50 procent van haar energie-behoefte invoeren.: 45 procent van de olie komt uit het Midden-Oosten en 40 procent van het gas uit Rusland. Als er niets wordt gedaan, stijgt de afhankelijkheid buiten de EU om 2030 tot 70 procent. Onze buitenlandse politiek zal daardoor onder grote druk komen te staan. Kernenergie kan een cruciale bijdrage zijn aan een Europees energiebeleid voor de lange termijn. Zij vermindert de afhankelijkheid van energie-invoer en brengt meer verscheidenheid in energie-bronnen. Maar sommige lidstaten willen atoomenergie afschaffen. Laten we hopen dat dit besluit van de Nederlandse regering een eerste signaal is van nieuw denken.

Woensdag 23 februari 2005
Nieuwspoort, Den Haag
Toespraak van Frits Bolkestein ter gelegenheid van de presentatie van het boek “Nader Bezien” van Prof. Ir. H.P. van Heel.

“Nader Bezien” door Prof. Ir. H.P. van Heel
Uitgeverij Quantes
ISBN: 90-5959-029-5

12 REACTIES

 1. Toch maar typisch hoe links Nederland krampachtig blijft vasthouden aan allerlei dogma’s met betrekking tot het milieu, waar blijkt dat ze op onwaarheden en onterechte aannames berusten. Je gaat je afvragen hoe dat komt. Een verklaring is misschien dat in de linkse beweging hat aantal alpha’s bruut is oververtegenwoordigd, zodat men gewoon moeite heeft met het volgen van wat wetenschappers zeggen, dat het dus gewoon neerkomt op onwetendheid. Dat hebben we misschien weer te danken aan het feit dat vakken als wiskunde, natuurkunde en scheikunde in dit land systematisch om zeep worden geholpen, op scholen worden er steeds minder lessen voor uitgetrokken en worden de vakken als moeilijk en eigenlijk alleen voor nerds afgedaan. Dat roept dan meteen een andere vraag op, hoe in godsnaam deze trend van verdergaande debilisering te doorbreken?

 2. Na ons de zondvloed!

  Dat iemand zich druk maakt over klimaat en miljeu! Hoe lang denkt zoiemand te leven? Nog honderd jaar?
  Ik niet.

 3. Jammer dat een prominent als Bolkestein zich laat verleiden tot uitspraken over zaken waarvan hij geen verstand heeft. Hij heeft geen mening over klimaatverandering, maar eigenlijk toch ook weer wel, want als een wetenschapper zo onheus bejegend wordt, zal hij kennelijk wel een deel van de waarheid spreken…

  Vanuit mijn vak en functie heb ik ook te maken met de inschatting van gevolgen van klimaatverandering. Ik ken het boek van Van Heel niet, maar weet wel dat de befaamde hockeystick van Mann et al. overeind is blijven staan als een huis, ook na alle kritiek, en na alle correcties. Wie zegt nog dat het IPCC niet ontvankelijk is voor kritiek ? De pot verwijt kennelijk de ketel… sinds alle beruchte en onverkwikkelijke discussies en zwartmakerijen, ook van de kant van deelnemers aan de Oregon Declaration…

  Geacht forum, leest u de relevante bronnen maar eens op de KNMI website. Een voortreffelijke organisatie, met internationale faam, vol met traceerbare wetenschappelijke informatie, up-to-date, en niet achterhaald zoals uw informatie, gratis en voor niks te downloaden, tegenstanders hoeven alleen maar de moeite te nemen om de bakken met informatie zorgvuldig door te nemen.

  En het KNMI is erg duidelijk over de oorzaken van de wel degelijk bestaande recente opwarming van de aarde: ook de mens draagt daar in niet verwaarloosbare hoeveelheid aan bij…

  Ik hecht meer waarde aan het oordeel van het KNMI inzake klimaatverandering dan aan de in zijn geval niet relevante meningen van Bolkestein.

  Wim Kok, Haarlem

 4. Ja, logisch dat Wim Cock meer waarde hecht aan informatie die verstrekt wordt door een instelling die afhankelijk is van een criminele socialistische bewind wat nooit genoeg heeft en in de ‘milieuproblematiek’ (die niet bestaat) een prima alibi ziet om nog meer geld uit de burger z’n zak te stelen.

  Hij is immers een ingewijde priester van de nieuwe staatsreligies, waaronder; het milieu, de multiculturele samenleving (veel goeds heeft dat ons gebracht zoals we dagelijks mogen ervaren) en de EU (goed idee was dat zeg,geweldig! hoera!, nog heel even en we zitten allemaal aan het gas in de EU).

  Affijn, we zullen het maar niet over Srebenica hebben.

 5. In plaats van afhankelijk te zijn van olie, worden we afhankelijk van uranium. Een aardig vooruitzicht. Nu Europa afstevend op de leefwijze van de te dikke Amerikanen, hoop ik dat een aantal mensen zich nog met een altruistische instelling blijven inzetten voor biologische landbouw en milieuvriendelijk vervoer, bijvoorbeeld per fiets.

 6. Ik bezoek nu voor het eerst de libertarian website. Veel van de ideeën die ik hier aantref kunnen op mijn sympathie rekenen. Wat echter alleen zo jammer is, is dat een aantal van de mensen die deze ideeën aanhangen er een zeer simpele retoriek op nahoudt. Zie bijv. de reactie van Peter op het artikeltje van de heer Kok.
  Vrije markten zorgen in veel gevallen voor efficiëntie. Er zijn echter ook een aantal zaken die niet in de prijs worden meegenomen. Deze heten externaliteiten. Milieu is het schoolvoorbeeld van een externaliteit. Iedere eerstejaars economie student leert dit, maakt niet uit of zijn professor links of rechts is De enige manier om deze externaliteiten op te heffen en dus tot de meest efficiënte oplossing te komen is regelgeving (bijv. belasting). Natuurlijk kan deze regelgeving slecht zijn zodat er alsnog een niet efficiënte oplossing ontstaat. Maar wanneer er externaliteiten aanwezig zijn is het een feit dat de markt zijn werk niet goed doet.

 7. Het probleem is niet de zogenoemde ‘externaliteit’ maar het probleem schuilt in het niet erkennen van eigendomsrechten, zoals door Coase reeds lang geleden beschreven. Een negatief extern effect is namelijk gelijk aan het schaden van iemands eigendom. Zolang deze eigendomsrechten erkend worden, is de prikkel om bijv. water te vervuilen vele keren lager, dan dat die is in een samenleving van ‘publieke goederen’ waarin eigenlijk niemand aansprakelijk gesteld wordt voor milieuvervuiling. Regelgeving hieromtrent is dus niet noodzakelijk zolang er sprake is van een universele erkenning van eigendomsrechten.

 8. Volgens mij is een van de uitgangspunten van Coase dat er niet strategisch wordt onderhandeld. Nutmaximaliserende entiteiten gedragen zich echter vrij regelmatig strategisch.
  Verder lijkt het proces van bijv. eigendomsrechten toekennen aan een rivier mij niet erg efficiënt aangezien de eigenaar er een geheel eigen controle-eenheid op na moet houden. Zeker niet wanneer dit bijv. voor iedere rivier of stukje lucht of wat dan ook weer opnieuw moet gebeuren.
  Nota bene worden mensen nu welzeker aansprakelijk gesteld voor milieuvervuiling, als ik nu betrapt wordt op het gooien van een paar vuilniszakken in de gracht kan ik zeker op een boete rekenen!

 9. De kosten van het onderhouden van deze ‘controle-eenheden’ zullen voor een bedrijf ongetwijfeld lager zijn dan de vennootschapsbelasting die nu afgedragen wordt. Verder zullen eigendomsconflicten dan onderling geregeld kunnen worden, waardoor de (belasting)geldvretende bureaucratische monstermachine uitgeschakeld wordt.

  Efficiency is verder niet iets dat door overheden aan bedrijven opgelegd dient te worden: elk bedrijf zal hier vanzelfsprekend naar streven. Efficiency is overigens iets wat een overheid – per definitie – niet kan zijn (zie ook: http://www.mises.org/rothbard/efficiency.asp ). Derhalve heeft de term ‘efficient’ op collectief niveau, naar mijn mening, erg weinig betekenis.

 10. Beste Roderik,

  Dankjewel voor de link. Ik moet er nog eens rustig over nadenken alvorens een reactie..

  Toch nog even terug naar het toekennen van eigendomsrechten. Misschien een flauw voorbeeld van de vuilniszak maar ik zie het verschil niet tussen het aansprakelijk stellen of het op leggen van een boete door de overheid. Beide hebben hetzelfde effect op het gedrag van de vervuiler (nl. niet meer doen of beter oppassen niet betrapt te worden). Ik zie niet in wat de meerwaarde van het toekennen van eigendomsrechten is.

  Verder begrijp ik niet hoe eigendomsrechten toegekend kunnen gaan worden. Moet de waarde van een schone rivier in een schone rivier-markt tot stand komen? Wat is het nut voor een bedrijf om de rivier schoon te houden wanneer het deze in zijn bezit heeft? (Zelf zou ik als zo’n bedrijf was zoveel mogelijk water aan de boeren verkopen voor irregatie, de rivier leeg vissen en tegen betaling de rivier als dump plaats laten gebruiken (misschien ook weer flauw voorbeeld maar ik wil het eerst op dit niveau proberen te begrijpen)).

  Over Coase. Een belangrijke veronderstelling van Coase is dat de verschillende partijen kosteloos kunnen onderhandelen. Dit kan alleen wanneer er niet te veel partijen zijn. Weer die rivier. Er zijn inwoners, vissers, natuurliefhebbers, fabrieken, boeren, river-cruise bedrijven enz. enz.. Als die allemaal met elkaar gaan onderhandelen over toekenning van eigendomsrechten dan ben je jaren verder mocht er ooit een uitkomst komen. Het zal in ieder geval een behoorlijk bureaucratisch proces zijn. Ik zie niet in hoe de maatschappij hierbij gebaat kan zijn en ik zie al zeker geen vermindering van de bureaucratie.

 11. aantal soorten in Nederland neemt inderdaad toe, maar dat komt door migratie van bestaande soorten naar nederland. Wereldwijd neemt het aantal af.

  De hierboven genomde retohriek bedined zich vand ezelfde onwaarden waarvan het anderen beschuldigd.

Comments are closed.