terrorist.jpgIn 1816 voer een gezamenlijke Engels-Nederlandse vloot naar Algiers om daar de Barbarijnse kapers uit te schakelen. Deze kapers hadden al eeuwenlang de Europese scheepvaart geterroriseerd met medeweten en ondersteuning van de lokale machthebbers. De Beys van Tunis en Algiers en de Sultan van Marokko hadden allemaal baat bij de roverij van de Barbarijnse kapers. In 1816 vernietigde deze vloot de Barbarijnse kapersnesten en werd de stad Algiers volledig in puin geschoten. Na deze periode was het voorgoed afgelopen met de Barbarijnse kapervaart en konden de handelsschepen onbelemmerd de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan bevaren.

Dit historische voorbeeld dient als leidraad hoe men moet omgaan met de hedendaagse terreur van jihadisten uit het Midden-Oosten. Te lang hebben de westerse politici en hun mediakornuiten gedacht dat men met jihadisten of islamistische terroristen konden ‘onderhandelen’, ‘debatteren’ of gewoon hun zin geven, vanwege vermeende wantoestanden veroorzaakt door het westen. Deze naïevelingen denken dat als Israël wordt uitgeleverd aan de Palestijnen en het westen zich geheel uit het Midden-Oosten terugtrekt, alles vreedzaam zal worden. Uit het eerdere verhaal blijkt dat dat een onmogelijke zaak is en dat sommige zaken alleen met geweld kunnen worden aangepakt, dus ook de islamistische terreur, want terreur blijft terreur en eist dagelijks onschuldige slachtoffers.

De huidige terreurmeesters zetelen in landen als Iran, Saoedi-Arabië en Syrië. Andere terreurnesten zoals Irak en Afghanistan zijn uitgeschakeld. Deze terreurmeesters zijn verantwoordelijk voor de aanslagen in Amerika, Europa, Rusland, India en het Midden-Oosten. In Algerije zijn al meer dan 100.000 mensen bezweken aan de terreur. In Israël staat de score op zo’n 14.000. In Rusland zijn er ook ettelijke duizenden doden te betreuren, evenals in India en de Verenigde Staten. Sinds vorig jaar heeft de terreur zich uitgebreid naar Europa met de aanslagen in Madrid en de moord op Theo van Gogh.

Langzaam maar zeker ontwaken de westerlingen uit hun paradijselijke verzorgingsstaatdroom en moeten de bittere waarheid onder ogen zien. Debatteren, discussiëren en de ‘dialoog’ aangaan hebben helaas niets uitgehaald deze laatste decennia. Erger nog, een land als Iran is druk bezig om kernwapens te fabriceren om daarmee een nucleaire jihad mogelijk te maken. Niet alleen Israël en het westen zijn het doelwit, maar ook andersdenkende moslimstaten vallen onder de vernietigingszucht van de jihadisten in Teheran. Ayatollah Ruholla Khomeny heeft dat keer op keer naar voren gebracht in zijn vele preken in de jaren 80. Hij ziet de vernietiging van de westerse cultuur en het gedachtegoed als enige mogelijkheid om het mythische kalifaat te herstellen en het islamisme te verspreiden. Veel andere moslims zien dit daarom ook met angst en beven tegemoet. Een voorstelling van zo’n kalifaat is inmiddels makkelijk te maken, want we hebben het voorbeeld van de Taliban in Afghanistan gezien, een soort Année Zéro in de islamistische kalender.

Volgens rapporten van diverse veiligheidsdiensten, zoals de CIA, FSB, Mossad, AIVD en Stratfor zijn op dit moment veel moskeeën, islamitische scholen, madrassa’s, islamitsche ‘charitatieve’ instellingen en satellietzenders actief om geweldpredikende en opruiende denkbeelden aan de massa te verkondigen. Heus, de Al-Taweed moskee in Amsterdam is niet de enige. Het is er één van vele in de wereld. Deze krijgen hun financiering rechtstreeks uit het Midden-Oosten, en veel moskeeën worden direct gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië.

Terroristen hebben nu eenmaal een veilige haven nodig of enclave, zodat ze zich kunnen toeleggen op de gehele infrastructuur ten behoeve van terroristische daden in buurlanden of aangrenzende regio’s.
Voorbeelden zijn de volgende:

1. het Pakistaanse Kashmir; waaruit diverse terreurdaden zijn gepleegd tegen Hindoes, andersdenkende moslims en overheidsfunctionarissen. Er is op dit moment een grote omheining geplaatst tussen het Indiase en het Pakistaanse deel van Kashmir om de terreur tegen te gaan.

2. Tsjetsjenië; dat van 1996 tot 1999 haar autonomie had, werd geïnfiltreerd door de jihadisten onder leiding van Basajev. De president Maskhadov deed daar niets tegen. Vanuit Tsjetsjenië hield de terreur tegen de buurrepublieken Dagestan en Ingoesetië aan, waarbij honderden onschuldige slachtoffers vielen. We hebben vorig jaar kunnen zien aan de gijzeling in Beslan hoe deze jihad-monsters hebben huisgehouden.

3. Libanon; Hezbollah (partij van god) heeft zich permanent gevestigd in Zuid-Libanon met volledige medewerking van de Syrische bezettingstroepen en financiële ondersteuning van Iran. Deze terreurgroep van 20.000 man voerde periodieke aanslagen uit op Noord-Israël met raketten en commando’s. De groep is voortgekomen uit de PLO, toen deze nog in Libanon zat tijdens de burgeroorlog, waarvan zij de feitelijke oorzaak waren.

4. Palestijnse gebieden; na het ‘vredesoverleg’ en de Oslo-akkoorden kon Arafat en zijn PLO zich voorgoed vestigen in de Palestijnse gebieden. Dit gaf hun een enorm voordeel bij de planning en uitvoering van verdere terroristische aanslagen in Israël zelf. De zelfmoordterreur bereikte hier één van de hoogtepunten. Deze terreur werd direct of indirect gefinancierd door Irak, Iran, Saoedi-Arabië en Syrië. Ook ontwikkelingsgeld van de EU, USAID en de VN werden hiervoor aangewend. De terreur hield pas grotendeels op toen er een hek werd geplaatst rondom de Palestijnse gebieden.

5. Afghanistan; tijdens de terreur van het Taliban-bewind kon een islamistische terreurgroepering zich in dat land vestigen en daarmee de internationale terreuropleiding ter hand nemen. Aspirant terroristen spoedden zich in de jaren 90 allemaal naar de trainingskampen van Al-Qaida om daar te worden onderricht in het gebruik van wapens en explosieven. Deze werden onderwezen door mujahedien-veteranen, die op hun beurt weer waren opgeleid door de Amerikanen in het gevecht tegen de communisten en Sovjets. We hebben allemaal de gevolgen van dit Afghaanse regime kunnen zien. Niet alleen terroriseerde men de lokale bevolking, maar tevens werden westerse landen bestookt door jihad-strijders.

6. Kosovo; deze Servische provincie is jarenlang geteisterd door terroristen die het hadden voorzien op de niet-Albanese bevolking, zoals Serviërs, Roma, Macedoniërs, joden en niet-Albenese moslims. Er werden voortdurend aanslagen gepleegd op de lokale politiemacht gedurende de jaren 80 en 90, waarbij veel mensen het leven lieten. De UCK werd en wordt gefinancierd door de terreurmeesters uit het Midden-Oosten. Ook werden deze versterkt door mujahedien-strijders om van Kosovo uiteindelijk een islamitische staat te maken waar geen enkele plaats is voor minderheden. Dit hebben we vorig jaar kunnen aanschouwen tijdens de beruchte anti-Servische pogrom. Het afschilderen van de UCK als een ‘verzetsbeweging’ was een catastrofale fout. Klein Joegoslavië werd vanwege deze fout gebombardeerd en Kosovo werd geannexeerd door de EU. Dit zal Europa nog decennialang bezuren, want als Kosovo afgescheiden wordt van Servië, dan zal de terroristische UCK zich richten op de volgende doelen: Macedonië (waar het nu al actief is) en Noord-Griekenland. Bovendien zal Kosovo ook als basis dienen voor de internationale jihad-strijd tegen de rest van Europa.

De conclusies die men kan trekken uit deze voorbeelden zijn dat de internationale jihad-strijders dringend behoefte hebben aan een veilige haven om van daaruit hun ‘strijd’ voort te kunnen zetten tegen de vermeende vijanden, i.e. Europa, Israël en de VS. Een oplettende klassiek-liberale overheid moet hierdoor immer alert reageren en zich niet laten afleiden door irrelevante zaken zoals het aangaan van ‘dialogen’ met terroristische groeperingen, die daar totaal niet in geïnteresseerd zijn, maar deze volledig te vernietigen.

Referenties:

Dit artikel verscheen eerder op De Vrijspreker.

2 REACTIES

  1. Op suggestieve vraagvormen kan men niet feitelijk antwoorden. Ik ben van mening dat wanneer je informatie kenbaar maakt moet deze wel volledig en objectief zijn. En ik maar denken dat de oorzaken van dit soort problemen de oplossingen zijn. Wat een waarachtige gevoelsweergave Albert. Om situaties in hun juiste context te zien moet ik het wel met je eens zijn dat wanneer je daarover een correcte mening geeft het je niet mag ontbreken aan historisch perspectief. Meng persoonlijk gevoel en partijdigheid aub niet met feiten geef deze in het vervolg correct weer!

  2. Prima artikel Albert!

    Ik ben blij dat er in libertarische kringen nog mensen zijn die stelling nemen tegen de terreurmeesters.

Comments are closed.