schroderredflag.jpgAnthony Coughlan, Secretaris van het Nationaal Platform EU-Research- en Informatiecentrum en emeritus Senior Lector in Sociale Politiek van het Triniteitscollege in Dublin, verzamelde de volgende veelzeggende citaten van Duitse politici en hoge ambtenaren. Hij schrijft ons (Maandag 24 april 2005):

Beste Franse, Nederlandse, Deense, Tsjechische en Poolse Vrienden,

Op 12 mei zullen de Duitse Bondsdag en Bondsraad het “Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa” ratificeren met een overweldigende meerderheid van hun leden, tenzij een last-minute legale wraking voor het Duitse Constitutionele Hof uitstel veroorzaakt.

De datum van de Duitse ratificatie is gekozen om de Franse President Chirac en het Ja-kamp te helpen bij het referendum op 29 mei.

Een Duits Ja tegen de EU-Grondwet rond half mei zal worden begeleid door een georkestreerde pan-Europese kakofonie van pleidooien en bedreigingen aan het adres van het Franse volk om Ja te stemmen op 29 mei om de Frans- Duitse vrede, vriendschap en goede relaties, etc. te behouden.

De motieven van Duitse politici om te proberen de EU Grondwet goedgekeurd te krijgen blijken uit de citaten die hieronder worden weergegeven, welke van verschillende bronnen gedurende een aantal jaren zijn overgenomen.

Deze citaten zijn allemaal accuraat en U zou kunnen bedenken, dat ze de aandacht verdienen van de burgers in die Europese landen die proberen hun nationale democratie en politieke onafhankelijkheid te verdedigen, tegenover een diep reactionair en anti-historisch plan om deze Grondwet aan de Europese volkeren op te dringen.

Yours faithfully,
Anthony Coughlan

(Zoals Europa in de jaren ’30 gewaarschuwd werd, zo wordt het nu weer gewaarschuwd. Laat de volgende citaten tot U doordringen. Zij spreken voor zichzelf. HS)

“De EU-grondwet is het geboortebewijs van de Verenigde Staten van Europa”
– Duitse Minister voor Europa Hans Martin Bury, Die Welt, 25-02-2005

“De Europese Monetaire Unie moet worden gecompleteerd door een Europese Politieke Unie, – dat is altijd de vooronderstelling geweest van de Europeanen, inclusief van diegenen die actieve politiek voor ons bedreven. Wat we moeten europeaniseren heeft alles te maken met economische en financiële politiek. Op dit gebied hebben we veel meer -laten we het noemen- coördinatie en co-operatie nodig om de Britse gevoelens tegemoet te komen dan we vroeger hadden. Dat hangt samen met het succes van de euro”
– Duitse Kanselier Gerhard Schroder, The Times, London, 22 febr. 2002

“De monetaire Unie zal uiteen vallen, indien we de gevolgen van zo’n Unie niet voltooien. Ik ben ervan overtuigd, dat we een gemeenschappelijk belastingstelsel nodig hebben.”
– Duitse Minister van Financien Hans Eichel, The Sunday Times, Londen 23 dec. 2001

“We hebben een Europese Grondwet nodig. De Europese Grondwet is niet de ‘final touch’ van de Europese structuur; het moet zijn fundament worden. De Europese Grondwet zal moeten voorschrijven, dat ….we een Federatie van Natie-Staten bouwen. Het eerste deel zal moeten worden gebaseerd op het charter van fundamentele rechten dat op de Europese top in Nice werd afgekondigd….Indien we de EU omvormen tot een Federatie van Natie-Staten, zullen we de democratische legitimiteit vergroten….We moeten niet voorschrijven, wat de EU nooit zal mogen toestaan. Ik geloof, dat het Parlement en de Raad van Ministers moeten worden ontwikkeld tot een echt Tweekamerparlement.”
– Dr Johannes Rau, President van de Federale Republiek Duitsland, toespraak tot het Europarlement, 4 april 2001

“We hebben al een federatie. De 11, spoedig 12, lidstaten die de euro hebben geaccepteerd, hebben hun soevereiniteit -hun monetaire soevereiniteit- al gedeeltelijk opgegeven en een monetaire unie gevormd, en dat is de eerste stap naar een Federatie.”
– Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer, Financial Times, Londen 7 juli 2000.

“De laatste stap zal dan zijn de voltooiing van de integratie tot een Europese Federatie… zo’n groep van Staten zou een nieuw Europees verdrag sluiten, de kern van een grondwet van de Federatie. Op basis van dit verdrag zou de Federatie zijn eigen instituties ontwikkelen en een regering vestigen, die, binnen de EU, met één stem moet spreken…. Een sterk parlement en een direct gekozen president. Zo’n drijvende kracht zou de avant-garde moeten zijn, de drijvende kracht ter voltooiing van de politieke integratie….Deze laatste fase van de Europese Unie zal op beslissende wijze afhankelijk zijn van Frankrijk en Duitsland.”
– Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer, speech in de Humboldt Universiteit Berlijn, 12 May 2000

“De introductie van de Euro is waarschijnlijk de belangrijkste stap op weg naar integratie sinds het begin van het eenwordingsproces. Het is zeker, dat de tijden van individuele nationale pogingen betreffende werkgelegenheidspolitiek en belastingpolitiek definitief voorbij zijn. Dit zal vereisen, dat enkele dwaalideeen van nationale soevereiniteit uiteindelijk zullen moeten worden begraven… Ik ben ervan overtuigd, dat onze standing in de wereld betreffende buitenlandse handel en internationale financiele politiek vroeger of later een Gemeenschappelijk Buitenlandse en Veiligheidspolitiek dat deze naam waardig is, noodzakelijk maken. Nationale soevereiniteit in buitenlandse en veiligheidspolitiek zal spoedig blijken een product van verbeelding te zijn.”
– Duitse kanselier Gerhard Schröder over “New Foundations for European Integration”, Den Haag, 19 Jan.1999

“Onze toekomst begint op 1 januari 1999. De euro is Europa’s sleutel tot de 21e eeuw. Het tijdperk van fiscale en economische nationale solopolitiek is voorbij.”
– Duitse kanselier Gerhard Schröder, 31 December 1998.

“De euro is een ziek prematuur kind, het resultaat van een overhaaste monetaire unie.”
– Duitse oppositieleider Gerhard Schröder, Maart 1998.

“De euro is veel meer dan een ruilmiddel. Het is deel van de identiteit van een volk. Hij weerspiegelt, wat zij (de volkeren van de Eurolanden, HS) nu en in de toekomst gemeen hebben.”
– Europese Centrale Bank voorzitter Wim Duizenberg, dec. 31 1998

“De Europese Unie omvormen tot een enkele Staat met één leger, één Grondwet en één buitenlandse politiek is de kritieke uitdaging van de eeuw, zei de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer gisteren.”
– The Guardian, Londen 26 nov. 1998

“Omdat een monetaire unie een voortdurende betrokkenheid bij het integratieproces vertegenwoordigt, die inbreuk maakt op het kerngebied van de soevereiniteit , moeten EMU-partners ook bereid zijn verdere stappen te zetten op weg naar een uitgebreidere politieke unie”
– Jaarrapport van de Deutsche Bundesbank 1995

“In Maastricht hebben we de eerste steen gelegd voor de completering van de Europese Unie. Het verdrag van de Europese Unie introduceert een nieuwe beslissende stap in het proces van de Europese Unie, die binnen enkele jaren zal leiden tot de schepping van wat de Founding Fathers droomden na de laatste oorlog: “De Verenigde Staten van Europa.”
– Duitse bondskanselier Helmut Kohl, april 1992

“Er is geen voorbeeld in de geschiedenis van een duurzame monetaire unie die niet aan één Staat gekoppeld was.”
– Otmar Issing, hoofdeconoom, Deutsche Bundesbank, 1991; tegenwoordig lid van de directie van de Europese Centrale Bank, Frankfurt.

“Een Europese munt zal ertoe leiden dat lidstaten hun soevereiniteit over zowel financiële en loonpolitiek als ook in monetaire zaken zullen overdragen. Het is een illusie te denken, dat de lidstaten kunnen vasthouden aan hun autonomie over belastingpolitiek.”
– Bundesbank president Hans Tietmeyer, 1991

“Op basis van herhaalde ontmoetingen met hem en van een aandachtige observatie van zijn acties denk ik, dat indien W. Hallstein (red: eerste voorzitter van de Europese Commissie) een oprechte ‘Europeaan’ is, dit alleen maar komt, omdat hij vooral een ambitieuze Duitser is. Want het Europa dat hij graag zag, zou het raamwerk bevatten waarbinnen zijn land opnieuw en kosteloos het respect de gelijkberechtiging zou kunnen herwinnen die het door Hitlers waanzin en nederlaag verloren had; vervolgens het overweldigende gewicht verwerven, dat zal volgen uit zijn economische capaciteit; en tenslotte een situatie bereiken, waarin zijn ruzies over zijn grenzen en zijn unificatie zullen worden overgenomen door een machtige coalitie.”
– President Charles de Gaulle, Memoires van hoop, 1970

“Ik heb het woord “Europa” altijd aangetroffen op de lippen van diegenen, die iets van anderen wilden, wat zij niet onder hun eigen naam durfden te eisen.”
– Duitse kanselier Otto von Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, 1880

(Vertaling: Harry Stulemeijer)