De discussie over de Grondwet begint een beetje op gang te komen. Ik wil er vandaag een argument uitpikken, dat steeds terugkomt.

Deze Grondwet bevestigt dat we op veel terreinen onze macht aan Brussel geven. De regering doet daar dubbelzinnig over. Ze zegt: ten eerste is het niet waar, en ten tweede is het goed dat het wel waar is, want anders werd het een vrijblijvende puinhoop. Neem bijvoorbeeld de website van Buitenlandse Zaken: daar staan “Tien fabels over de Europese Grondwet”. “Fabel 2: de Nederlandse Grondwet wordt ondergeschikt aan de Europese.” Als je de hele Grondwet leest, dan is het glashelder dat dat geen fabel is. Het staat netjes samengevat in artikel 1 lid 6: “De Europese Grondwet heeft voorrang boven het nationale recht.” Duidelijker kan niet, de een heeft voorrang, de ander is ondergeschikt. De regering spreekt op haar voorlichtingssite gewoon niet de waarheid. En de terreinen waarop Brussel de baas is staan keurig opgesomd: dat is niet alleen terrorismebestrijding, ook sociaal beleid, economische samenhang, milieu, consumentenzaken, vervoer, energie, en nog zo wat. Nederland mag beleefd vragen om heroverweging, maar heeft niet meer het laatste woord. Die macht zijn we kwijt. Daar kun je maar één keer over besluiten, en dat is nu.

En dan het argument dat je steeds van de regering hoort, dat is dit: we dragen hiermee geen macht over aan Brussel, want die macht hadden we al lang weggegeven. Het was al zo dat Brussel die macht heeft. Dus je kunt net zo goed voor stemmen.

Dat vind ik zo’n eigenaardig argument, want dit is de eerste keer dat wij als burgers onze mening mogen geven. We stemmen over het gehele document. Laat het nu eens waar zijn, wat de regeringscampagne zegt, dat veel hiervan al lang zo was. Dat is niet helemaal zo, want we hadden veto-rechten, maar laat het nu eens zo zijn. Dan hebben onze politici in Brussel dus op al deze terreinen de macht, in feite de souvereiniteit van ons land, ingeleverd, zonder dat we daarover expliciet geraadpleegd zijn. Dan is dit de gelegenheid voor ons als burgers om te zeggen of we het daar mee eens zijn, of dat we vinden dat men misschien een snippertje is doorgeschoten.

De discussie is niet of deze Grondwet veel macht bij Brussel legt, dat is glashelder en de regering kan beter ophouden dat te ontkennen. Het argument dat Brussel die macht toch al had zal twijfelaars niet overtuigen. Nee, we moeten het erover eens worden of het wenselijk is. Willen we het? Is het nodig? Moeten over milieu en vervoer en energie de Zweden en de Kroaten, de Belgen en de Bulgaren, binnenkort de Roemenen en de Turken samen willen regelen wat er in elkaars land gebeurt? Zoals de grondwet zegt: “steeds hechter verenigd”, willen we dat? Daar moet het over gaan; we hebben nog zes weken.

Bron: Buitenhof, zondag 24 april