fascism-large.jpg

Het scheldwoord ‘fascist’ wordt te pas en onpas gebruikt in discussies tussen politieke tegenstanders, Vooral progressieve mensen hebben er een handje van hun opponent dit verwijt naar het hoofd te slingeren.
Maar wat is eigenlijk de betekenis van ‘fascisme’, en daarmee: wanneer is iemand eigenlijk echt een fascist? Russ Madden schreef hier een inzichtgevend artikel over met verrassende inhoud.

Jij Zou Een Fascist Kunnen Zijn

door Russell Madden

Fascisme: een politiek-economisch systeem waarin burgers formeel eigendomsrechten behouden, maar waarin de overheid bepaalt hoe dat eigendom wel en niet gebruikt mag worden.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je gelooft dat de juiste manier om te beslissen of er een casino in je woonplaats gebouwd moet worden, erover te stemmen is.

. . . je er bezwaar tegen hebt dat individuen gokken in hun eigen huis . . . tenzij ze de met de staatsloterij meespelen.

. . . je denkt dat je buurman de zegen van het Historisch Comité nodig heeft om zijn oude pand te mogen renoveren.

. . . je de noodzaak voelt om de persoon aan te geven die verderop in de straat een klusvrachtwagen in zijn uitrit heeft geparkeerd, maar geen bouwvergunning op een voorruit heeft geplakt.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je een gevoel van vreugde ervaart wanneer de Nederlandse Mededingingsautoriteit bedrijven uit elkaar haalt die niets anders hebben misdaan dan samen te werken.

. . . je niets verkeerds ziet als de gemeentelijke overheid een enkel kabelbedrijf beloont, terwijl de mensen die televisieschotels verkopen extra geld moeten vragen van hun klanten die plaatselijke uitzendingen wensen te ontvangen.

. . . je blij bent dat de overheid censureert en bepaalt hoe televisie- en radiomaatschappijen zaken kunnen doen, omdat je anders bang bent dat de grote mediabedrijven te veel macht krijgen.

. . . je liever hebt dat de overheid een nieuwe wet en een nieuwe bureaucratie invoert om telemarketingbedrijven te belemmeren, dan om vijftig euro uit te geven aan een apparaat dat telefoons kan filteren op inkomende telefoongesprekken.

. . . je geen bezwaar hebt wanneer anderen gedwongen worden om meer te betalen voor hun goederen, zodat jij een hoger inkomen kan verdienen, terwijl jouw handelsbelemmeringen andere burgers hun baan kosten.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je instemmend meeknikt wanneer individuen hun identiteit moeten laten zien om een bankrekening te kunnen openen, omdat anders de terroristen zullen winnen.

. . . je geen bezwaar hebt tegen wetten die banken veranderen in verklikkers, opdat de terroristen niet zullen winnen.

. . . je nooit klaagt over de beveiligingscontroles op vliegvelden, het gluren in bagage, en de confiscatie van wapens, om te voorkomen dat de terroristen winnen.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je rillingen krijgt bij de gedachte dat de persoon die naast je zit in het restaurant een wapen draagt zonder vergunning.

. . . je alle geweren in private handen wilt elimineren en confisqueren om veilig te zijn, aangezien wapens misdaden veroorzaken, tenzij het de politie is die de wapens draagt.

. . . je een voorstander bent van extra belastingen op geweren en munitie, een verbod op de verkoop ervan tussen private partijen, vergunningen voor wapenverkopers, beperkingen op het aantal vuurwapens dat iemand mag bezitten of kopen, en een verbod op koperen knokkels, nunchaku’s, stiletto’s, peperspray, schokpistolen, stokken of al het andere dat gebruikt kan worden om je tegen een crimineel te verdedigen.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je lacht wanneer een politicus die opmerkingen maken zoals “vol = vol” in de gevangenis gegooid wordt, maar een andere politicus die het woord “kutmarokkanen” gebruikt, coke snuift en hoeren bezoekt vrijuit gaat.

. . . je de wijdverspreide verslaving van jonge kinderen accepteert, maar geschokt bent door de gedachte dat volwassenen plezier of verlichting beleven door illegale drugs.

. . . je voorstander bent van een zero-tolerance beleid voor kinderen die speelgoedsoldaatjes naar school brengen, maar denkt dat de overheid geprezen moet worden voor het sturen van onze jeugd naar een oorlogsgebied om de mensen aldaar te bevrijden.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je denkt dat belastingen de prijs zijn die we moeten betalen voor beschaving.

. . . je glimlacht wanneer de rijken een steeds groter bedrag aan belastingen moeten betalen dan ze nu betalen.

. . . je jezelf voor de gek houdt, dat Sociale Zekerheid en het Ziekenfonds beleggingen of premies zijn, in plaats van een manier om meer uitkeringen te bekostigen voor oudere mensen.

. . . je volhoudt dat je een recht hebt op gezondheidszorg, AOW, huursubsidie, en een door de overheid gegarandeerde studiefinanciering.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je je onprettig voelt bij de gedachte dat ouders hun kinderen thuis onderwijs willen geven.

. . . je wilt dat kinderloze mensen moeten betalen voor de studiekosten van je kroost omdat iedereen daar profijt van heeft.

. . . je de capaciteiten in twijfel trekt van ouders die willen bepalen wat hun kinderen moeten leren, of hun kinderen naar school zouden moeten gaan, of hoe ze moeten leren om zichzelf staande te houden in de wereld.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je de hulp van de overheid vraagt om je te beschermen tegen je eigen fouten.

. . . je de overheid vraagt om andere mensen te beschermen tegen dingen waarvan jij gelooft dat het hun eigen fouten zijn.

. . . je het walgelijk vindt dat buitenlanders jouw land binnenstromen en banen inpikken die je niet wil, voor lonen die je nooit zou accepteren.

. . . je beweert dat je een recht hebt op een baan, maar dat een werkgever niet het recht heeft om jou te ontslaan omdat hij het niet leuk vindt dat jij een vrouw bent, een minderheidsgroep, een dik iemand, of gehandicapt.

. . . je denkt dat terreinwagens verbannen moeten worden, veiligheidsgordels en airbags verplicht moeten zijn, benzineverbruikmaxima gehandhaafd moeten worden, de uitstoot van gassen gereguleerd moet worden, en er meer geld uitgegeven zou moeten worden aan dure openbaar vervoer projecten die toch door niemand gebruikt worden.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je alle advocaten als helden ziet.

. . . je hoopt aan de winnende kant te zijn van de rechterlijke willekeur.

. . . je weigert te accepteren dat wettelijke vragen correct beantwoord kunnen worden door iemand anders dan enkel een door de Staat goedgekeurde advocaat.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je het idee van verplichte laagwaterverbruik toiletten leuk vindt, maar geen probleem ziet met gesubsidieerd water, opdat boeren of bewoners kunnen leven en werken in droge gebieden.

. . . je verheugd bent dat technici niet langer Freon in je air conditioner mogen stoppen.

. . . je neerkijkt op alles dat lijkt op prijsverhogingen tijdens rampen zoals overstromingen en orkanen, en liever tekorten aan goederen wil hebben, dan zien dat iemand meer verdient dan wat jij denkt dat een eerlijke prijs is.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je voorstander bent van het idee dat overheid nog meer natuurgebieden in bezit moet nemen.

. . . je verontwaardigd bent dat oliebedrijven op zee zouden willen boren naar gas.

. . . je je afvraagt waarom iedereen zoveel ophef maakt wanneer huiseigenaren gedwongen worden om hun huizen in het midden van een natuurgebied te verlaten, wanneer de overheid de toegangswegen die er naartoe leiden vernietigt.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je het ermee eens bent om ons leger te sturen naar een vreemd land, dat geen direct gevaar voor ons vormt, om de inwoners te bevrijden en hun natie te herbouwen.

. . . je verklaart dat ontwikkelingshulp aan het buitenland de gemiddelde burger van de landen die de hulp ontvangen daadwerkelijk helpt.

. . . je wilt dat anderen betalen voor je humanitaire impulsen.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je liever hebt dat de politie haar inspanningen richt op het arresteren van de rokers van een jointje en overtreders van snelheidlimieten, dan op het opsporen, berechten, en opsluiten van gewelddadige criminelen.

. . . je jouw eigen normen en waarden wilt opleggen aan anderen.

. . . je de drang hebt om andere mensen te dwingen om te handelen, zoals je gelooft dat ze moeten handelen.

. . . je niet begrijpt dat er nog steeds slavernij in dit land bestaat.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je ervan uitgaat dat moraliteit relatief is.

. . . je de logica, de rede, en de objectiviteit afwijst als middelen van blanke, mannelijke onderdrukking.

. . . je vrijwillige keuze, en handelingen die je niet goedkeurt, gelijkstelt met fascisme.

Jij zou een fascist kunnen zijn, als . . .

. . . je het niet eens bent met voorbeelden in dit essay

. . . je denkt dat je vrij bent.

Russ Madden

Dit artikel verscheen eerder in The Laissez Faire Electronic Times. Ook staat het op de homepage van Russ Madden en het werd vrij vertaald door Meervrijheid. Op Maddens site vindt u verder een heel scala aan schrijfsels, korte verhalen, fragmenten uit romans, artikelen enzovoorts.

Dit artikel verscheen eerder op: mvlogo-small.jpg

6 REACTIES

 1. Wil je me nu de vrijheid ontnemen om het niet eens te zijn met al je voorbeelden?
  Ik ben een fervent aanhanger van een nachtwakersstaat en van zoveel mogelijk vrijheid voor mezelf en ieder ander, maar ben van mening dat hiervoor enige spelregels nodig zijn.
  Bijvoorbeeld: het aan banden leggen van wapenbezit betekent voor mij persoonlijk een inbreuk op mijn vrijheid van bezit, maar vermindert ook de kans dat een ander een middel heeft om inbreuk te maken op mijn vrijheden.

 2. Geert.
  Op zich heb je gelijk. Maar je reactie op zich is vaak typerend voor de mens die afhankelijk is gemaakt door zoiets als de huidige samenleving. Die mens vraagt zich af of hij/zij zichzelf wel kan bedruipen en laat uit onzekerheid die taak dan maar over aan het collectief. Met alle gevolgen van dien (geen wapen mogen dragen, zich bang(er) en afzijdig gedragen op momenten dat de zwaardmacht niet in de nabijheid is).

 3. Peter,
  misschien dat jij en ik verantwoord met een wapen om kunnen gaan, maar er zijn ook mensen die dit niet kunnen. Het is waarschijnlijk dat meer wapenbezit leidt tot meer moord.
  Ik ben ervan overtuigd dat er een afsprakenstelsel (verkeersregels, misdaadbestrijding) nodig is, wil je een samenleving handhaven waarin iedereen zoveel mogelijk vrijheid bezit. Op navolging van die afspraken moet worden toegezien, dit toezicht moet gecontroleerd worden, daarvoor heb je een overheid. Het probleem is dat zo’n overheid zich vervolgens met meer wil bemoeien dan gewenst is, maar voor mij valt gecontroleerd wapenbezit daar niet in.

 4. mijn probleem met het libertarisme is dat zonder enige regulering het zogenaamde ‘tragedy of the commons’ probleem om de hoek komt zetten.
  Voor als het niet bekend is: je hebt een dorpje aan een meer. In dat meer zit vis. Daar leeft het dorpje van. Tralalie, totdat men erachter komt dat het dorpje inmiddels te groot is gegroeid om ongestructureerd veel vis te vangen.
  De vissers komen bij elkaar en besluiten met z’n allen minder te gaan vangen. Zo gezegd zo gedaan, totdat visser Pietje op de gedachte komt: als iedereen weinig vist kan ik mooi veel vissen blijven vangen. Zo gezegd zo gedaan en visser Pietje koopt een paar maanden later een nieuwe breedbeeld tv. Ook visser Jantje komt op het lumineuze idee om stiekem meer vis te vangen. Als iedereen zich netjes aan het afgesprokene houdt blijft de visstand toch wel op peil, denkt ie.
  Hoe blijven er vissen zwemmen in de meertjes?

 5. Daar snij je dus het probleem van de erkenning der eigendomsrechten aan. Het libertarisme zou een vrij zwakke basis hebben als het door zo’n beknopt argument al ontkracht zou kunnen worden…

  Het probleem dat je schetst bestaat alleen als het meertje een publiek goed is. Zodra het meertje in privaat bezit is, zou er niets aan de hand zijn: alleen de eigenaar en eventuele gemachtigden zouden geoorloofd kunnen vissen. De rest zou inbreuk op eigendom betekenen en zou derhalve crimineel zijn.

  Wat betreft de theorie van het toekennen van eigendomsrechten wil ik je doorverwijzen naar de werken van Murray Rothbard. In hoofdstuk 2 van het libertarische manifest “For a New Liberty” wordt hier redelijk genuanceerd op ingegaan. Op Mises.org is overigens nog veel meer theorie beschikbaar.

Comments are closed.