Na 12 dagen oproer heeft de Franse regering gisteren eindelijk de strenge maatregelen genomen, die meteen al genomen hadden moeten worden. Maar zijn ze wel adequaat en niet te laat ? De in Parijs woonachtige Nidra Poller **) vertelt, wat er werkelijk achter het oproer zit.

“Terwijl de droom van de Eurabische Nachten in Frankrijks gezicht uiteenspat, tellen mainstream media het aantal brandende auto´s, terwijl ze verklaren, dat de relschoppers lijden onder de armoede en discriminatie. Het lijkt wellicht, dat Minister van Binnenlandse zaken Nicolas Sarkozy deze ongekende golf van geweld heeft aangestoken, toen hij de relschoppers `racaille` noemde en beloofde het verloren gebied van de Republiek schoon te maken.
Racaille betekent alles van pesterij tot mafioso. Junior racaille pleegt afpersing op school, steelt auto´s en motorfietsen verkracht meisjes om ze islamitisch gesproken ´en ligne´ te houden. Senior racaille pooiert, dealt en draagt zware wapens.

Maar wat willen deze oproerkraaiers ? Veel commentatoren getuigen van discriminatie. Een man op straat, Mohammed genaamd, zweert, dat zelfs met een titel je nog geen fatsoenlijke baan kunt krijgen als je Mohammed heet. Maar Azouz Begag die opgroeide op in een bidonville, een krottenwijk buiten Lyon, behaalde een doctoraal in de sociologie. Hij werkt niet als bezorger, maar is minister in de Franse regering, of liever staatssecretaris, belast met de bevordering van gelijke kansen. En hij stemt in met een heleboel andere Mohammeds, die beweren, dat de oorzaken van de rellen werkloosheid, discriminatie en de harde woorden van Sarkozy zijn. Maar dezelfde Azouz Begag zag geen been in de oprichting van een heftig antisemitische vijfde colonne politieke partij, ‘Frans Palestina’ genaamd.
Volgens onze eminente socioloog, die volop van gelijke kansen heeft geprofiteerd, was dit een gezonde uitlaatklep voor ‘immigranten’ om hun grieven en aspiraties uit te drukken. Niets om je over op te winden.
Wat Begag ook zegt, de woedende bendes luisteren niet naar hem. Hij wordt uitgekotst door het simpele feit, dat hij in de regering zit. Over integratie gesproken. Hij werd al uitgekotst toen hij goede cijfers op school kreeg, populaire kinderboeken schreef en een pak en een stropdas droeg.

Opstand
De opstand begon op 27 oktober. Maar Jean-Claude Ivroas, een 56 jaar oude verkoper voor een bedrijf in stadsverlichting, was al dood in wat als een losstaand incident behandeld zou kunnen worden. Hij stopte in een straat in Epinay-sur-Seine om een foto van een lantaren te nemen. Drie inwoners van de banlieue molesteerden hem, grepen zijn camera en sloegen hem in 90 seconden dood.
Later die dag braken er rellen uit in Clichy-sous-Bois een andere buurt in hetzelfde departement, in de volksmond `neuf cubique` (93) genaamd, het nummer van het departement. De Franse moslimkinderen, die dachten dat ze door de politie gevolgd werden klauterden over een hoge muur en belandden in een hoogvoltage relais station, gemarkeerd met alle tekens van levensgevaar. Twee werden geëlektrocuteerd, de derde zwaar verbrand. In een oogwenk heette het, dat de onschuldige slachtoffers martelaren van pesterij van de politie waren. Het normale patroon: kinderen stelen een auto, de politie gaat er achteraan, de kinderen rijden als gekken, rijden zich te pletter tegen een boom of een muur en komen om het leven. Binnen enkele uren beginnen de rellen. Auto´s bussen en politiebureaus worden aangestoken. De oproerpolitie wordt aangevallen en vroeger of later wordt de rust hersteld.

Bedelaar
Het wekt dan ook geen verwondering, dat toen President Chirac pas na 6 dagen van schandalig geweld reageerde, hij bedelde om kalmte. De kalmte die hij verlangde werd gemarkeerd door een nieuwe golf van geweld. Het aantal uitgebrande auto´s telt dan zo´n 20.000 in één jaar.

Tien dagen na de aftrap in Clichy-sous-Bois hebben de rellen zich over heel Frankrijk verspreid tot in andere Europese landen. De normale reactie zou zijn de noodtoestand uit te roepen en een strikte avondklok in te stellen. Door het nalaten van deze stappen en in plaats daarvan de schuld van de reltrappers naar de presidentskandidaat-in-spe Sarkozy te verschuiven, heeft de Franse regering de boulevard geopend voor nieuwe en steeds dodelijker onrust.

EU-project
De banlieues zijn niet vergelijkbaar met Amerikaanse binnensteden. De uitkomst zal niet lijken op het soort “affirmative action”, dat zwarte effectenhandelaren naar Wall Street en zwarte acteurs naar TV-commercials bracht. Wat we zien is een jihad-stijl opstand tegen een land, dat het Eurabische fusieproject fervent heeft bevorderd.

Een van de meest veelzeggende samenvattingen van dit project kan men vinden in het “Rapport van de Hoge Advies Groep over Dialoog tuissen Volken en Culturen”, goedgekeurd door de Europese Commissie onder Voorzitterschap van Romano Prodi. Dit project, dat momenteel in Europa wordt geimplementeerd, creeert een nieuwe “etnische“ groep “immigranten”. De Moslim “Immigranten” die duidelijk worden aangewezen als begunstigden van het project zijn geen mensen die hun geboorteland verlieten en zich in andere landen vestigden. Nee, zij zijn en blijven “immigranten” door de generaties heen. Zij verdienen eindeloze speciale consideratie als “immigranten”, en worden zodoende aangemoedigd vast te houden aan de Oemma, boven hun residentie en burgerschap in de landen van de Europese Unie.

Dit zijn de “immigranten” die vandaag de dag amok maken in Frankrijk. Maar velen van hen zijn tweede of derde generatie Fransen !

Jihad
Zij roepen op tot obsessieve haat tegen Zionisten en Amerikanen op de zondagse talkshow op Mediterrannée FM. Zij doen geen slavenarbeid. Het zijn uitgesproken studenten, zakenlui, white collar arbeiders, intellectuelen. En claimen vaak hun rechten als Franse burgers. Een jaar geleden hoorde ik een schreeuwlelijkerd roepen: ”we hoeven niet te integreren, dat hebben we al meer dan genoeg gedaan, nu is het hun beurt om in onze samenleving te integreren !”
Natuurlijk zijn de Fransen bekend vanwege hun slordige behandeling van de volkeren die zij koloniseerden. Maar dit is maar de helft van het verhaal. De kolonien zijn al vijftig jaar onafhankelijk. Wat hebben zij met hun onafhankelijkheid gedaan ?
Waarom stromen er miljoenen Moslims van alle kanten Frankrijk binnen, legaal en illegaal ? Waarom plunderen en brandschatten sommige van deze immigrantenkinderen scholen in plaats van voordeel te trekken uit het onderwijs, dat hen wordt geboden ?

Voorwendsels
Nieuwsrapporten die de grieven van de “immigranten” en de woestheid van de huidige guerilla campagne aandikken, voeden de duistere notie: De Fransen behandelden deze mensen slecht, nu is het hun beurt om te lijden. Maar zelfs als dat waar zou zijn, dan zou dat nog niets verklaren. Amok maken, auto’s winkelcentra, politiebureaus, scholen, brandweerwagens en ambulances in brand steken zal geen economie met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen aandrijven.

Realiteit
De werkelijkheid is, dat de Franse Regering is gezwicht voor de verheerlijking van de islam en van alles, wat daarmee gepaard gaat. De media hebben deze boodschap doorgegeven met behulp van culturele circuits en bereidwillige (would-be-)intellectuelen.

Fatsoenlijke aan de wet gehoorzamende, belastingbetalende mensen, die hun kinderen behoorlijk opvoeden hebben de regering gesmeekt tegen de Islamisten en criminelen, die hen plunderden, op te treden. Indien er inderdaad 30 proc. werkloosheid in de banlieues is, dan is er 70 proc. werkzaam. Het zijn hun auto’s die worden verbrand, hun openbaar vervoer, dat wordt stilgelegd, hun veiligheid die in gevaar gebracht wordt.

Islamitische Wet en de Stichting van EUrabia
Jonge vrouwen worden gedwongen de hijab te dragen. Eén werd levend verbrand wegens het weerstand bieden aan avances, één werd gestenigd tot de dood, duizenden worden vervolgd, opgesloten in hun huizen en gedwongen huwelijken. Zij bedelen en smeken de Franse regering nederig hen te beschermen. Dit zijn Francaises, geboren in Frankrijk en overgelaten aan de de-facto Islamitische Wet in hun geboorteland. Het zijn hun Islamitische broeders, niet de Franse samenleving, die hun reduceren tot tweederangs burgerschap. Nicolas Sarkozy is heel populair in de banlieues. De hooligans gooien stenen naar hem, maar de wet gehoorzamende burgers zegenen zijn hart en zullen op hem stemmen, zodra zij de kans krijgen bij de volgende presidentiele verkiezingen. Tenzij het duo Chirac-Villepin erin slaagt zijn wil te breken. Als hij de moed opgeeft en hij het sociologisch gewauwel slikt in plaats van zijn belofte de orde te herstellen, dan zal de fusie zoals ingeluid door de architecten van EUrabia worden voltooid door het geweld van de wegsmelting van de opstand.”

Parijs, 8 november 2005.

Vertaling: Harry Stulemeijer

*)De oemma wordt gezien als een wereldwijde eenheid, waartoe die landen worden gerekend, waar de islam de hoofdgodsdienst is, of algemener, die personen die moslim zijn. Veelal wordt eenheid in de oemma gezien als politiek en religieus ideaal dat nog niet gerealiseerd is vanwege verdeeldheid tussen islamitische landen. Van de oemma wordt al gesproken in de koran.

**) Nidra Poller is novelliste voor TechCentralStation en woont in Parijs

Bronnen:
www.techcentralstation.com/…
nl.wikipedia.org/wiki/Oemma

Dit artikel verscheen eerder op de Vrijspreker.