De Nederlander bestaat niet, volgens opper troetelallochtoon Maxima, en als je ziet hoeveel ‘medelanders’ de laatste jaren zijn geïmporteerd is het misschien ook beter om de Staat de Nederlanden voortaan maar Medeland te noemen. Want dat de medelander bestaat wordt niet betwijfeld. Wie met een kritische blik naar Medeland kijkt, en dan hoeft men alleen maar ontwikkelingen gedurende de maand oktober in ogenschouw te nemen, komt onontkoombaar tot de conclusie dat het land inderdaad een schurkenstaat is.

Balkenende dreigt met een staatsgreep als zijn bende een initiatiefwet zou durven aannemen die een referendum over de uitverkoop aan de EU eist. Beatrix laat de Raad van State een doorzichtige leugen presenteren en de Balkenbende slikt het als was het God’s woord in een ouderling. Staatsgreep afgewend, doel bereikt. De burger staat buitenspel, was alleen goed om die bende in het zadel te hijsen, mede op beloften dat er absoluut een referendum zou komen, gedaan door de Partij van de Ayatollahs.

De toch al onbeschoft hoge belastingdruk wordt nog verder opgevoerd, diegenen die niet voor elk jeukje naar de dokter gaat worden gestraft ten behoeve van hen die dat wel doen en natuurlijk wordt op eigen burgers bezuinigd ten faveure van volslagen vreemden. 4,5 miljard belasting-euro’s gaan naar Bertje Koenders’ hobbyprojectjes, terwijl 1,2 miljard ‘normaal’ zou zijn, in verhouding met andere Europese landen. Voor de goede orde: ook die 1,2 miljard kan terug naar de burger; het geld komt grotendeels op de verkeerde plaatsen terecht, en ook het deel dat ‘goed’ terecht komt biedt geen structurele oplossingen. Er is nog 4,7 miljard ‘zoek’ bij Bertje (naar goed gebruik bij de Portemonnaie van de Ander), en niemand die daar over valt. Veel van dat geld gaat naar het terrorisme van Hamas en Fatah; de ‘donateurs’ hebben daar niets over te zeggen.
Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking kan zonder kwalijke gevolgen voor de ‘ontwikkelingsgebieden’ worden opgeheven, en de Nederlandse burger vaart er wel bij.

Volgens het CDA kan er 12 cent van de benzineproductprijs af, terwijl de pompprijs voor 65% uit accijns en BTW bestaat. Motorrijders kunnen niet worden vrijgesteld van rekeningrijden, want “het gebruik van de weg is niet gratis”. Terwijl het aantal motorrijders verhoudingsgewijs verwaarloosbaar is en de meeste motorrijders al dubbel betalen, omdat zij er ook een auto naast hebben en niet in beide voertuigen tegelijk kunnen rijden. En terwijl auto- en motorrijdend Nederland jaarlijks zo’n 18 miljard in de staatskas brengt krijgt men daar slechts een krappe twee miljard voor terug in onderhoud aan en uitbreiding van de levensaders van de economie. Hoezo “gratis” gebruik van de weg? We worden voor 16 miljard genaaid. De staat is een dure hoer.

Iemand probeert twee politiemensen te vermoorden en wordt daarbij zelf doodgeschoten. De would-be moordenaar wordt in de MSM als slachtoffer afgeschilderd en over het lot van de agenten hoor je nagenoeg niets. De identiteit wordt stilgehouden middels doorzichtige smoezen, want meteen na het incident werden buurtvaders de wijk in gestuurd en na vrijgave van de identiteit blijkt het om een goede bekende van justitie te gaan. Het ging, uiteraard, zou ik bijna zeggen, om een Marokkaanse moslim, die zonodig martelaar moest worden middels suicide by cop.

Dagen staan de kranten vol van hoe de staat gefaald heeft bij het ‘helpen’ van deze ‘schizofreen’, tot en met hypotheses over de mogelijke relatie tussen schizofrenie en inteelt. Over de agenten lees je hooguit dat ze het overleefd hebben; of ze het ziekenhuis al weer hebben mogen verlaten of zelfs maar aan de beterende hand zijn heb ik nog niet gelezen. De agente die, in zelfverdediging, de man afdoende uitschakelde kan nog een onderzoek tegemoet zien: had ze de man niet in zijn benen kunnen schieten?

Dat de staat gefaald heeft staat wel vast, maar niet in de zin die de PC kerk bedoelt. De buurtgenoten steken sinds het ‘incident’ iedere dag auto’s in de fik, uit ‘verontwaardiging’ dat één hunner is doodgeschoten. Dat zijn geen auto’s van Marokkaanse buurtgenoten, dus het affakkelen van de wijk is een racistische actie. Wat doet de staat? Terwijl de stad brandt gaat men een wijk of wat verderop voetbalvandalen oppakken. Of discogangers insluiten en fouilleren op drugs en wapens. Of fietsers zonder licht bekeuren. Job Cohen, oorzaak van deze ellende, gaat verder met theedrinken. De raddraaiers, hoewel bekend bij de politie, worden niet opgepakt en zijn vrij om Medeland verder te terroriseren. Harde aanpak is ongewenst, volgens Cohen, maar dat geldt dus alleen voor de stemmers op zijn Partij van de Autobranden.

Een aanrander, op heterdaad betrapt (!) bij de aanranding van een 9-jarig kind, die daarna nog zes kinderaanrandingen bekent, wordt vrijgelaten door een rechter commissaris. Na zijn vrijlating volgt een nieuwe aanhouding, voor aanranding van een 18-jarg meisje, een zaak die al bij het OM bekend was, maar waarnaar men weigerde onderzoek te doen. Om deze reden vond de rechter-commissaris de tweede aanhouding onrechtmatig, en zond de zedencrimineel weer heen, als het ware met een vrijbrief om maar gewoon door te gaan met aanranden. Is die rechter-commissaris soms bevriend met Joris Demmink? Of beweegt die pedo in dezelfde kringen? Waarom weigert het OM ernstige zaken als aanranding te onderzoeken? Ik lees net dat de politie 200 kinderpornozaken, een kwart van de in 2006 overgedragen zaken, heeft laten liggen!

Ons valse koningshuis gaat op bezoek in India, één van de weinige landen, en misschien wel het enige, waar de opkomst van het kapitalisme tot méér kinderarbeid leidt terwijl dat eigenlijk overal tot afname ervan leidt. Dit verschijnsel vindt zijn oorzaak in het Indiase kastesysteem, waar ‘minderwaardige’ kastes uitgebuit worden. Maar Beatrix zal daar geen woord over zeggen. Die speelt gewoon mooi weer.

Prins Pils gaat in navolging van Maximuts de politiek in: eerst vraagt hij in India of de overheid de boeren wel subsidie geeft om geen kostbaar water te gebruiken bij het verbouwen van hun voedsel. Dan gaat hij in Bhutan de dictators uitleggen hoe ze van hun monarchie tot een democratie kunnen komen naar Nederlands voorbeeld. Eigenlijk dus van het ene dictatorschap naar het andere. Wie denkt dat Wim Alex ook wel eventjes zal vragen hoe het zit met al die Nepalezen die door de dictators zijn uitgezet en in VN vluchtelingenkampen zitten komt bedrogen uit. Ja, bij de twaalf Nederlanders die daar wonen, maar niet bij de verbanners. Christenen worden vervolgd, maar daar gaat Wim Alex dus geen ongemakkelijke vragen over stellen.

Grote verontwaardiging bij en een kort geding door het valse koningshuis, want de prinsesjes staan op de pedo-site van Martijn. Schande! Over die andere kinderen op die site, ook niet van adel, maar niet grelateerd aan deze parvenuen, heb je nog nooit iemand gehoord en ook nu, afgezien van een paar boze briefschrijvers, blijft het oorverdovend stil. Selectieve verontwaardiging en klassenjustitie. En ook hier leidt de berichtgeving tot gefronste wenkbrauwen: “Nadat de foto’s van het openbare deel van de site waren gehaald bleken ze nog wel op het ledengedeelte te staan. Na sommatie zijn die volgens Martijn ook verwijderd, maar de RvD claimt dat niet te kunnen controleren”. Vraag: hoe kon men dan constateren dat die foto’s daar eerst wel stonden?

Ondertussen worden op middelbare scholen ‘debatten’ georganiseerd, waarbij een halve klas het Al Gore leugenverhaal moet verdedigen tegen de Swindle, die, hoewel ook niet helemaal zuiver, een veel beter onderbouwde visie en wetenschappelijke onderbouwing geeft. En hoewel Gore op 9 punten door de rechter voor leugenaar is uitgemaakt, en de film in Engeland niet meer vertoond mag worden zonder dit te vermelden, gaat in NL de propaganda gewoon door. Zo dwing je een halve klas om energie te steken in het leren verdedigen van aangetoonde leugens, een perfecte opleiding voor politici dus en daarme een prachtig staaltje Frankfurter Schule.

Een niet-beëdigde rechter, zelf kennelijk te dom om te weten dat hij niet als eerste rechter op mag treden zolang hij nog niet beëdigd is, houdt zes zware criminelen vast in voorarrest. Als uitkomt dat de man nog niet beëdigd was worden de zes weer op de maatschappij losgelaten. Vorm gaat voor inhoud, van bescherming van de burger, de eerste plicht van een staat, is geen sprake. Maar volgens woordvoerders eist de ‘rechtsstaat’ deze vrijlating. Dan weet ik er nog wel een paar, van mensen die écht onschuldig zijn, of waar in elk geval de twijfel zodanig groot is dat vrijspraak de enig juiste uitspraak zou zijn. Waarom gaat het OM zich te buiten om onschuldigen veroordeeld te krijgen?

Voor andere enorme misstanden in de Medelandse ‘rechtspraak’ verwijs ik graag naar de inzendingen van Sylvia Videler op deze site, en naar de sites van Paul Ruys, Stan de Jong en Klokkenluider Online. Medeland beliegt en bedriegt haar burgers. Nederlanders worden afgeperst en uitgezogen om voor alle Medelanders te betalen, maar worden zelf als tweederangsburger behandeld. Misdaad loont en tiert (dus) welig; als je maar een grote bek hebt en met geweld dreigt laat men je met rust. De moraal van het fatsoen is door de staat volledig vernietigd. Medeland kan absoluut als een schurkenstaat worden betiteld.

Hoe kan dit worden opgelost? Een kabinetscrisis zit er niet in: de machthebbers staan dermate laag in de peilingen dat ze weggevaagd zouden worden, dus uit liefde voor het pluche zullen ze over werkelijk alles tot een compromis komen, uitsluitend in hun eigen belang, niet dat van de burger. Op HVV roept Michiel Mans op tot een protestdemonstratie op de Dam op 24 november, om onze frustratie maar eens van ons af te schreeuwen. Of het helpt? Wat je zeker weet is dat de fascisten van Kafka en AFA er wel weer zullen zijn om de orde te verstoren en mensen te intimideren, of erger. Die hebben van Cohen niets te vrezen. Ik ben niet zo’n protestant, maar misschien ga ik er wel heen. Wat helpt wel? De ‘methode Pinochet’? Uitroeien van de Balkenbende en haar extreemlinkse club handlangers?

Hoewel voorstanders van welvaart (ik heb gelezen dat Pinochet zich liet adviseren door Milton Friedman) altijd vele malen minder slachtoffers nodig hebben om een land welvarend te maken dan socialisten er nodig hebben om een land naar de verdoemenis te helpen worden de slachtoffers van de welvaartsbrengers altijd aangehaald om de slechtheid van deze mensen te benadrukken. En dat terwijl die slachtoffers zonder uitzondering de socialistische do-gooders zijn die desnoods met geweld hun ideeën over hoe een ander moet leven aan die ander willen opleggen. Over slachtoffers van socialisten wordt bij voorkeur niet gesproken, met als uitzondering de Holocaust, maar die dient dan weer, o ironie, een socialistische agenda. Desondanks ben ik geen voorstander van het opruimen van dit soort uitschot. Maar soms heb je geen keus; Pinochet had niets bereikt als hij de Ché Guevara’s en Fidel Castro’s hun gang had laten gaan.

Hoe stoppen we de Balkenbende? Hoe komen we van de Cohens af? Hoe ontslaan we dit valse koningshuis? Voor preventief ruimen, zoals extreemlinks met Pim deed, is het al veel te laat; het kwaad is al geschied. Achteraf ruimen heeft ook geen zin: waar Pim uniek en onvervangbaar was (wat je verder ook van hem vond) staat voor elke socialist een kloon klaar die het gat onmerkbaar opvult. Het grote nadeel (in dit kader, verder is het een enorm voordeel) van het libertarisme is dat een libertariër niet de drang voelt iedereen te vertellen hoe hij of zij moet leven. Het enige dat een libertariër wil is dat een ander hem met rust laat, dan laat hij die ander ook met rust. Daardoor ontbreekt het verlangen naar macht, en dus de noodzaak om samen te spannen teneinde die macht te verwerven. De socialisten profiteren iedere keer weer van deze ongeorganiseerdheid.

Afsluitend wil ik nog even verwijzen naar het uitstekende artikel over Communisme van André, met Michael Badnarik. Schurkenstaat Medeland mag inderdaad als communistisch worden aangemerkt, en dendert full speed op de afgrond af, zoals alle socialistische/communistische staten voor haar.