De Haagse junta
Door Pamela Hemelrijk

U denkt natuurlijk – want ik ken u langer dan vandaag – dat de arrestatie van Gregorius Nekschot niet meer is dan een uitwas, een onverkwikkelijk incident, een uitglijer van één geschifte minister, die daarvoor door het parlement ongetwijfeld ferm op zijn vingers zal worden getikt, waarna we weer met een gerust hart kunnen overgaan tot de orde van de dag.

U leert het ook nooit, als ik zo vrij mag zijn. U vertikt het nog steeds om de ernst van de situatie in te zien. Bent u dan stekeblind? De arrestatie van Gregorius is de apotheose van een proces dat zich in amper vijftien jaar onder uw ogen heeft voltrokken terwijl u monter liep te demonstreren tegen de schending van mensenrechten in China. Terwijl u rustig lag te snurken, en u veilig waande in een beschaafde rechtsstaat, heeft zich op het Binnenhof een totalitair schrikbewind gevestigd dat we nooit meer kunnen verjagen. We zitten met z’n allen als een rat in de val. Wat ik u brom.

U denkt natuurlijk weer – want ik ken u langer dan vandaag – dat ik overdrijf. Maar ik overdrijf helemaal niet. Het probleem is dat u een junta alleen als zodanig herkent als ie bemand wordt door een stelletje generaals met zonnebrillen en lijfwachten. Zodoende heeft u nog steeds niet in de gaten dat in dit land een kaste van pakweg zes politieke partijen met pakweg 30.000 actieve leden zich van de absolute macht heeft meester gemaakt, en die nooit meer af zal staan. Dat de overige 15.970.000 burgers van dit land tot in der eeuwigheid gedoemd zullen zijn naar hun pijpen te blijven dansen.

U heeft waarschijnlijk – want ik ken u langer dan vandaag – nog steeds de illusie dat u die kaste via de stembus zijn congé kunt geven omdat we hier een zogenaamde democratie hebben. Maar dat kunt u rustig vergeten. Daarvoor is het al veel te laat.
Die Haagse kaste – of dat Binnenhof kartel, zo u wilt – heeft namelijk, terwijl u rustig lag te snurken, een reeks doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat er ooit nog een outsider zal doordringen in hun ommuurde vesting.

Ten eerste hebben ze het zo goed als onmogelijk gemaakt om nog een nieuwe partij van de grond te krijgen. Daartoe hebben ze bijvoorbeeld het aantal handtekeningen dat je per kiesdistrict moet verzamelen om mee te mogen doen drastisch verhoogd. Dat ronselen van handtekeningen alleen al is een heidens karwei, want de meeste mensen voelen er niks voor om zich zwart op wit te identificeren met een partij waarvan ze nog niet weten wat ze eraan hebben, en ik kan ze daarin geen ongelijk geven. Stel dat die partij zich later ontpopt als schender der mensenrechten. Dan staat je steunbetuiging voor eeuwig onder hun oprichtingsmanifest, en dan ben je voorgoed besmet. Dus de meeste mensen kijken wel wijzer uit. Ja, dat was een echte meesterzet van de Haagse junta.

Mocht iemand die barrière toch onverhoopt nemen (en sommigen lukt dat, zoals u weet) dan ligt de Haagse junta daar niet wakker van. De Haagse junta heeft namelijk, terwijl u rustig lag te snurken, nog een hele serie andere boobytraps neergelegd om indringers te weren. Zo moet je bijvoorbeeld ergens het geld vandaan zien te halen om campagne te voeren. Als je dat geld niet hebt is je strijd al bij voorbaat verloren, want de Haagse junta verstrekt haar leden fortuinen uit de schatkist om propaganda voor zichzelf te maken. Toen ik nog touwtje sprong kregen politieke partijen niks van de staat, behalve toestemming om verkiezingsborden op de bruggen te plaatsen. Nu krijgen ze steevast ettelijke miljoenen om hun ballonnen en hun tv-spotjes en hun spindoctors te bekostigen.

De nieuwkomer daarentegen krijgt geen rooie cent, en is dus wel genoodzaakt om andere geldschieters te zoeken, bijvoorbeeld private ondernemingen. De Haagse junta krijgt daardoor een kans voor open doel om de nieuwkomer verdacht te maken, en die wordt dan ook tot de bodem uitgebuit: “Deze populisten laten zich financieren door allerlei obscure winstbeluste ondernemingen! Als ze verkozen worden zullen ze niets meer of minder zijn dan de marionet van hun geldschieters! Ze moeten zo wettelijk verplicht worden om inzage te geven in hun financiële handel en wandel! En als ze zich daartegen verzetten, dan weet u als kiezer toch zeker wel hoe laat het is, nietwaar? Dan zijn ze dus zo corrupt als de pest!” Ja, dat is wederom een meesterzet van de Haagse junta.

Maar zelfs als de nieuwkomer dat allemaal overleeft (en sommigen lukt dat waarachtig, zoals u weet), dan is er voor de Haagse junta nog geen man overboord. De Haagse junta heeft namelijk drie publieke omroepen op de loonlijst staan. Die schotelen ons nu dan ook voortdurend staatsrechtgeleerden voor (die overigens ook bij de Haagse junta op de loonlijst staan) om ons uit te leggen dat het een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling is dat de kiezers ‘voor het eerst in de parlementaire geschiedenis’ hun voorkeur verleggen van ‘het centrum’ (lees: de junta) naar ‘de flanken’ (lees: de nieuwkomers). Daardoor, aldus die staatsrechtgeleerden, zal Nederland onbestuurbaar worden, en aan de wolven zijn overgeleverd, als we niet uitkijken.

Aangezien de landelijke kwaliteitskranten allemaal op sterven na dood zijn (ze hebben samen nog een oplage van amper anderhalf miljoen, en zelfs dat cijfer is nog zwaar geflatteerd) terwijl de Metro en de Spits zich voornamelijk onledig houden met de nervous breakdown van Britney Spears, moet je concluderen dat het gros van de bevolking zijn wijsheid over de actualiteit geheel ontleent aan het NOS Journaal, NOVA, Netwerk, P&W, DWDD en Rondom Tien. Als er al een nieuwkomer kans ziet om bij het kiezersvolk een poot aan de grond te krijgen, dan is het voor die betaalde Juntasupporters dus een koud kunstje om de nieuwkomer zo inktzwart temaken dat niemand in het openbaar nog hardop durft te zeggen dat hij zelfs maar overweegt om op de nieuwkomer te stemmen.

Geert Wilders is dankzij deze strategie al teruggezakt naar 11 zetels, en Rita Verdonk moet de volle laag van de Hilversumse maffia nog krijgen. Maar reken maar dat daar in het mediapark al met man en macht aan wordt gewerkt.

Ik hou het erop dat de arrestatie van Gregorius een proefballonnetje van Hirsch Ballin is geweest. Als hij ermee wegkomt (en reken maar datti ermee wegkomt, want gezien de huidige stand van de peilingen is heel politiek Den Haag als de dood voor een kabinetscrisis, uitgezonderd dan Wilders, Verdonk en Pechtold), dan is de teerling geworpen, en kan hij op grond van dezelfde wetgeving aanstalten gaan maken om ook Geert Wilders uit de roulatie te nemen. En anders is er altijd nog de kogel, als de nood echt aan de man komt. Of vervalsing van de verkiezingsuitslag natuurlijk; dat vergat ik nog bijna. Ik stel voor om Zimbabwe uit te nodigen om waarnemers hierheen te sturen als het zover is. De Haagse junta is namelijk tot alles in staat.

U denkt natuurlijk – want ik ken u langer dan vandaag – dat het zo’n vaart niet zal lopen. U denkt natuurlijk dat het allemaal wel weer goed komt als dit kabinet eenmaal is opgekrast. U denkt dat er dan een andere wind gaat waaien. Woehaha. Laat me niet lachen. Als dit kabinet is opgesodemieterd zullen de Haagse Poetins worden vervangen door de Haagse Medvedevs, dat is alles. Het is net zo zinloos om hier ter stembus te gaan als in Rusland of Zimbabwe. De Haagse junta is here to stay. We’re screwed.
De Haagse junta heeft namelijk zoveel skeletten in de kast dat zij wel genoodzaakt is om zich koste wat kost aan de macht vast te klampen, net als Mugabe en zijn club. Alleen door op het pluus te blijven zitten kunnen ze voorkomen dat hun schanddaden in de openbaarheid komen, en dat de schuldigen als gewone burgers worden berecht. (Nee, ik overdrijf niet: alleen al het dossier Spijkers, dat nu veilig achter slot en grendel ligt in het staatsarchief, zou volksstammen hoogwaardigheidsbekleders achter de tralies doen belanden als het openbaar werd.)

Maar u ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. Het wil er domweg niet bij u in dat Nederland een onvervalste totalitaire bananenrepubliek is geworden, en dat de persvrijheid van weleer nooit meer terug zal keren. Het wil er domweg niet bij u in dat u thans vogelvrij bent, en niet meer door een ordentelijke rechtsstaat in bescherming wordt genomen tegen staatsterreur. U blijft maar tegen beter weten in geloven dat zoiets alleen in apenlanden voorkomt.
Oeioeioei, wat gaat u van een kouwe kermis thuiskomen.