Hoe je ook over conspiracy verhalen denkt, het is een feit dat er veel over gesproken wordt, en vaak met veel emoties.
Hier nog eens een poging tot een objectieve beschouwing en discussie te komen.


Conspiracies of fantasie?

Conspiracy Theorieën hebben een overeenkomst met de vraag of er een “god” bestaat.

Alleen al is het treffend dat beide onderwerpen heel vaak ontaarden in emotionele discussies   en verwijten aan elkaar. Een nuchtere rationele discussie over deze onderwerpen zie je zelden.

De voorstelling bvb dat god een oude wijze man is, die ergens buiten het universum op een troon zit met een aardbol en een scepter in zijn hand, en die vandaar uit, uit het niets, het heelal heeft gemaakt, en bestuurt, zal niet meer door veel mensen worden aangehangen. Maar wat god dan wel is, hoor je zelden. Het definiëren wordt zelfs wel ontweken door te verklaren dat je god niet kunt definiëren!

Datzelfde zie je met de conspiracy theorieën.
Ook daar wordt door gebrek aan definiëren vaak langs elkaar heen gepraat.
Want onder deze “theorieën” vallen heel wat gebeurtenissen, los van elkaar en met de vraag of ze en hoe ze iets met elkaar te maken hebben.

Ook de grote belangstelling voor conspiracy verhalen heeft overeenstemming met god. Voor god zie je al die verschillende geloven die het onderling zelfs zover oneens zijn dat ze elkaar vermoorden omdat ze allemaal geloven dat zij de “waarheid” hebben.
De belangstelling voor conspiracy blijkt ook als je bij Google informeert naar conspiracy. Je krijgt dan een verwijzing naar 59.700.000 adressen!

Zowel voor god als voor conspiracy speelt dat mensen graag verklaringen voor van alles willen hebben. En als er geen verklaring te vinden is, verzint iemand wel wat.

Een andere overeenkomst is dat er ook zelden precies wordt gedefinieerd wat men met elk van deze begrippen precies bedoelt.
Er is de theorie van de grote rijke machtige bankiers die streven naar een wereldregering. Daar hoor je vaak onder andere de namen Rockefeller, Rotschild en de organisaties als Bilderbergers en Council for Foreign Relations (CFR). Eveneens geheime genootschappen zoals “Skull and Bones” waarvan George Bush lid was/is, worden erbij gehaald. Net als de Vrijmetselaars. En natuurlijk worden dan ook vaag “Joden” genoemd.
Symbolen, onder andere op de dollar, worden als bewijs aangevoerd.

Daarbij komen dan de samenzweringsverhalen van onder andere de oliebaronnen die de oliemacht gebruiken, net als de wapenindustrie zorgt door beïnvloeding van politici grote leveranties en winsten te versieren. De farmaceutische industrie die eveneens via politici zorgt voor omzet van haar chemische producten en natuurproducten tegenwerkt door ze te laten verbieden. De codex allimentarius die op 1 januari van kracht wordt, is daarvan een voorbeeld. Onder leiding van de Wereld Gezondheids Organisatie ( WHO )

Allerlei gebeurtenissen in de maatschappij worden dan verklaard met het uitgangspunt dat een of meer van dergelijke organisaties er achter zit en het veroorzaakt heeft. En uiteraard vaak samen met de één of andere overheid. En die zouden allemaal uitgaan van één macht die de wereld wil beheersen.

Gemakkelijker te geloven gemaakt door het feit dat de verklaringen die de overheden zelf geven heel vaak onvolledig zijn en heel vaak gelogen zijn.

Denk maar eens aan de oorlog in Irak die op basis van de Irakese Wapens voor Massadestructie werd begonnen terwijl die dingen helemaal niet bleken te bestaan. En in Nederland blijkt Bakenende zelfs nog bang om te laten onderzoeken hoe de deelname van Nederland tot stand kwam. (En het lukt hem eenvoudig een onderzoek te voorkomen).

Het is daarom overigens niet gek dat mensen twijfelen aan een herhaling van de dreiging met de kernwapens waaraan Iran nu zou werken. (Waarmee wij het eventuele gevaar niet ontkennen.) Al onze informatie komt immers op de een of andere manier via en met goedkeuring van de overheid.

De verbanden die regelmatig gelegd worden, gaan in de richting van een Nieuwe Wereldorde (New World Order) waarin die grote bankiers de baas spelen.

Zo zijn er ook heel wat “bewijzen” dat de officiële overheidsverklaringen over het vernietigen van het World Trade Center in New York ( 9/11) niet kloppen.
Een aantal van die “bewijzen” komen tamelijk sterk over. Zoals bij het instorten van Gebouw 7, dat duidelijk “controled demolition” zou kunnen zijn. Zie reacties bij “Komplotisme
In plaats van dat de regering zorgt voor openheid en goede verklaringen, verzwijgt ze gegevens en laat niet alles zien. Echt olie op het vuur van de conspiracy aanhangers. En dat terwijl de mens een drang heeft om dingen te verklaren.

Een van de factoren die doen twijfelen aan de juistheid van veel conspiracies is dat als er ware verbanden en totale samenzwering zou zijn, dat het mogelijk is dat het geheim kan blijven terwijl zoveel mensen dat weten.

Ook het achteraf verklaren van gebeurtenissen vanuit een bepaald conspiracy uitgangspunt is natuurlijk niet al te moeilijk.
Een beetje fantasie en het lukt. Zo zou je ook de verklaringen kunnen herschrijven vanuit het gegeven dat er wezens op een andere planeet zijn die bezig zijn de aarde te veroveren en die via geheime kanalen organiseren dat al die dingen gebeuren om straks de overname van de aarde gemakkelijk te maken.

Uit voorgaande artikelen waarin over samenzweringen geschreven werd, bleek steeds date er snel emoties worden opgeroepen. Net als bij discussies over religies waarvoor mensen zelfs oorlogen gaan voeren.

In ons vorige artikel probeerden we tot antwoorden te komen over de realiteit van de verhalen. Net als we daar probeerden niet het bewijs voor een bepaald geval te leveren. Daarover gaan al zoveel sites.
We willen hier wel eens nuchter kijken naar wat er in de wereld gebeurt in de richting van de New World Order, in de richting van een Wereldregering. Graag los van welke samenzwering. Alleen objectieve feiten WAT er nu aan het gebeuren is.

Dan valt niet te ontkennen dat er een duidelijke trend is naar grotere machtsconcentraties en naar meer macht bij overheden en minder vrijheid voor ieder individu.

De EU is een groeiende machtsconcentratie. Veel Vrijsprekerartikelen tonen dit glashelder aan.Met een begin van de Benelux kregen we eerst de EEG (Europese Economische Gemeenschap) die werd uitgebouwd tot de EU (Europese Unie) die nu al 27 landen omvat en werkt aan uitbreiding tot 44 landen. (voorlopig!). Nederland en de (burger) kunnen steeds minder zelf over hun eigen geld en toekomst beslissen.

–De macht van de EU neemt continu toe en de politici trekken zich steeds minder aan van de burgers.Drie jaar geleden werd voor het invoeren van de EU-grondwet nog een volksraadpleging gehouden.Toen die grondwet door het volk werd afgestemd, namen de politici daar geen genoegen mee. Ze maakten dezelfde tekst onleesbaar, deden er “een andere kaft om”, noemen het “verdrag van Lissabon” en gaan het invoeren zonder de burgers te vragen. (Terwijl ze kunnen weten dat de meerderheid er niet voor voelt).

–Bovendien, terwijl ook die hernoemde grondwet nog niet eens is aangenomen, sluit de EU een grotere Unie met de landen om de Middellandse zee: De EU-Meditairane Unie. Het volk had er nog nooit iets over gehoord. Het was er opeens!

Een duidelijke aanwijzing voor grotere slaafsheid van het volk is ook het volgende:
Toen de Ieren NEE stemden, ging de voorzitter van de EU, Nicholas Sarkozy, naar Ierland om de Ieren aan te zeggen dat ze maar opnieuw moesten stemmen, en dan Ja.
Het is te hopen dat de Ieren niet door de knieën gaan voor bvb “meer democratie“.

–De NAFTA (North American Free Trade Association) omvat heel Noord Amerika: de Verenigde Staten, Mexico en Canada.
Centraal en Zuid Amerika vormen gelijksoortige grote eenheden.

–In Afrika is de OAE, Organisatie van Afrikaanse Eenheid waar Prins Willem begin deze maand nog een lezing voor hield in het bijzijn van de beschermeling van Jan Pronk, Robert Mugabe. Een aanduiding dat “hoogheden onder elkaar” kennelijk niet vies van elkaar zijn.

–De VN, (de Verenigde Naties), waarvan 192 landen al lid zijn, oefent zijn invloed uit over een nog groter aantal landen en zou zelf een begin kunnen zijn van een wereldregering.
Daar wordt het spel o.a. gespeeld via allerlei grote sub-organisaties.
Om een klein idee te hebben waarmee ze zich bemoeien, hoef je alleen maar naar hun onderdelen te kijken. *)

De VN heeft in bijna elk van de 192 landen en ook bij niet leden een vertegenwoordiging en ze stuurt “Vredesmissies” naar een groot aantal landen.

Machtige organisaties van de VN zijn o.a.:
-de FAO, Food and Agricultural Organisation. Alleen hier werken al meer dan 4000 mensen
-De WHO (World Health Organisation met een personeelsbestand van over 8000 personen.
-Het IMF (International Monetary Fund)

–De WERELDBANK is een andere machtige concentratie met onder zich belangrijke, invloedrijke organisaties als:
-International Development Association (IDA)
-International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
-International Finance Corporation (IFC)
-Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
-International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Het vereist een verdere intensieve studie om er achter te komen hoe de onderlinge verbanden en invloeden zijn.
Bij de VN zit nog meer, maar tijdgebrek verhindert op dit moment een uitgebreidere studie. Maar de hier genoemde feiten geven toch een beeld van de enorme omvang en de daarmee gepaard gaande invloed.

G8, de leiders van de “Grote Acht” komen bij elkaar en maken afspraken die ons allemaal aangaan!
Onder andere hebben zij ook de meeste invloed op het beleid van de Wereldbank.

–De NAVO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie) is een verband tussen vooral Amerika en de Eu voor een gemeenschappelijke militaire organisatie.

–DE militaire wereldmacht van de Verenigde Staten is op grote schaal overheersend. De Verenigde Staten hebben militairen in ongeveer 140 landen!! Nog steeds DE politieagent van de wereld? Niemand kan daar tegenop. De enige mogelijkheid van tegenspelen is guerrilla. (terrorisme?)

–De WTO (World Trade Organisation) krijgt ook wereldwijd meer invloed.

–De macht en verwaandheid van politici wordt ook steeds groter. Zie hoe Balkenende het verraad van Lissabon er door duwde, weigert een onderzoek naar Irak toe te laten. Als er miljoenen besteed worden, is zelfs de taal dat:” “De minister X heeft 100 miljoen gegeven aan “een of ander opperhoofd””.

Centrale Banken trekken het beheer over het geld steeds meer naar zich toe. In de EU is de ECB (Europese Centrale Bank) die al belangrijker geworden is dan de Central Banken van de afzonderlijke landen.
Al probeert op dit moment Sarkozy zijn macht over de Europese Centrale Bank (ECB) ook weer te versterken tegelijk met het werken aan meer macht voor zichzelf in Frankrijk.

–De veroorzaakte geldontwaarding grenst aan het ongelooflijke. Door de stap voor stap procedure wordt het geslikt.

–De persoonlijke vrijheid neemt af. Een duidelijke indicatie is de verplichting om steeds een identificatiebewijs bij je te hebben. Vingerafdrukken registreren en eye-scans worden steeds meer vereist. Zonder je vingerafdrukken te registreren kom je bvb Amerika niet meer binnen.

–De collectivisering neemt toe. Pensioenen en gezondheidszorg en onderwijs zijn in handen van overheden.
Overheden bepalen bvb tot hoe lang de mensen moeten werken.

Deze bloemlezing (die niet eens uitputtend is) geeft een bewijs van doorgaande machtsconcentraties en vermindering van de vrijheid van ieder individu. Het zit nog ingewikkelder in elkaar dan hier even duidelijk te maken is!

Het is geen bewijs dat er een “conspiracy” ergens zit die al deze plannen maakt en leiding geeft ze uit te voeren.

In de voorgaande twee artikelen over dit onderwerp hebben we trachten aan te tonen dat er in de maatschappij heel wat gebeurt waar we niet direct een 100% overtuigende waterdichte verklaring voor kunnen geven en tevens dat er een concentratie van macht aan de gang is.

Samenzweringen zijn er in de maatschappij talloze. “Elke boevenbende” is er al een.  Maar of er (en welke) daarvan slechte bedoelingen hebben en uitgaan van zogenaamde “nette mensen” die misdaden begaan om hun doel te bereiken, is een niet bewezen punt.

Een deel van de verklaring van de gebeurtenissen in de richting van de New World Order, Wereldregering, kan liggen in wat je zou kunnen noemen de onofficiële “samenzwering” van de nomenclatura’s.

Laten we alleen de Nederlandse nomenclatura eens bekijken: De (Haagse) kliek die het land regeert.

Dan zien we dat er een groep van steeds dezelfde personen is, die bij elke verkiezing weer een rol speelt. Ze kennen elkaar en spelen elkaar de bal toe. Bvb door te zorgen dat je vriendjes op de lieslijst komen. Of zoals Hans van Baalen nu Europarlementariër wil worden en meteen de publieke steun krijgt van een aantal VVD prominenten. (En liefst blijft Hans ook tegelijkertijd zitten in het NL-Parlement)

Als iemand ervan niet rechtstreeks bij regering of parlement betrokken kan worden, zijn er tientallen andere invloedrijke baantjes die goed betalen en die definitief of tijdelijk kunnen zijn.

Ministeries, Burgemeesters, Provinciale Staten, Raad van State, Commissies, Departementen, Autoriteiten, bestuurders van overheidsorganen, ambtenaren in allerlei gradaties.

Hoeveel personen hieronder vallen is niet duidelijk. Pamela Hemelrijk noemde onlangs in een Vrijsprekerartikel een getal van 3000. Nadere studie gaat buiten het bestek van dit artikel, maar gegevens van lezers zijn welkom.

Je kunt in de nomenclatura terecht komen door politiek bezig te zijn en je dan omhoogwerken. Want net als elders heb je hier ook een rangorde van hoog tot laag.

Naast deze politici zijn er nog enkele andersoortige groepen.

De eerste daarvan is samen te vatten onder de noemer “bedrijfsleven”. Veel leiders uit het bedrijfsleven hebben al lang ontdekt dat in Den Haag grote zaken te doen zijn. Er zijn grote orders en belangrijke vergunningen te vergeven. Om van subsidies niet eens te praten.

Er is zelfs een officieel contactorgaan via de “werkgeversverenigingen”.

De wederzijdse belangen van opdrachten verwerven, en vriendjes te hebben voor mooie baantjes ook buiten de politiek, leiden tot “samenwerking” die je “corporatisme” kunt noemen.
Nederland is duidelijk een corporatistische staat.

De derde groep die een rol speelt zijn de leiders van de vakverenigingen. Ook die zitten in de club en switchen wel van de ene naar de andere groep. Werkgevers en werknemersverenigingen zijn daardoor een verlengstuk van de regering.

Zij hebben met zijn drieën ook een gezamenlijk overlegorgaan: de SER, de Sociaal Economische Raad.

Dat de SER een verlengstuk van de regering is, blijkt duidelijk uit de officiële drie doelstellingen.

De drie doelstellingen van de SER zijn:  **  http://www.ser.nl/nl/raad/ser_kort/drie%20centrale%20doelstellingen.aspx  **

 • een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling;
 • een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;
 • Een redelijke inkomensverdeling.

Niet echt een vrije economie!

Dit alles vindt niet plaats in het geheim. Zelfs al zullen bepaalde personen best wel geheime onderlinge afspraakjes maken. Het is echter niet een bewezen geheim genootschap waaraan de rest ondergeschikt is.

Desondanks zou je stelsel een “conspiracy” kunnen “noemen” en dan heb je in Nederland heel wat verklaard.
In andere landen gebeurt dat op analoge wijze.

De politici van de verschillende landen zijn al vele jaren geleden begonnen met elkaar op te zoeken. Het was niet moeilijk om op het idee te komen dat ze meer macht konden verwerven door meer samen te doen.

Daardoor ontstonden de organisaties waarvan er in ons vorig artikel een aantal genoemd werden en waarin werd aangetoond dat er steeds grotere machtsconcentraties aan het ontstaan zijn.
Mogelijk is dat met de diverse nomenclaturas een soort “natuurlijk proces”?

Met de collectivistische mentaliteit van deze nomenclaturas  en de slaafsheid waarmee de huidige generaties hen volgen, is dit geen aantrekkelijke toekomst.

De enige reële manier van tegengas, en straks redding, ligt in het ontdekken van de moraliteit (en voordelen) van de libertarische persoonlijke vrijheid voor ieder individu.

En om dat te bereiken kan IEDER mens met nog hoop, meewerken.

 

*)  Onderafdelingen van de VN waarvan hier enkele worden genoemd:
Civilian Police [1]
Drug Control and Crime Prevention  [16]
Economic Affairs [14]
Electoral Affairs [5]
Engineering [33]
Human Resources [32]
Human Rights [22]
Humanitarian Affairs [17]
Legal Affairs [16]
Logistics [125]
Medical [11]
Political Affairs [27]
Population Affairs [2]
Public Information [41]
Security [19]
Social Affairs [13]
Statistics [3]

2 REACTIES

 1. Ik ben het helemaal eens met dit verhaal. Ik denk dat veel mensen het afdoen als absurd, omdat we onverschillig geworden zijn. We worden zo gebombardeerd met sociale problemen die voorkomen hadden kunnen worden, marketingwaanzin, en extremen binnen de politiek en de economische segmenten, dat veel mensen een knop om hebben gezet.

  Feit is ook dat er onder het mom van terrorisme een hele berg maatregelen getroffen zijn, die veel burgervrijheden beperken.

  Feit is dat er heel veel van dit soort geluiden uit regeringen, overheidsinstanties, en het militaire apparaat -met name in de VS- komen en vervolgens door de grote media bedrijven genegeerd worden. De media is zo machtig dat we alleen maar positieve geluiden horen over de EU, en niemand die de negatieve zijden belicht. Er wordt zelfs alleen maar bericht over de 2 “belangrijkste” presidentskandidaten in de VS, terwijl de meest populaire kandidaten, met de meest rationele ideeën genegeerd of zelfs gedemoniseerd worden door de politiek en de media.

  Waar ken ik dat ook al weer van?

 2. De geschiedenis toont aan dat samenzweringen en ander gekonkel de mens niet vreemd zijn. Zo kwam de Holocaust voort uit een samenzwering die ervoor zorgde dat de genocide in het geheim kon plaatsvinden. Een recenter voorbeeld van een politieke samenzwering was het Watergateschandaal, al vielen daar geen doden bij.

  Soms hoef je niet zo ver terug in de tijd, het gefabriceerde bewijs voor massavernietigingswapens in Irak lijkt me duidelijk genoeg. Opeens dan als moraalridder de oorlog te gaan voeren voor de vrijheid van de Irakees, maakt de boel er niet geloofwaardiger om. Uiteindelijk klonken de woorden mooi uit de mond van Alan Greenspan, de oorlog ging gewoon om geld.

  Wat betreft de 9/11 ramp. Het blijft goed als de Peter R. De Vriesjes onder kritisch blijven kijken naar hoe de ramp is ontstaan. Ookal heeft de VS het misschien niet zelf gedaan, toch belangrijk om onafhankelijk te blijven denken, gezonde skepsis te hebben en kritisch vragen te blijven stellen.

  Ik kan dit artikel aanraden.

Comments are closed.