Een oplossing voor terugkeer naar een vrije maatschappij bedoelen we natuurlijk! Dat zou dan een “Libertarische Politieke Partij” moeten zijn.
Neil Lock stelt in een prijswinnend artikel dat dat niet de oplossing is.

Neil Lock won op de recente Najaarsconventie van Libertarian International en Libertarian Alliance de jaarlijkse “Chris Tame Memorial Prize” voor zijn essay: “Does Britain Need a Libertarian Party?”.

Hij bedoelt dan een politieke partij, met als doel om “overheidsmacht te verkrijgen, compleet met manifest, hiërarchie, leden, kandidaten, slagzinnen en te verwachten schandalen”.

Hij behandelt dit voor “Britain”, maar het is zonder meer toepasbaar op Nederland/België en elke andere staat. Voor de staat gebruikt Lock dan de omschrijving:
“Een organisatie die gebaseerd is op geweld, diefstal, bedrog en mentale manipulatie en die zorgt voor de belangen van de machthebbers en hun aanhang”
“En daarin is de staat erg goed: oorlogen, beperken van onze vrijheid, stelen, herverdelen en verspilling van onze prestaties met constante leugens, verdraaiingen en angstzaaien. Daarbij constant bezig met nieuwe methodes om ieder aspect van ons leven te controleren en dat op een steeds hardere en indringender manier. Het opdringen van niet bewezen milieu beleid, ons volgen met overal camera’s en belasten met allerlei politieke correctheid.”

Het vormen en tijd besteden aan een politieke libertarische partij in het huidige systeem is volgens Neil Lock voor het verkrijgen van vrijheid een stap in de verkeerde richting, en hij geeft daar nog vijf redenen voor, oplopend in belangrijkheid:

1. Praktisch. Het kost heel veel geld en tijd die we niet hebben
2. Zeer moeilijk om het onder libertariërs eens te worden over het programma, omdat er zoveel individuele verschillen zijn.
3.Uit de praktijk blijft dat als de vorming van een partij lukt, dat het decennia duurt eer ze werkt.
4.Ook blijkt uit de praktijk dat eenmaal gevormd, libertarische partijen niet werken.
5.Politiek is ouderwets. Er moeten nieuwe vormen van samenleving komen. Dit blijkt ook uit de groeiende verachting over het huidige politieke stelsel [dat zich ook uit in lethargie en apathie]
Nieuwe wegen, niet gebaseerd op geweld en leugens zijn nodig.

Neil adviseert om vier dingen wel te doen:
1.Degenen die dat kunnen en willen kunnen acties ontwikkelen op allerlei deelgebieden. Bvb een antibelasting beweging.
2.Allemaal zoveel mogelijk doorgaan met het verdedigen en promoten van individuele vrijheid
3.Waar mogelijk de slechtheid van het huidige systeem openbaar maken
4.Degenen die ambitie hebben in bestuurlijke taken kunnen werken aan het vormen van publieke (niet politieke) organisaties. Daar zal zeker behoefte aan komen. Zeker in een Minimale Staat die op morele principes is gebaseerd.

En Neil Lock besluit:
“Een libertarische partij is niet de weg voor vrijheidslievende personen. Ons gaan bemoeien met politieke procedures zou de verkeerde weg zijn. In plaats daarvan kunnen we beter onze ideeën promoten en verspreiden, werken om het mentale klimaat te veranderen. En niet nalaten om het falende politieke systeem te helpen om zichzelf sneller te vernietigen.”
————————————————–
Het totale originele essay kunt u vinden op de site van Libertarian International:
Does Britain Need a Libertarian Party?
www.libertarian.to/NewsDta/…

1 REACTIE

  1. Politieke partijen zijn sowieso niet goed… Als we iedereen nou eens dezelfde status geven kan het leven bijzonder mooi zijn. We verbannen jaloezie. Dat werd al gezegd in het jaar 800 door iemand uit Cyprus. Weg met de Kasten- Status systeem.

Comments are closed.