Het milieubeleid in Nederland bestaat hoofdzakelijk uit het d.m.v. nieuwe heffingen duurder maken van zaken die door de heren en dames in Den Haag als milieuvervuilend worden bestempeld en het regelmatig verhogen van reeds bestaande heffingen.
Dit is zo ver doorgevoerd dat sommige van die als milieuvervuilend bestempelde bezigheden inmiddels onderhevig zijn aan een veelvoud van zulke heffingen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan autorijden: in de Haagse milieuethiek is autorijden zo ongeveer gelijk gesteld aan kinderverkrachting. Dit maakt het erg makkelijk om wetsvoorstellen inzake heffingen op het bezit en gebruik van die auto door kamer I en II te jagen.
Daarna is het verhogen van bestaande heffingen helemaal een makkie. Iemand die een auto wil rijden betaalt hierdoor inmiddels o.a.: BTW bij aanschaf, BPM bij aanschaf, afhankelijk van het gekozen motortype worden er nog enkele milieuheffingen geheven, verwijderingsbijdrage, houderschapsbelasting, BTW op brandstof, brandstofaccijns en parkeerbelasting. Indirect zullen het er vast nog meer zijn. Bij een lease-auto bijvoorbeeld mag, nadat de hiervoor genoemde belastingen reeds zijn afgedragen, de bestuurder kan nog ’ s eenderde van de nieuwwaarde van de auto bij zijn jaarsalaris optellen en hierover loonheffing afdragen. Voor Jan Modaal met een modaal salaris en een compacte middenklasser, pak ‘ m beet een Golfje, betekent dat al gauw dat er over 25 tot 30% meer loon geheven kan worden.

Conform het milieubeleid dat we in Nederland aanhangen zijn al deze heffingen recentelijk verhoogd of worden dat binnenkort. Ook conform het milieubeleid staat er een volgende heffing in de vorm van “kilometerbeprijzing” reeds klaar om binnenkort aan het lijstje te worden toegevoegd.

Dit beleid wordt al tientallen jaren toegepast. Eigenlijk al sinds dat het milieu op de politieke agenda werd gezet. Dit ondanks dat het tot op de dag van vandaag nog geen microseconde heeft geleid tot iets wat ook maar in de buurt komt van het verminderen van de desbetreffende als milieuvervuilend bestempelde bezigheden. Sterker nog, ze nemen nog steeds toe. Toch blijft men stug volharden in bovenstaande aanpak. Zelfs met een zich links van het politieke midden bevindende partij als de PvdA als beheerder van de milieuportefeuille verandert daar niets aan. Sterker nog, de PvdA lijkt enthousiaster dan ooit in het heffingen doorvoeren en verhogen.

Hoe kan het dat men al een jaartje of 40 volhardt in een milieubeleid dat niet werkt?

De Staat der Nederlanden BV mag wel uit naam van het milieu heffingen opleggen, maar hoeft de inkomsten uit deze heffingen niet daadwerkelijk voor het datzelfde milieu aan te wenden.

Dat is nogal wat. Economisch gezien is de kostenpost “milieubeleid” hierdoor ineens een potentiële batenpost geworden. Iedereen weet natuurlijk dat economische belangen en die van het milieu vaak tegengesteld zijn. Tot op heden is het nog steeds zo dat economische belangen zwaarder tellen dan die van het milieu. Een milieubeleid dat geld oplevert in plaats van geld kost lijkt dan ook te mooi om waar te zijn en dat is het natuurlijk ook. Het milieubeleid zou er op gericht moeten zijn om het aantal milieuvervuilers terug te brengen, maar economisch gezien leveren die milieuvervuilers juist geld op. M.a.w.: de economische baten zijn omgekeerd evenredig aan die van het milieu. Goed milieubeleid zou dus moeten leiden tot steeds lager wordende economische baten. Je zou dus verwachten dat het management van de Staat der Nederlanden BV, vol met vertrouwen in het milieubeleid dat ze voeren, daar rekening mee houdt. Je zorgt thuis ook dat de betaling van je vaste lasten niet afhankelijk is van tijdelijke inkomsten.

Helaas, de baten uit de heffingen op milieuvervuilende zaken worden massaal aangewend voor het dichten van gaten in andere portefeuilles zijn inmiddels een belangrijk onderdeel van de staatsbegroting geworden. Ondanks dat duidelijk is dat de milieudoelstellingen niet worden gehaald worden de milieubeleidbaten daar niet voor gebruikt. Logisch, want zou men die in het milieubeleid stoppen, dan zouden die gaten in de andere portefeuilles er niet mee gedicht kunnen worden en worden de baten uit het milieubeleid ook nog eens minder.

Dit gaat fout. Zo fout zelfs dat we inmiddels de bedenkelijke situatie hebben waarin de boekhouders van de Staat der Nederlanden BV hun begroting niet meer sluitend zouden krijgen zonder de inkomsten uit de heffingen op milieuvervuilende zaken.
M.a.w.: We weten dat het huidige beleid al 40 jaar niet heeft gewerkt en ook de komende 40 jaar niet zal werken, maar we kunnen niet zonder de inkomsten die dit beleid genereert. Momenteel lijken we verder dan ooit verwijderd van milieubeleid dat daadwerkelijk zal leiden tot minder vervuiling en het dreigt zelfs economisch onhaalbaar geworden.
————————–
Ingezonden door PZ

1 REACTIE

 1. Kan niet liken, knop werkt niet voor facebook !

  Nu dan het echte comment 🙂

  Dat belastingen niet werken is een gegeven, dat belastingen op millieu niet gaan werken is ook al zoiets als een illusie om “de wereld beter te maken” maar voor wie.

  Niet voor de burger, die wordt door al deze onzin flink gepakt en gaat als het aan den Haag ligt nu ook nog eens zijn plziertjes verliezen.

  Ik bedoel, neem nu het laatste “millieuvrindelijke” plan van de PvdD, ja die ponyclub, de Partij voor de Dieren ( in oorsprong is die naam eigenlijk wel goed gekozen want meer dan een stel mediageile fokteven is het niet) die het plan hebben opgevat om, ergens in een nietszeggend plaatsje in NL, op te roepen tot een vuurwerkverbod op koninginnedag.

  Nou ben ik niet zo een grote voorstander van het koninshuis waar het gaat om de geldverslindende zaken ben ik toch in hart een monarchist, ik mag dat wel een koningshuis, geeft je toch net iets meer cachet, en als het goed wordt aangepakt kan het een stuk bevrijdender zijn (mits je die politieke aasgieren weer heel veel macht afneemt en teruglegt bij de monarch.

  Als je de geschiedenis volgt heeft de politiek inmiddels ALLE macht afgenomen va de monarch en is het verworden tot een club van mchtsgeile politici die niets liever doen dan zichzelf bevredigen ten koste van het volk (iets wat een echte monarch nooit zou toestaan)

  Maar even terug naar die PvdD die dat vuurwerk wil verbieden; Als het deze gekken lukt is er een nieuw precedent geschapen en zal de volgende stap simpel te voorspellen zijn, eerst een paar extra uitspraken genereren om ook op andere “millieubelastende gronden” en daarna natuurlijk een algeheel verbod op vuurwerk in NL, en wellicht in de EU.

  En ziedaar er is wederom een nieuwe wet ontstaan die ons burgers het recht ontneemt op vrije uiting, op zelfbeschikking !

  Ziet u het al aankomen ? de volgende wet wordt vast iets van minder rook in de lucht dus niet meer met de BBQ in de weer, nee ook niet met die electrische want ook die is millieuvervuilend.

  Maar intussen houden diezelfden wél de banken in leven, banken die investeren in de meest vervuilende zaken die je maar kan bedenken, en dat met ONS geld, belastinggeld dat van ons wordt gestolen onder het mom van het volksbelang.

  Hoe lang laten we ons nog onderdrukken ? Hoe ver mag de politiek gaan ? Neem nu eindelijk eens een standpunt in en stem tégen deze kliek van onderdrukkers en stem tegen de dictatoriale staat der Nederlanden.

  Stem tegen en teken de petitie op: http://petities.nl/petitie/motie-van-wantrouwen-rutte-ii

  Het is nog niet te laat, stem nu tegen en verwijder deze club van witte boorden criminelen, vandaag nog liever dan morgen !!

Comments are closed.