Hoe lang nog accepteren we wat de politiek ons voorschrijft. De Codex Alimentarius Commission (Codex) *) is een internationaal forum waaraan door 173 landen wordt deelgenomen. Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen.

De Codex is een VN-organisatie, onder de vlag van zowel de FAO (Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). In Nederland valt de verantwoordelijkheid voor de deelname aan dit internationale forum onder de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tot zover de officiële Staatsdoelstelling van deze commissie. Als we gaan kijken wat de betekenis voor de mensheid is dan moeten we op zijn minst verontrust zijn, maar beter is dat we woedend worden, dat we de verantwoordelijken vragen of ze gek aan het worden zijn. Want wat is er aan de hand?

Hoe zou je het vinden, als op een dag jij niet meer zelf bepaalt, wat je eet, maar de overheid? Dat je bijvoorbeeld geen vitaminen, mineralen, of natuurlijke producten meer mag consumeren? Dat al het voedsel dat je eet, bij productie bestraalt dient te worden? En al het op natuurlijke basis gemaakte voedsel en supplementen verboden worden? Het klinkt als het horrorscenario van een science fiction-film, maar het is dichterbij dan we ooit hadden durven denken. Het gaat allemaal om een uitgebreide reeks van wetten en regels die in de maak zijn, om al datgene wat je in je mond stopt, tot in detail te bepalen, van productie van voedsel, tot en met consumptie. De Codex Alimentarius Commissie bepaalt door middel van meer dan 4000 wetten en regels precies wat jij en ik mogen eten of drinken. Op 4 juli 2005 is door de Wereld Handels Organisatie (WTO = World Trade Organisation) vastgesteld wat wel en wat niet verhandeld mag worden als het gaat om voedsel. In ruim 16.000 pagina’s wordt alles nauwkeurig vastgelegd! De handelsbeperkingen die de Wereld Handels Organisatie oplegt aan landen, geven nauwelijks ruimte voor eigen beleid – sterker nog: ze werken algeheel verlammend! Op dit moment zijn 173 landen zijn lid van die Organisatie, waaronder ook Nederland en de organisatie groeit nog dagelijks. En per 31 december 2009 gaat de regelgeving in, WERELDWIJD! Landen die dan nog geen lid zijn kunnen dan alleen nog zaden en producten kopen van de multinationals zoals Monsanto.

De comités beslaan negen belangrijke aandachtsgebieden binnen het terrein van voedselveiligheid en handel. Veel van de wetgeving is nu al klaar. Enkele gevolgen van deze wetten voor zover deze al bekend zijn:

• Vitamines, mineralen en kruiden worden VERBODEN
• Natuurlijke geneeswijzen en alternatieve medicijnen en supplementen worden VERBODEN, omdat de Codex stelt dat deze gevaarlijk zijn
• Elk dier dat als voedsel gebruikt wordt, MOET behandeld zijn met antibiotica en exotische groeihormonen
• Elk gewas dat voor voedsel gebruikt wordt, MOET zijn bespoten met pesticiden
• AL het voedsel MOET zijn bestraald

Als we dan bedenken dat bijvoorbeeld natuurlijke geneeswijzen en vitaminen verboden worden omdat het gevaarlijk zou zijn, dan dienen we toch wel wakker te worden! Wie herinnert zich niet de recente publicaties over ziekenhuizen en artsen waarbij gesteld werd dat duizenden mensen – alleen al in Nederland – sterven door de behandeling die ze krijgen van de artsen! Een befaamd onderzoeker uit de jaren 60, Ivan Illich heeft toen al een boek gepubliceerd (Het Medisch Bedrijf) waaruit bleek dat je in een ziekenhuis eerder zieker dan gezonder wordt en dan zouden natuurlijke producten gevaarlijk voor onze gezondheid zijn! Hoe gek kun je het maken voordat de mensen gaan protesteren en in opstand komen?

In de voedingswereld is het niet anders. Verschillende producten worden door talloze wetenschappers als gevaarlijk gekwalificeerd – fluoride, zoetstoffen, genetisch gemodificeerde granen etc., toch worden deze massaal toegepast en verkocht. De media besteedt totaal geen aandacht aan de gevaren van die producten en als ze het onverhoopt wel doen, dan benoemt men uitsluitend de onderzoeken die aantonen dat de stoffen veilig zijn. Dat die onderzoeken meestal weer gefinancierd zijn door de organisaties die de betreffende producten op de markt brengen wordt dan weer niet vermeld.

Als we derhalve kennis nemen van deze ontwikkelingen, dan kunnen we niet anders dan een aantal logische gevolgtrekkingen maken. Was er niet ooit iemand die zei: “Beoordeel een man niet op zijn woorden, maar op zijn daden” Als we dat toepassen op de politiek – onze zogenaamde leiders – de mensen die het “zo goed” met het volk voorhebben, dan zouden we toch met een enorme schok wakker moeten worden!

Onze politieke “leiders” vertellen uitvoering voor de verkiezingen aan het volk wat ze van plan is te doen, maar als je na de verkiezingen naar hun daden kijkt, dan zie je precies het tegenovergestelde! De hele politiek doet al vele jaren precies het tegenovergestelde van datgene wat ze van tevoren beweerden te zullen doen! En de meerderheid van de kiezers is kort van geheugen. Iedere keer opnieuw trappen ze er in. Ze stemmen eens links, dan weer midden en dan weer rechts. Maar welke kleur in de regering zit doet er niet toe. Allemaal doen ze het tegenovergestelde van wat ze beloofd hadden. Het enige verschil wat je op kunt merken is de marge van wie het geld wordt afgenomen.

*) Bron: www.hetnieuwedenken.com/ind… (complete artikel)

Ingezonden door Perspicere