In het Britse blad The First post zegt de historicus Michael Howard dat de menselijke voorwaarde er allereerst een is van ergens willen toebehoren in plaats van vrij te zijn.

Dit klopt omdat de meeste mensen zich nog in een afhankelijkheidsituatie bevinden. Volgens de piramide van Maslow zoekt men eerst de fysiologische behoefte en dat is de overleving (eten, drinken en onderdak). Daarna volgt bescherming en veiligheid tegen vijanden. Hierna vriendschap en sociale omgang gevolgd door zelfrespect en erkenning. Als laatste in deze piramide bevindt zich zelfontplooiing en individuele ontwikkeling.

Het willen toebehoren tot een groep, clan, geloof of ethnische identiteit is een normaal gegeven voor iedereen die een vorm van zekerheid of status wil hebben. Het bevestigt namelijk de interactie en de sociale vaardigheden die men in een groep wil zien. De meeste mensen op deze wereld zitten nog in dit stadium van ontwikkeling. Hier zien we derhalve het succes van het collectief, dat uiteindelijk resulteert en heeft geresulteerd in een vorm van collectivisme.

Het westen, in het geval van Europa, heeft zich tijdens de Middeleeuwen langzaam maar zeker hieraan ontworsteld. Via het christendom, een van oorsprong individualistisch geloof en helaas later door de staatskerk gecollectiviseerd en geregimenteerd, kwam men tot de ontdekking dat de mens net zo belangrijk was als het collectief. Daardoor kreeg de Europese beschaving een extra dimensie en was verschillend van alle andere beschavingen daarvoor. De wetenschap en kunsten werden herontdekt tijdens de late Middeleeuwen en de renaissance. In eerste instantie zelfs aangemoedigd door de kerk en later volgde het een meer seculier pad.

Naar aanleiding van deze belangrijke periode kon de reformatie en uiteindelijk de verlichting plaatsvinden. De verlichting heeft zich eigenlijk in twee richtingen ontwikkeld. De eerste was de liberale stroming en heeft vooral de revolutie in de Verenigde Staten beïnvloed en de tweede was de collectivistische stroming tijdens de
Franse revolutie. Hoewel er in het laatste geval sprake was van een tweestrijd tussen de Girondijnen (liberalen) en Jacobijnen (collectivisten), welke werd gewonnen door de tweede. Vanwege deze overwinning waren de meeste opstanden en revoluties collectivistisch van aard, zoals 1848 in Frankrijk, de Mexicaanse revolutie, de Russische revolutie etc.

Aldus betekende de Franse revolutie een overgang van absolutisme naar het totalitarisme, wat het collectivisme eigenlijk is. Men ziet duidelijk dat dit een anti-westerse ideologie is en een breuk sinds de renaissance, omdat het het pad naar individuele ontplooiing en ontwikkeling zo lang heeft versperd. Feitelijk staan we al twee eeuwen stil in onze vooruitgang en zijn we in werkelijkheid sinds begin twintigste eeuw weer achteruit gegaan in onze samenlevingsontwikkeling.

Een goed voorbeeld is de opbouw van de verzorgingstaat die in essentie strenger is dan het absolutisme van de 18e eeuw, omdat iedereen nu gedwongen wordt mee te betalen aan een failliet systeem door middel van torenhoge belastingen en een enorme bureaucratie, beide waren afwezig tijdens het absolutisme.
Een ander voorbeeld is de Europese Unie, een politieke monstrositeit, die geleid wordt door op macht en invloed beluste leiders die zich niets gelegen laten aan de diverse volkeren en op hun heilloze weg verder willen gaan. We zien in deze laatste ook een wanhoopspoging om een vorm van Hapsburgse Rijk te herstellen, zoals dat tijdens de Middeleeuwen en daarna gold. De vraag resteert alleen hoe lang deze periode voortduurt totdat ook hier de volkeren het juk van de machthebbers zullen afgooien en hun rechtmatig pad richting vrijheid en individuele ontplooiing zullen hervinden.

Zoals de zaken er nu voorstaan zal het in mijn ogen niet lang duren en zullen de Europeanen het geknecht van hun politici beu zijn en dit juk goedschiks danwel kwaadschiks afwerpen.

en.wikipedia.org/wiki/Giron…
www.deepermind.com/20maslow…
www.thefirstpost.co.uk/inde…
www.mises.org/story/2404
www.lewrockwell.com/rothbar…
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
www.mises.org/article.aspx?…