De dag waarop Jan Peter Balkenende de Nederlandse soevereiniteit verkwanselde.
Op 18 oktober is in Lissabon een vergadering van de EU-opperhoofden waarop zij hun afzonderlijke landen uitleveren en ondergeschikt maken aan de superstaat “Europese Unie” door de Hernoemde Grondwet goed te keuren.

De verschillende landen moeten dat dan weliswaar nog ratificeren, maar politici die nu (zonder het te lezen) vertellen dat de Hernoemde Grondwet verschillend is van de EU-grondwet, zullen niet gemakkelijk op die leugen terugkomen. Wat niet wegneemt dat de burgers zich zouden moeten blijven verzetten. Om te beginnen door te onderzoeken wat de feiten zijn, en die aan zoveel mogelijk mensen vertellen.

De instelling van de superstaat EU wordt benadrukt doordat er een eigen President, een eigen Minister van Buitenlandse Zaken komen die ook Nederland naar het buitenland vertegenwoordigen. (Zelfs al gaat dit onder een andere titel) Ook het Europese Parlement krijgt meer bevoegdheden en allerlei vetorechten van Nederland (en andere landen) worden opgeheven.

Er zijn nog wat hoopgevende moeilijkheden voor de politici.
In Ierland zal er wel een referendum over de acceptatie worden gehouden. Dat moet daar bij elke soevereiniteitsoverdracht in tegenstelling tot de meeste andere landen waar de politici dat gewoon doen.
In Engeland wordt ook nog aangedrongen op een referendum. Vooral nu gisteren een rapport van een commissie van het Lagerhuis ook tot de conclusie komt dat alle vernieuwingen die in de “EU-grondwet” werden aangekondigd, ook in de Hernoemde Grondwet zijn gehandhaafd. (met uitzondering van het vlaggetje en het liedje die niet meer expliciet worden genoemd maar wel gewoon in stand worden gehouden.)
Op de Vrijspreker staan ook heel veel uitspraken van politieke topmensen die al eerder verklaard hebben dat er niets essentieels is veranderd. Onder andere van Vaclav Klaus (President Tsjechië), Giscard d’Estaing (vader van de grondwet), Astrid Thors (Deens minister Europa), Romano Prodi (Ex Commissie hoofd, nu premier Italië), José Zapatero (Premier Spanje), William Hague (Brits Schaduwkabinet), Angela Merkel (Duits Kanselier). Stuk voor stuk zeggen ze dat er eigenlijk niets is veranderd.
De uitzondering is Jan Peter Balkenende die het volk voorhoudt dat het om principiële wijzigingen gaat. Hoe kan een mens dat zo keihard beweren, en er mee weg komen?

In Denemarken heeft de oppositieleider, de sociaaldemocraat Helle Thorning-Schmidt gezegd dat er niet alleen een legaal maar ook een politiek debat moet komen omdat het er naar uitziet dat de Hernoemde Grondwet ook politieke consequenties heeft. Een feit waar hier op de Vrijspreker al constant op wordt gewezen.
Vandaag komt daar nog bij dat José Barroso, de baas van de Europese Commissie in een interview met de Standaard (België) zijn zorgen heeft bekend dat bij invoering van die Hernoemde Grondwet er wel eens moeilijkheden kunnen ontstaan.
Aan de top met de nieuwe President, Minister van Buitenlandse Zaken en de Commissie-voorzitter kunnen best machtsstrijden ontstaan omdat ze alle drie in zekere mate de EU naar het buitenland vertegenwoordigen.

En Nederland? Die staat erbij en kijkt er naar.

Dit alles kan niet anders dan tot ellende leiden. Daarom zal 18 oktober in onze herinnering blijven hangen als Zwarte Donderdag, de dag dat Nederland verraden werd.


http://tbn0.google.com/images?q=tbn:2vd_YRL7dQTBaM:http://www.theronin.co.uk/blog