test

Overheid is te zeer dwingeland

Rechters mogen geen waarden opleggen aan het politieke bestel *) De oproep van Barbara Oomen om over onze Grondwet te praten **) juich ik toe....

Verzorgingsstaat is Politiestaat!

Het is voor voorstanders van de verzorgingsstaat dus maar goed dat er politie en justitie is want zonder de dreiging met geweld en opsluiting...