Links

Hieronder vindt u een verzameling links naar interessante sites. Libertarian.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en staat niet persé achter de meningen die erop verkondigd worden. De websites openen automatisch in een nieuw browservenster.

Nederlandstalige Links

Algemeen

Libertarian.nl
Libertarian.nl is de officiele website van de Nederlandse libertarische beweging.

MeerVrijheid.nl
Actuele site ter promotie van individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen

Vrijheid Radio
Vrijheid Radio is een verfrissend radioprogramma dat politieke en maatschappelijke zaken belicht vanuit het oogpunt van individuele en economische vrijheid.

Natuurrecht
Het Natuurrecht gaat over de oeroude en onveranderbare rechten waarmee elk mens wordt geboren en die wet noch staat van u kunnen afnemen.

Dogma TV
concept voor een televisieprogramma dat een nieuw licht werpt op de politiek en journalistiek

Contrast TV
Online TV programma over achtergronden en analyses van maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland die niet, beperkt of eenzijdig worden aangeboden door publieke en commerciele media.

Liberty Portal
Libertarische site met beeld en geluidsfragmenten van o.a. Bart Croughs en Toine Manders (LP)

Stichting Klimaat
belicht de mogelijke veranderingen in het klimaat, maar ook de onzin die daarover geschreven en verkondigd wordt.

Objectivisme, de filosofie van Ayn Rand
Nederlandstalige website over het objectivisme

De Tuf-Tuf club
Site tegen snelheidsbelasting en staats-kleptomanie

Pak de Dief
Initiatief van de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders om het stelen van de overheid een halt toe te roepen

De Poligraaf
Politiek incorrect alternatief voor de gangbare media

www.vrijedenkers.nl
Onafhankelijke site over politiek, filosofie, religie. Missie: Het vrij en onafhankelijk denken stimuleren.

Filosofie Links
Pagina met links over Filosofie (Engels en Nederlands)

PolitiekeJongeren.nl
site voor jong politiek geïnteresseerd Nederland

Politiek Café ’t Gooi
politiek café voor regio ’t Gooi

Thinktanks

Frédéric Bastiat Stichting
Nederlandse Libertarische denktank

Edmund Burke Stichting
Nederlandse Conservatieve denktank

Liberales
Vlaamse Liberale denktank

Stichtingen en organisaties

Nova Civitas
Vlaamse Liberale Politieke Club

Vrijspraak.org
Stichting ter bevordering van de vrijheid van meningsuiting

De Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD)
met afdelingen in o.a. Amsterdam en Tilburg

Transcedo: Nederlandse Transhumanisten Vereniging
De beloften van wetenschap, techniek en rationaliteit

NVVE
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie

H.A.N.
Heidelberg Appeal Nederland: Wetenschap versus milieu-doemdenken

Net Kwesties
Magazine over vrijheid, rechten en regels op Internet

Forces Nederland
Organisatie van en door rokers strevend naar de vrijheid om voor je eigen gezondheid zorg te dragen en zelf te beslissen wat je wel of niet rookt

Partijen

De Libertarische Partij
Libertarische politieke partij in Nederland

Individuen

De Homepage van Bart Croughs
Libertarisch columnist

Capita Selecta
Onafhankelijke culturele site van Jo Detavernier

De Homepage van Henry Sturman
Oud-redacteur van de Vrijbrief

De homepage van Wladimir van Kiel

Politiek speelt geen rol
Online libertarisch boek

Tractatus Philosophicus
Homepage van B.N. van Eikema Hommes

Homepage van Leo Derksen
Eerbetoon aan de in 2002 overleden columnist Leo Derksen

Engelstalige Links

Algemeen

Free-Europe
Internationale portal gericht tegen de stortvloed aan regels en wetten en het verdwijnen van de nationale souvereigniteit door de Europese Unie

Libertarian International

eLibertarian
Community site voor Libertariers over de hele wereld om elkaar te ontmoeten, te handelen, te discussieren en nieuws te delen

Freemarket Net
De grootste libertarisme site van de wereld

Laissez Faire Capitalism Network
Index van Libertarische websites, organisaties en thinktanks

Line Online
Startpunt voor Europese klassiek liberale en libertarische informatie

European Libertarians
Links naar Europees libertarisme

An Introduction to Libertarianism
Engelse inleiding in het libertarisme

Tech Central StationActuele website over technologie en de vrije markt

Liberty Fund
Een schat aan informatie over libertarisch, klassiek liberaal en conservatief gedachtengoed. Online – gratis – wereldbibliotheek van grote verwante denkers.

Philip Dru
Online interviews (streaming) met bekende en minder bekende Libertariers

Center for Private Conservation
Website ter promotie en ondersteuning van particuliere initiatieven in natuurbehoud

The Green Spirit
Website voor Natuurbehoud op Rationele Wijze

Build Freedom
Libertarisme in de praktijk

David D. Friedman’s Homepage
Een van de godfathers van het anarcho-kapitalisme

The Adventures of Jonathan Gullible
A Free Market Odyssey

Laissez Faire Books
Klassiek liberale en libertarische boeken

Liberalia.com
De site van Libertarian International.

RKBA.org
Extensieve site omtrent het recht op vrij wapenbezit

Anti-war.com
Anti-oorlog en anti-interventionisme nieuws site

Lew Rockwell.com
De anti-staat, anti-oorlog, pro vrije markt nieuws site

Liberty Journal
Commentaar, nieuws, artikelen etc.

Politopia
The land of custom-made government

Against Politics
Anarcho-Capitalism portal

Alchemind Society
Internationale organisatie voor cognitieve vrijheid

Individualist Environmentalists
Voorstanders van milieubescherming door de prive sector

iFeminists
Portal voor Libertarische feministen

Anti-State.com
Portal voor Market Anarchism

the Center for Consumer Freedom
Actie site voor eigen verantwoording in het kiezen van levensmiddelen

Euro-sceptic Web Resource
Website toegewijd aan een kritisch debat over de EU

ISIL
International Society for Individual Liberty

UN is Evil
Objectivistische site gericht tegen de UN

Bureaucrash.com
Freedom activists

IREN Kenya
Free market policies and classical liberal ideas to encourage the development of Kenya and East Africa

Thinktanks

Homepage Ludwig von Mises-Instituut Benelux

Ludwig von Mises Institute
Economie op basis van de Oostenrijkse School en libertarisme

The Official Cato Institute Homepage
Beleidsvoorstellen op basis van libertarisme

The Center for Libertarian Studies
Libertarische studies in de traditie van Murray Rothbard

Libertarian Alliance
Radicale en actieve Engelse libertarische organisatie

Stichtingen en organisaties

European Digital Rights
Stichting voor verdediging van digitale burgerrechten in Brussel

In Defense of Freedom
Groepering die zich verzet tegen de stortvloed aan vrijheidsbeperkende maatregelen als antwoord op de terroristische aanslagen op 11 September 2001

Partijen

Libertarian Party (USA)
De grootste libertarische politieke partij in de wereld

BLOGs

Libertarian Samizdata
blog for people with a critically rational libertarian perspective

Setting the world to rights
blog of Sarah Fitz-Claridge, David Deutsch and Kevin Schoedel

Blog van Ronald Vliegen