Herinnert u nog de opwinding in de Nederlandse media deze zomer over de enorme ruk naar (extreem) rechts? Slechts een half jaar later lijkt het erop dat de Nederlandse kiezer een enorme ruk naar (extreem) links gaat maken? Is de Nederlandse kiezer echt in zo’n korte tijd van opvattingen veranderd? Natuurlijk niet. De gemiddelde Nederlandse kiezer stemt maar wat!

Dit lijkt eigenaardig maar is geheel in overeenstemming met de conlusies van de zogenaamde ‘public choice’, de economische bestudering van het politieke proces. Omdat een individuele stem een verwaarloosbare invloed heeft op het totale resultaat is het niet rationeel om je uitvoerig in de politiek te verdiepen. De meeste kiezers hebben dan ook een bijzonder vaag idee waar de meeste partijen nu eigenlijk voor staan. Nog schokkender is dat veel kiezers ronduit incoherente polieke opvattingen hebben (meer uitgaven EN lagere belastingen is een klassieker).

Nu zou dit allemaal geen probleem zijn wanneer dergelijke mensen niet in staat werden gesteld hun opvattingen aan derden op te leggen. Helaas is dit nu net wat er in een politieke democratie gebeurt. Politici doen ons geloven dat democratie mensen in staalt stelt om invloed op hun machthebbers en hun eigen leven uit te oefenen. Niets is echter minder waar. Stemmen (en politieke proces in het algemeen) is een zeer inefficiente manier om je eigen belangen te behartigen en een ronduit dubieuze manier om conflicterende visies rondom de goede samenleving op te lossen.

In scherp contrast hiermee staat de vrije markt. Als ik een nieuwe televisie wil kopen hoef ik niet eerst de rest van de Nederlandse bevolking te overtuigen. Maar nog fraaier is dat dat de voorkeuren van de meerderheid niet aan de minderheid worden opgelegd. Als de meerderheid van de Nederlandse bevolking er bijvoorbeeld voor kiest om in eigen land op vakantie te gaan betekent dit niet dat de rest van de Nederlandse bevolking dat dan ook maar moet. In het algemeen valt in de vrije markt beslissen, betalen en genieten samen bij een persoon. In de politiek beslist iedereen voor iedereen, betaalt iedereen voor iedereen en consumeert iedereen op de kosten van iedereen.

Maar het is nog erger. De dictatuur van de meerderheid is niets vergeleken bij de disproportionele invloed die gepassioneerde minderheidsgroepen in Nederland kunnen uitoefenen. Aan de linkerkant van het politieke spectrum hebben we de gehate autoritaire anti-discriminatie-industrie en aan de rechterkant het opportunistische mercantilisme van grote bedrijven die de staat gebruiken om de vrije markt te frustreren. Allemaal in het algemeen belang natuurlijk.

Wat te doen? In de eerste plaats is het goed om te genezen van de illusie dat je door te stemmen invloed uitoefent op de maatschappij. Blijf dan ook rustig thuis met de volgende verkiezingen. In de tweede plaats suggereert het probleem van democratie ook de oplossing. In plaats van de reikwijdte van collectieve besluitvorming te vergroten (“democratiseren”) dient deze juist fors te worden ingeperkt en bij voorkeur zelfs afgeschaft. Het is een illusie om te denken dat we dit kunnen doen door de juiste politici te kiezen. In de regel ambieren politici macht en roem en ze zullen zeker geen wetsvoorstellen indienen waarmee ze zichzelf overbodig te maken. De geschiedenis leert dat echte oppositie ‘van onderop’ komt en niet eens in de 4 jaar in het stemhokje.

Politieke democratie is het minst slechte systeem wat we kunnen hebben….als we macht over elkaar willen uitoefenen. Maar willen we dat? In een democratie wordt macht gesocialiseerd. Maar om de vrijheid van het individu te vergroten dient de macht niet te worden gesocialiseerd maar te worden afgeschaft en te worden vervangen door vrijwillige cooperatie.

Aschwin de Wolf woont in Verenigde Staten en is webmaster van de transhumanistische anarcho-kapitalistische website Against Politics.

1 REACTIE

  1. Interessant concept. Roept bij mij wel enkele vragen op zoals; hoe ga je om met bv infrastructurele projecten zonder democraties machtsorgaan? Een cooperatie (lokaal bedrijfsleven) kan een straat willen verbreden, de directe bewoners niet. In een democratie heb je dan de dictatuur van de meerderheid die de beslissing neemt. de bewoners (minderheid) leggen zich er bij neer omdat ze weten dat het democratisch orgaan het belang van de meerdereheid nastreefde.
    Verder is het zo dat de democratie in west europa toch wel verantwoordelijk kan woren gehouden voor de vrede die er nu heerst. Bij gebrek aan democratie vrees ik niet onvrede tussen landen, maar wel tussen links radicalen en het plaatselijk grootbedrijf (die zonder democratie een nog groter stempel zullen zetten vrees ik)

    bart

Comments are closed.