Dit is de titel een uitgebreid artikel van Riekus vd Poel op “MeerVrijheid” met argumenten waarom een christen net niet op een Nederlandse Christelijke Partij, maar op de LP zou moeten stemmen. 

Waarom een christen op de Libertarische Partij stemt.

“Weer verkiezingen! Weer Stemmen! Nou ja, zo moeilijk is dat nu ook weer niet, ook al hebben we de keuze uit ongeveer zo’n 25 partijen.
Voor mij is het eigenlijk wel eenvoudig; ik heb een Christelijke levensovertuiging en dan stem ik gewoon op een Christelijke partij, toch?
En als we dan genoeg zetels winnen dan kunnen we beter die principes verwezenlijken in de samenleving waarvan wij denken dat ze wenselijk zijn.

Dus moeten we, als we principieel willen zijn, op een Christelijke partij stemmen en niet op de Libertarische Partij.  Laten we eerlijk zijn, hun positie op belasting is toch absurd; belastingen terugdraaien tot nul, dat is toch te dol voor woorden. Sterker nog, staat er niet geschreven: “Geeft de Keizer wat des Keizers is”, dat is toch een duidelijk fundament voor overheid en belasting?”

Wel ….ja…. ik begrijp wat je bedoelt, maar ik lees dat net even een tikkeltje anders. Hiermee wilde die eerste Christelijke “lijsttrekker” waarschijnlijk aangeven dat je vooral “niets geeft aan een Keizer wat niet van hem is”. Je gaat toch niet een overheid financieren die jou de vrijheid ontneemt om te doen en laten wat jij denkt dat juist is?

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als je een dubbel salaris had (bruto = netto), dan koop je alle diensten die jij graag wilt in de vrije markt en houd je nog geld over ook! Want de overheid – als monopolie – maakt altijd alles veel duurder dan de vrije markt.  En met dat geld kun je dan ook alle goede doelen sponsoren die je maar wilt. Natuurlijk ligt het wel een tikkeltje ingewikkelder, maar daar ligt juist de uitdaging voor de politiek en ondernemers om met libertarische constructies en formules te komen om een samenleving te kunnen realiseren waar vrijheid centraal staat.

“Ja, als je het zo stelt dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar jullie zijn toch voor abortus, euthanasie en drugs, daar kan ik als Christen toch nooit mee akkoord gaan?”.

Ja…. ik begrijp wat je bedoelt maar onze positie is net even een tikkeltje anders. De positie van de Libertarische Partij is niet dat we hier voor zijn, maar dat we willen dat jij de vrijheid hebt en de verantwoordelijkheid neemt om de beslissingen hierover zelf te nemen en niet de overheid. Dat betekent dus dat in een libertarische samenleving jij precies datgene kan en mag doen waarvan jij overtuigd bent dat het juist is, zolang je daarbij geen dwang of geweld gebruikt.

“Ja…. oké dat is goed voor mij, maar ik wil toch niet wonen in een wereld vol met junks en comazuipers,…. kom nou!

Daar heb je gelijk in, maar onze samenleving zal er toch vele tikkeltjes anders uit zien. Kijk maar eens om je heen, je woont nu toch ook niet omsingeld door dronken mensen en comazuipers en toch is er de vrijheid om net zoveel alcohol te drinken of niet te drinken als men maar wil. Dus als deze vrijheid voldoende goed werkt in deze situatie, waarom niet in andere??? En als ik het me goed herinner dan was de eerste Christelijke “lijsttrekker” een wijnmaker! Dus zo streng en strak hoeft het nu ook weer niet. Sterker nog, ik heb de voorzitter van de Libertarische Partij nog nooit met alcohol gezien, hij drinkt water en melk, terwijl wij een biertje of een glaasje wijn drinken. Dus blijkbaar geeft iedereen aan deze vrijheid zijn eigen invulling. Aangaande euthanasie, wat heb je liever, dat jij de hand op de stekker hebt, met de vrijheid hem er niet uit te trekken of de overheid, die een financiële berekening maakt en trekt?
Misschien is dat wat het betekent toen er geschreven werd: ” Laat ieder voor zijn eigen besef, ten volle overtuigd zijn”.

“Maar dat comazuipen dan, vinden jullie dat geen probleem, er moeten toch leeftijdsgebonden wetten zijn”

Ja natuurlijk vinden wij comazuipen een probleem maar denk jij dat een extra vader in Den Haag die de wet voorschrijft meer invloed zal hebben in de opvoeding van onze teenagers als de eigen ouders? En als geboden en verboden zulke geweldige resultaten teweeg brengen, hoe komt het dan dat we met al onze honderden verkeersregels toch nog, elke twee jaar, een miljoen doden betreuren in het verkeer? Elke twee jaar. Wereldwijd vallen er meer slachtoffers in het verkeer dan in oorlogen en niemand vindt autorijden een gevaar. Denk hier eens goed over na!

Wat wij willen is dat alle verantwoordelijkheden teruggedraaid worden naar de individuele personen in onze samenleving. En als iemand zich gedraagt als een zwijn zal hij gemeden worden als de pest, als hij een baan zoekt zal deze hem geweigerd worden, het vinden van een partner zal hem ook niet gemakkelijk gaan, het huren van een huis zal hem moeilijk afgaan, vrienden zal hij niet hebben. Met andere woorden: hij heeft alleen zichzelf te pakken. De gehele samenleving straft hem af. Maar zodra hij zijn asociale gedrag corrigeert, vindt hij direct nieuwe kansen.

“Ja dat zijn allemaal wel goede argumenten maar toch voel ik me niet erg veilig in een samenleving waar er zo veel vrijheid is. Vooral ook voor extreme ideeën en geloofsovertuigingen. Wat als er straks meer moskeeën zijn dan kerken en de meeste vrouwen  gesluierd rondlopen. En wat als moslims de meerderheid krijgen in een regering van de toekomst, wat dan?”

Dat is precies waarom het juist is om op de LP te stemmen, want in een libertarische samenleving geeft het niet of de Communisten, Atheïsten, Socialisten, Christenen of wat voor ISTEN dan ook in de meerderheid zijn, want voor iedereen zal deze vrijheid van overtuiging gewaarborgd zijn in de grondwet, zonder dat minderheden, meerderheden of overheden hier ook maar iets aan kunnen veranderen. En wat zou er nu zo verkeerd zijn aan mensen met een doekje op het hoofd? We zouden het toch helemaal niet erg vinden als Moeder Theresa, met zo’n 250.000 volgelingen vrijwillig en pro deo de ZORG op zich nam en zich hier zou vestigen? Wij blij, met hoofddoekjes en al, want zij dragen die ook!!!

Even kijken wat voor problemen er nu nog overblijven om als Christen toch niet op de Libertarische Partij te kunnen stemmen. Even denken, oh ja ik weet het al, vrijheid voor prostitutie, porno op TV en nu zelfs op de smartphone! Maar dit was er toch ook al voor dat Nederland ooit van een Libertarische Partij had gehoord en voordat zij hun eerste zetel veroverden in de tweede kamer?

“Ja dat is ook zo! Maar zoiets moet je toch verbieden als Christen??!!”

Stel nu eens dat Christenen een meerderheid zouden krijgen in de regering en de bovengenoemde praktijken zouden verbieden. Wat dan?  Dan kan de georganiseerde misdaad er weer aan verdienen en zijn we nog verder van huis.
Erger nog, stel je eens voor dat 20 jaar later andere “ISTEN” aan de macht komen; de NUDISTEN bijvoorbeeld, en stel dat zij alle kleding gingen verbieden. Wat dan?

Het probleem hier is: met de ene regering mag je dit, en met een andere regering mag je dat. Het verandert steeds en je weet nooit waar je aan toe bent. Wij vinden dit een puinhoop. Net zoals het op een complete chaos zou uitlopen als je Moslims, Joden en Christenen een andere of een en dezelfde rustdag zou opleggen. Dat doe je gewoon niet. Dat is niet de taak van de Staat. Het is jouw taak om in dit soort zaken beslissingen te nemen en je eigen pad te trekken!

“Ja maar zelfs hier doen jullie weer water bij de wijn. Jullie zijn toch voor koopzondagen? Dat vind ik toch wel heel erg, zondag is een rustdag en dat staat als een paal boven water in de Bijbel en daar kun je niet aan tornen!”

Onze positie is een beetje genuanceerder. Ten eerste denken wij dat het een goede zaak is om kerk en staat gescheiden te houden. Wat er moet gebeuren op een “rustdag” moet door elke gelovige zelf beslist worden, niet door de staat. De moslims hebben vrijdag als rustdag, Joden de zaterdag en Christenen de zondag. De Libertarische Partij denkt dat het een beter idee is om mensen zelf de vrije keuze te laten wat zij met deze dag willen doen. De horeca verkoopt natuurlijk ook zijn goederen en diensten op zondag, de zorg moet ook doorwerken en ga zo maar door. Natuurlijk is het ook zo dat alle Christelijke boeren op zondag werken. Christenen hoeven niet te gaan winkelen op koopzondagen, net zo min als ze drugs hoeven te gebruiken, porno hoeven te zien of naar een prostituee te gaan. Dat klinkt misschien een beetje cru… maar toch is het de verantwoordelijkheid van Christenen om zelf Christelijk te leven, ongeacht wat anderen doen, mogen doen of niet mogen doen.

Een ander punt om in de gaten te houden is dat dit slechts 1 gebod is, terwijl er zovele andere geboden zijn waar dezelfde Christenen, die hier een punt van maken, geen behoefte voelen daar iets mee te doen. Wat je ook niet moet vergeten is dat Christenen, die het Nieuwe Testament zouden moeten volgen, vrij zijn van de geboden van de wet, het Oude Testament, en vrij zijn in liefde alles te doen waarvan zij zelf geloven dat het juist is. Vergeet niet dat de boodschap van Jezus inhield om mensen vrij te zetten van de wetten en regels van het O.T. en in plaats daarvan een nieuwe wet van liefde te gaan volgen; “hebt uw naaste lief als uzelf” Dat houdt in dat jij nu zelf invulling mag geven aan je leven in plaats van wetten en regels te volgen, als je maar uit en door liefde gemotiveerd bent en anderen diezelfde vrijheid laat.

“Zijn er niet veel meer Christenen die moeite hebben om op een partij te stemmen die niet per se Christelijk is?”

Helemaal correct en het is juist daarom dat ik in de pen ben geklommen om hier over na te denken. Het zou niet verkeerd zijn als anderen dat ook een beetje zouden doen. Het is natuurlijk niet zo dat als ergens “Christelijk” voor staat, dat het dan per definitie ook Christelijk is. Ik zat vroeger op een Christelijke Korfbal Vereniging, maar hoe korfbal je nu eigenlijk op een Christelijke manier? Hoe stem je nu eigenlijk op een Christelijke manier? In Amerika waren er heel veel Christenen die voor een presidentskandidaat kozen omdat hij tegen abortus was. Vervolgens werd deze man President en voerde oorlog tegen Iraq waar honderdduizenden kinderen zijn gedood. Dus kinderen aan deze kant van de wereld moeten beschermd worden, zelfs voor de geboorte, maar kinderen aan de andere kant van de wereld hebben pech gehad. Erger nog: in Nederland is het zo krom geregeld dat zij die tegen abortus zijn, betalen voor hen die aborteren. Zoals je ziet is Christelijk leven heel iets anders dan “Christelijk stemmen”.

Zoals wel duidelijk blijkt uit voorgaande fictieve en reële situaties is het Libertarische gedachtegoed zo gevaarlijk nog niet, sterker nog, dit gedachtegoed garandeert stabiliteit en veiligheid voor iedereen ongeacht zijn kleur, zijn religie of zijn gewoonten. Iedereen mag zijn eigen leven zo invullen zoals hem/haar dit goeddunkt, zolang er maar geen inbreuk gepleegd wordt op de vrije keuze, het lichaam of eigendom van een ander. Is dat niet het non-agressie principe van die beroemde Christen lijsttrekker Jezus die zei: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”

“Ik geloof en daarom stem ik, daarom stem ik van genot”, op de Libertarische Partij!

Riekus de Poel