Volgens de bond van belastingbetalers bedraagt de belastingbijdrage van een modaal inkomen, afhankelijk van de berekeningsmethode, 53 tot 55 procent (de som van de directe en indirecte belastingen, plus de sociale bijdragen). Bij veel mensen, zoals goedverdienende alleenstaanden zal het al snel 70 procent en meer worden, terwijl het bij slechtverdienende grote gezinnen minder zal zijn. De doorsnee Duitser (en Nederlander) zou zonder de kleptocratische overheidsdiefstal meer dan tweemaal zo rijk zijn.

Daarenboven krijgen we echter ook nog de ontelbare, door de overheid opgelegde, beperkingen van ons dagelijks leven te verwerken. De handwerklieden in Duitsland zijn inmiddels door de, door de overheid beschermde monopolies, vrijwel onbetaalbaar geworden. Andere overheidsmonopolies, die opgelegd worden en die we duur betalen moeten, zijn de monopolies van artsen en apotheken wanneer we ziek zijn, en de monopolies van begrafenisondernemers en van begraafplaatsen, wanneer we niet meer gezond worden. Daarbij komen de schoorsteenvegers in de door de overheid gereguleerde monopolies. Als we het verlies aan welvaart meetellen, het verlies dat we lijden omdat we na acht uur, of op zondag, alleen bij dure tankstations mogen tanken en we daarbij nog eens de hoge kosten die de inflatie van het door de overheid uitgegeven papieren monopoliegeld tellen, dan zou snel een dubbele rijkdom of wel de helft van de belasting bereikt worden, als al deze extraatjes van de staat zouden wegvallen. Jan Modaal zou aldus zonder staat zeker vier maal zo rijk zijn.

Daarbij komen ook nog de zaken waarbij de overheid ons dwingt diensten en goederen tegen zwartemarktprijzen te kopen (bijvoorbeeld een wapen, drugs, loterij of casinobezoek of wanneer we bepaalde vormen van liefde willen kopen) Omdat de verkoper grote risico’s in verband met straffen van de overheid loopt, verhoogt hij zijn prijzen en vermindert hij de kwaliteit.

Als we ook nog de uitgaven meerekenen, die ontstaan door de eisen van de overheid, bijvoorbeeld accountantskosten, of die zelfs van u afgedwongen worden, zoals katalysatoren of veiligheidsgordels in personenauto’s en het gereglementeerde en gemonopoliseerde schandalig duur verkrijgen van een rijbewijs, en we daar de verliezen bij optellen, die ontstaan uit de afgedwongen dienstverleningen, zoals militaire dienstplicht en burgerdienst, dan zou de welvaart weer een keer verdubbelen indien de overheid zich niet meer met deze zaken zou bezighouden. Op deze manier zouden we zonder overheid al acht maal zo rijk zijn.

Dit zijn echter alleen nog maar de directe invloeden. In een vrije maatschappij is niet alleen iedere enkeling welvarender, ook de algemene welvaart groeit met iedere procent vermindering van overheidsinmenging.Vergelijk eens een BWM met een Trabant, of het aanbod in de warenhuizen van Singapor met die van Noord-Korea. Of vergelijk de algemene levensstandaard van nu met die van enkele tientallen jaren geleden: hier heeft de markt, hoewel sterk gereglementeerd en beperkt in vrijheid, ervoor gezorgd dat iedereen nu een kleuren TV, een microwave en binnenkort zelfs een computer heeft. Hoeveel zouden de innovatiemogelijkheden groeien wanneer de beperkingen die de overheid oplegt zouden verdwijnen? Ook hier kunnen we de welvaart weer verdubbelen en dat is dan een voorzichtige schatting.

Jan Modaal zou dus in een vrije marktmaatschappij 16 maal vermogender zijn dan hij nu is. Of, anders gezegd: bij zijn huidige inkomen zouden de prijzen die hij in het dagelijks leven zou moeten betalen 1/16de van de huidige prijs bedragen. Dit betekent, dat een auto die nu 16.000 Euro kost, slechts 1.000 Euro zou hoeven te kosten en een broodje geen 0,32 Euro, maar 0,02 Euro. Een nummer van dit tijdschrift zou geen 6,80 Euro kosten, maar 0,43 Euro en de nieuwe Aldicomputer zou 75 Euro kosten in plaats van 1.200 Euro.

We hebben moeten schatten. Misschien wordt het gemiddelde inkomen door de overheid wel met een factor 20 omlaag gebracht, of misschien slechts met een factor 10. In ieder geval is het zeker niet zo dat de overheid ons slechts van de helft van ons inkomen berooft, zoals Jan Modaal denkt.

Dat vrijheid op zich waarde heeft zal Jan Modaal niet begrijpen. Een tot de helft teruggebracht inkomen neemt hij op de koop toe om de risico’s die aan veranderingen kleven te vermijden. Zou Jan echter ook zo gelaten blijven wanneer hij zou ervaren dat hij zonder die overheid iedere maand een nieuwe auto zou kunnen kopen? Laten we het hem vertellen!

Uit: Duits Libertarisch Maandblad “Eigentümlich Frei” nr. 31 (2003)
Een jaarabonnement kost in Europa 78 euro. Hun website is www.eifrei.de

Vertaling door W. van Hulten