Het Kapitalisme is het enige systeem dat gebaseerd is op de erkenning dat ieder individu de eigenaar is van zijn eigen leven. Het Kapitalisme is het enige sociale systeem waarin alle personen vrij zijn om hun rationele eigenbelang: het bezitten van eigendom en te profiteren van hun handelingen, na te streven. Het omvat individuele rechten, een beperkte constitutionele overheid, en politieke/intellectuele/economische vrijheid.

HOE KAPITALISTISCHER EEN CULTUUR – HOE GROTER HAAR VRIJHEID EN WELVAART

Dat bewijst de geschiedenis. In slechts twee eeuwen heeft het kapitalisme de levensstandaard van de mens naar hoogten gestuwd waar men in het prekapitalistische tijdperk niet van kon dromen. Tegenwoordig wordt maar al te dikwijls vergeten dat West- Europa, vòòr de kapitalistische revolutie van het einde van de achttiende eeuw, lijdend onder het politieke juk van de feodale aristocratie, het equivalent was van een derdewereldland – ten prooi aan hongersnood, telkens terugkerende pestepidemieën, en onbeschrijfelijke armoede. Maar dat is verleden tijd.

Wanneer was er voor het laatst een hongersnood in een kapitalistische natie – weze het in West Europa, Noord- Amerika, of Azië? De Verenigde Staten hebben in de loop van hun geschiedenis nooit een hongersnood gekend. Het kapitalisme heeft een niet te evenaren overvloed gecreëerd in de geschiedenis van de mens, en daarmee honderden miljoenen in staat gesteld om vandaag een beter leven te leiden dan alle koningen uit het verleden.

MINDER KAPITALISME BETEKENT MEER MENSELIJKE ELLENDE

Maar de niet-kapitalistische landen – de fascistische, socialistische, militaire of godsdienstige dictaturen – maken hun eigen burgers tot slaaf en leven voort in een poel van bedrog en ellende. In veel Afrikaanse landen bedraagt de levensstandaard één- of tweehonderd dollar per jaar. In Noord- Korea verhongeren tienduizenden. Vele Cubanen verdrinken bij hun poging om zwemmend de vrijheid in de Verenigde Staten te bereiken. Miljoenen onderdrukte mensen over de hele wereld smachten ernaar te emigreren naar de Vrije Wereld. Maar wie in de kapitalistische naties verlangt ernaar om naar Cambodja te emigreren?

WAT IS HET WAT HET VERBAZINGWEKKENDE SUCCES VAN HET KAPITALISME MOGELIJK MAAKT?

Welke principes verklaren het feit dat de grootste ontdekkingen en kunstuitingen van de mensheid – de stoommachine, de film, de telegraaf, de telefoon, het elektrisch licht, de roman, de auto, de symfonie, het vliegtuig, de radio, de televisie, de personal computer, het Internet en ontelbare geneesmiddelen – werden gecreëerd onder het kapitalisme?

Het antwoord is simpel: vrijheid.

Wanneer de mensen vrij zijn om hun rationele eigenbelang na te streven; wanneer zij vrij zijn om hun verstand te gebruiken in hun zoektocht naar voordeel en het verbeteren van hun leven, dan zijn ze zeer productief. De politieke/economische vrijheid van het kapitalisme werkt bevrijdend voor de verstandigsten en de meest ambitieuzen om te bouwen, te creëren, te innoveren, uit te vinden, het menselijk welzijn en geluk te bevorderen.

Een van de grootste uitvinders, Thomas Edison, voerde in zijn laboratorium in Menlo Park zijn projecten zodanig uit dat ze winstgevend waren. Hij, en vele andere grote uitvinders en industriëlen die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de levensstandaard van de mens, verdienden en genoten een grote welstand. Onder het kapitalisme vrijgelaten om te creëren, produceren, en te bouwen aan persoonlijk gewin, verhoogden ze als consequentie daarvan de levensstandaard van iedereen.

HET VERSTAND

Hieraan ligt een dieper principe ten grondslag: Kapitalisme is het systeem van het verstand. Het verstand is het fundamentele overlevingsinstrument van de mens, zoals dat van de vogels de vleugels zijn. Alleen door rationeel denken en productief werk kan de mens zijn levensstandaard verbeteren en zijn levensverwachting verhogen. Maar het verstand functioneert niet onder dwang. Dwang verlamt creativiteit. Het verstand kan niet tot slaaf worden gemaakt. Het kapitalisme floreert omdat het het enige systeem is van een vrije geest, vrije mensen en de vrije markt.

De grootste denkers en activisten uit de geschiedenis van Aristoteles tot John Locke, van Thomas Jefferson tot Adam Smith, Ludwig von Mises en Ayn Rand – hebben de vrijheid van geest van de mens erkend, verheerlijkt en ervoor gevochten. Zij hebben begrepen dat als de mens wordt onderdrukt dat dan het rationele verstand wordt verstikt, en dat de duisternis van het barbarisme het gevolg is. Als echter de mens vrij is om te denken en te handelen naar zijn denken, als de geest is bevrijd, dan zijn Renaissance en Verlichting mogelijk. Vrijheid is vrijheid van de geest. Onderdrukking is onderdrukking van de geest.

UNIVERSEEL EN ONVERMIJDELIJK

prodoswalk16b.jpg

Capitalism Day 2003

CelebrateCapitalism.org

Het is geen toeval dat de grootste verworvenheden van de mensheid plaatsvonden in zijn meest vrije perioden. Van de Gouden Eeuw van Athene tot de Italiaanse Renaissance tot de technologische en industriële doorbraken van de Verenigde Staten, heeft de vrijheid van geest van de mens geleid tot een geweldige vooruitgang op het gebied van, filosofie, kunst en wetenschap.

Dit zijn de beloften en de mogelijkheden van het kapitalisme. Dit is het Kapitalistische Ideaal. Het is ons ideaal.

Bevrijd de geest van de mens en aanschouw het spektakel van zijn vooruitgang. Geniet van de schoonheid van zijn beeldhouwwerken, schilderijen en symfonieën, bewonder de helden van zijn romans en zijn filosofische, wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Het Westen boekte culturele en economische vooruitgang omdat het tenminste enige eerbied had voor de menselijke geest en de onvervreemdbare rechten van het individu. Dat zijn de onontkoombare eerste vereisten voor menselijke vooruitgang. Als we het effect van een culturele Renaissance wensen, moeten we politieke/economische vrijheid toepassen.

De huidige hachelijke positie van de verhongerende miljoenen in de Derde Wereld is identiek aan die van Europa in de duistere middeleeuwen. Hun geesten en lichamen worden onderdrukt door politieke dictators. Geef hun vrijheid – en geef hun leven. Zij hebben het voordeel dat zij kunnen zien wat het Westen heeft bereikt. Wanneer ze vrijheid invoeren, kunnen ze de verworvenheden van het kapitalisme kopiëren.

UW LEVEN, UW KEUS

Het kapitalisme is de grootste weldaad die de mens ooit ten deel is gevallen. Het is tijd voor ieder weldenkend mens, waar ook ter wereld, om dit feit te erkennen en om dit systeem, gebaseerd op het verstand en individuele rechten, aan te hangen.

Mannen en vrouwen van alle landen verenig u in uw steun aan het kapitalisme. Er valt een wereld aan fantastische successen te behalen.

Andrew Bernstein is auteur van het Kapitalistisch Manifest.

Vertaling door Luc Van Braekel