021126_flatTax1.jpgZou u verbaasd zijn om te vernemen dat het hoogste belastingtarief in Bagdad maar 15% is, terwijl in Moskou diezelfde belasting maar 13% is. Naast het feit dat dit extreem laag lijkt in vergelijking met het hoogste Britse tarief van 40%, moet worden geconstateerd dat de belastinginkomsten in Rusland verdubbeld zijn sinds de invoering van deze vlaktaks! De mannen die het Russische belastingbeleid hebben gemaakt waren een groep Amerikaanse economen, die erkenden dat zij hun ideeën hebben overgenomen van de theorieën van Adam Smith, die in de 18e eeuw een douanefunctionaris was in Edinburgh.

De nalatenschap van de ideeën van Adam Smith worden nu ook geïmplementeerd in Bagdad. De Amerikaanse autoriteiten zijn geïnspireerd door dezelfde inzichten om een vlaktaks van 15% te introduceren. Irak moet zich nu herstellen van decennia van hoge belastingen inclusief de nodige omkooppraktijken, maar de invoering van een eenvoudig universeel belastingtarief heeft al geleid tot een heropleving van het economische leven in dat land. In een land, waar geen enkele formele economische indicatoren zijn, is de stijging van de Irakese dinar sinds de arrestatie van Saddam Hoessein een indicatie, dat het economisch vertrouwen is begonnen terug te keren.

Het schijnt hoofdzakelijk ongemerkt te zijn gebeurd, maar Smith, of liever gezegd zijn graf bij de Canongate kerk in Edinburgh ontvangt bloemenboeketten vanuit Slowakije, waar hij een soort nationale held is geworden. Gebruik makend van de wijsheid uit zijn fabuleuze boek The Wealth of Nations, heeft de regering van deze Oost-Europese staat een eenvoudige vlaktaks ingevoerd van 19%. Na generaties van ingewikkelde en verwarrende belastingen, zijn Slowaken nu meer dan vroeger geneigd om hun belastingen te betalen. Het klinkt vreemd, maar een lang geleden overleden Schot is een van de invloedrijkste personen in Bratislava.

Wie kan pretenderen, dat men de eigen warboel kan begrijpen die ons eigen belastingsysteem eigenlijk is? Hoe verwarder de belastingsituatie is, hoe meer mensen professionele belastingadviseurs moeten inhuren om de belastingbiljetten in te kunnen vullen. In de Verenigde Staten zijn er 2000 pagina’s belastingwetgeving met een aanvullende 10.000 pagina’s aan regelgeving. 500.000 juristen en accountants zijn er in de weer om de belastingformulieren in te vullen. De Amerikanen worden zo onderdrukt door hun belastingdienst, dat het een opstand teweeg heeft gebracht onder intellectuelen, die zich tot Moskou en Bagdad heeft uitgestrekt.

Peter Clarke is een columnist voor het Schotse blad The Scotsman.

6 REACTIES

 1. Ik wist niet dat libertarians aan persoonsverheerlijking deden in de vorm van aanbidding van Adam Smith. Er zijn sindsdien nog 2 eeuwen gevolgd
  met voortschrijdende inzichten op economisch,maatschappelijk en psychologisch gebied.

  Sterkte…

 2. in dit geval worden de ideeen van hem verheerlijkt, en dat mag ook wel want de manier waarop de socialistische propaganda op school wordt verkondigd zorgt er voor dat, kinderen worden gehersenspoeld met hun eeuwige gelul over de wonderen van Stalin, of nog zo’n mooie socialist: A. Hitler

 3. Beste Thomas,

  Je antwoord geeft mij de mogelijkheid te stellen dat tussen wit en zwart een scala grijstinten zit.

  Even zo goed sterkte…

  Jos Blokpoel

 4. Om even op die twee eeuwen ontwikkeling terug te komen. In de 20e eeuw heeft onder meer de filosoof John Rawls zich bezig gehouden met thema’s als vrijheid en een rechtvaardige verdeling van belastingdruk. Uit zijn theorieën volgt, vrij vertaald, dat de verdeling van de belastingdruk zo moet zijn dat dit de positie van de zwakste groep in de samenleving het minste aantast. Daarbij kan een vlaktaks horen, maar ook een progressief tarie. Interessante theoriën. Rawls wordt overigens ook tot de liberale hoek gerekend. Lees eens wat van de man!

 5. Smith verdient die aanbidding dan ook, Jos. Anderen doen alleen maar aan “fine-tuning”. Het is zoals Philips of GTE, steeds efficientere lampen maken, maar de eer van de grondslag blijft toch bij Thomas A Edison…

  En de laatste 5 jaren begin ik een beetje te twijfelen aan “de voortschrijdendheid” van die inzichten. Ik zie eerder een achteruitgang wegens verkeerde interpretatie, gissen,zelfbedrog en groepshysterie.

 6. Beste Marco/Luc,

  Het lijkt er een beetje op dat ik in een theologische discussie ben beland.
  Met alle respect voor jullie heilsbrengers en profeten. Denkers zijn denkers en moeten dat vooral blijven.
  Dat ontslaat ze niet van de verplichting om kritisch te blijven.
  Ook Marx zou zijn toenmalige analyses NU moeten bijstellen.
  Rawls heeft een groot probleem met het begrip schaarste.
  Helaas is hij zich dat natuurlijk niet bewust. De conclusies zijn dan ook op zijn minst twijfelachtig.

  m.vr.gr.

  Jos

Comments are closed.