Nominaties Big Brother Awards 2007

De Belastingdienst, de NS, minister Rouvoet, Google, De Nederlandsche Bank, Schiphol, Maurice de Hond, Mark Rutte, het voorstel implementatie bewaarplicht verkeersgegevens, de plannen voor het Elektronisch Kinddossier, het voorstel nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en het PNR Data Agreement zijn dit jaar door de jury van de Big Brother Awards genomineerd voor een Award.

Met de Awards worden personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd. In iedere categorie wordt op vrijdag 21 september 2007 de winnaar bekendgemaakt tijdens de openbare uitreiking om 20:00 in De Balie te Amsterdam, gepresenteerd door Pieter Hilhorst, met als gasten Jacob Kohnstamm, Justine Pardoen en Sophie in t Veld. De uitreiking vindt in Nederland voor de vijfde maal plaats. De Awards worden georganiseerd door Bits of Freedom in samenwerking met De Balie en worden mede mogelijk gemaakt door XS4ALL.

Vanaf begin juli konden Nederlandse burgers hun nominaties voordragen. De jury ontving ook dit jaar weer vele tientallen nominaties. Uit deze nominaties heeft de jury per categorie 3 nominaties gekozen. De jury van de Big Brother Awards wil dit jaar nadrukkelijk de aandacht vestigen op fundamentele waarden die aan de bescherming van privacy ten grondslag liggen. Vrijheid en autonomie van burgers komen met het verdwijnen van privacy ernstig onder druk te staan. Ook bij het tegengaan van discriminatie door de overheid of bedrijven speelt privacy een belangrijke rol. Het adagium Informatie is macht geeft aan dat de toenemende inbreuken op privacy getuigen van significante verschuivingen in het machtsevenwicht in onze samenleving.

De nominaties van dit jaar laten een aantal zorgelijke trends zien. In plaats van gericht te handelen wordt toenemend vertrouwen gelegd in het grootschalig en vaak ook nog centraal vergaren en opslaan van persoonsgegevens. De bewaarplicht verkeersgegevens, het Elektronisch Kinddossier, en de nieuwe bevoegdheden voor de AIVD zijn daar het beste voorbeeld van. Een aantal genomineerden, zoals de NS, De Nederlandsche Bank, en Rutte blijkt moedwillig niet te willen voldoen aan de regels op het gebied van privacy. Uit de nominatie voor Schiphol blijkt dat de opdringerigheid met de jaren alleen nog maar is toegenomen. Ten slotte laat een aantal nominaties, in het bijzonder het Elektronisch Kinddossier zien dat de overheid de burger steeds verder profileert, categoriseert en mogelijk ook stigmatiseert.
De jury bestaat uit publicist Karin Spaink (voorzitter), advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, juridisch onderzoeker/adviseur Bart Schermer, hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs, hoogleraar regulering van technologie Bert-Jaap Koops en hoogleraar recht en informatisering Corien Prins.
———————————-
De echte details kunt u lezen op: www.bigbrotherawards.nl/