De VVD wil de maximum snelheid op de snelweg verhogen van 120 naar 130. Ondanks de felle reacties van voornamelijk de linkse partijen is daar weinig tot niets op tegen. Het is alleen jammer dat men als gevolg van de Nederlandse politieke correctheid niet durft te zeggen wat het beste zou zijn: het afschaffen van de maximum snelheid op de snelweg.

Persoonlijk houd ik mij zelden aan de geldende limieten op de snelweg. Toch rijd ik nooit te hard. Té hard rijden is namelijk gevaarlijk. Maar ik, en vrijwel alle automobilisten met mij, kan prima inschatten hoe hard ik in een bepaalde situatie kan rijden. En tijdens een zomerse nacht op de Afsluitdijk is die verantwoorde snelheid een stuk hoger dan op een door slagregens overspoelde A2 op een vrijdagmiddag. Toch zijn de maximum snelheden in beide situaties gelijk.

De maximum snelheid van 100 kilometer per uur is ingevoerd ten tijde van de oliecrisis in 1974. De tijd waarin de meeste auto’s amper harder konden dan 100. In 1988 is het maximum verhoogd naar 120, waarbij voor sommige snelwegen een uitzondering is gemaakt.
Het is treffend om te zien dat het aantal ongevallen aanzienlijk daalde toen de maximum snelheid werd verhoogd. Een duidelijker voorbeeld van het nut van een verhoging is niet te geven.

Op welke plekken de 100-kilometer zones kwamen is niet bepaald op basis van ongevalscijfers, maar puur politiek. Bij het aanwijzen van deze zones is geen advies gevraagd aan het KLPD (korps landelijke politie diensten), men heeft een wegenkaart gepakt, en met een markeerstift enkele snelwegen tot 100-km zones gebombardeerd. Dat dit in praktijk tot vreemde situaties leidt is duidelijk. Op de A2 was de oude brug bij Zaltbommel een knelpunt. Hier is dus een in 1988 een 100-km zone gemaakt. Ondertussen ligt er al jaren een nieuwe brug, met een extra rijstrook. Nu heb je de vreemde situatie dat de hele A2 vanaf Utrecht gewoon 120 gereden mag worden. Totdat er voor Zaltbommel een extra rijbaan bijkomt en de weg beter en overzichtelijker is. Daar wordt de maximum snelheid opeens verlaagd naar 100. Snapt u het?

Het voornaamste argument dat men aanvoert tegen het verhogen van de maximum snelheid is het gevaar wat erbij komt kijken. Zou men in Duitsland helemaal gek zijn door daar op veel plekken géén snelheidslimiet te stellen? Nee hoor, de ongevalscijfers voor de Autobahnen zijn vergelijkbaar met de Nederlandse cijfers.

Toch blijft 3vo, het door het ministerie van verkeer & waterstaat gesponsorde propaganda-apparaat, gooien met onderzoekscijfers, waaruit zou blijken dat 1 kilometer harder rijden leidt tot 3 procent meer kans op een ongeval. Dit klinkt heel ernstig, maar is totaal bezijden de waarheid. Ten eerste, het onderzoek dat aangehaald wordt is uitgevoerd in de VS, en binnen de bebouwde kom. Het hoeft weinig uitleg dat de situatie in een Amerikaans dorp weinig te maken heeft met de situatie op de Nederlandse snelwegen.
Ten tweede, de kans op een ongeval is op de Nederlandse snelweg erg klein. De kans dat u een ongeval krijgt op de snelweg is zó klein, dat ook al verhoogt u die kans met 100 procent, de kans nog steeds verwaarloosbaar is. Ter vergelijking: als u twee staatsloten heeft, dan verhoogt u de kans op de hoofdprijs met 50% als u een derde lot koopt. Die 50% meer kans klinkt mooi, maar wil toch echt niet zeggen dat de hoofdprijs u bijna niet meer kan ontgaan.

Het grote probleem van 3vo: er is niet één wetenschappelijk rapport waaruit blijkt dat snelheid een bepalende factor is als het gaat om ongevallen op snelwegen. Logisch ook, de voornaamste oorzaak van ongevallen is onoplettendheid. En wat wél blijkt uit onderzoek is dat mensen oplettender gaan rijden naarmate de snelheid toeneemt. Zo heb ieder nadeel zijn voordeel, om met Johan Cruyff te spreken.

Naast de betere oplettendheid biedt harder rijden nog veel meer voordelen. Niet alleen de hardrijder zélf let namelijk beter op, ook zijn langzame medeweggebruikers zullen geneigd zijn beter op te letten, er kan immers altijd een snellere verkeersdeelnemer aankomen.
Daarnaast zal het veel makkelijker zijn om weggebruikers zich wél aan limieten te laten houden indien dat echt nodig is, zoals bij werkzaamheden, of in de bebouwde kom.

Uiteraard blijft er altijd het argument dat harder rijden slechts weinig tijdwinst oplevert in het kleine Nederland. Rij maar eens ’s nachts van Groningen naar Amsterdam, en een beetje harder rijden levert u zomaar een half uur tijdswinst op. Toch niet slecht. En daar zit weer een deel van de logica van het verminderde gevaar. De weggebruiker die hard rijdt zit een half uur minder lang in de auto, en loopt dus minder risico.

Als laatste en onvermijdelijke argument tegen hogere maxima wordt natuurlijk het milieu gebruikt. Harder rijden lijdt tot meer uitstoot van schadelijke gassen. En is daarmee slecht voor het milieu. Bovendien zorgt harder rijden voor meer geluidsoverlast.
Om met die geluidsoverlast te beginnen, die overlast is onvermijdelijk indien iemand er voor kiest om naast een snelweg te wonen. De meest ideale oplossing om dit probleem te lijf te gaan is simpel: geef de woningmarkt volledig vrij. De markt bepaald dan veel meer dan nu het geval is wat de waarde is van een woning. En of iemand daar al dan niet wil wonen. En wat voor de één een bezwaar is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Een dove bijvoorbeeld zal er geen last van hebben. Als veel anderen wel bezwaar hebben tegen het lawaai heeft de dove dus een voordeel.
Daarnaast is verkeersgeluid slechts een marginaal probleem. Het is net als een tikkende klok in de woonkamer, na enige gewenning heb je er geen last meer van.

De uitstoot van gassen kan een probleem zijn. Zij het dan dat de auto slechts een zeer klein gedeelte van de luchtvervuiling voor haar rekening neemt. En dan nog, nergens groeien bomen en planten zo goed als langs een autoweg. Zo schadelijk is die uitstoot dus niet.
En mocht de overheid toch de uitstoot willen beperken, dan is dat eenvoudig te bereiken. De allerschoonste brandstof is Autogas. Dit restproduct is voordelig, schoon en vrijwel iedere auto is met geringe aanpassingen geschikt te maken voor autogas. Perfect dus voor onze overheid om te stimuleren, zou je denken. Maar nee, ook al is het milieu belangrijker, de staatskas gaat natuurlijk voor. Dé oplossing tegen hogere uitstoot van gassen is simpel, schaf de extra houderschapsbelasting op autogas af, zodat deze ultra-schone brandstof voor vrijwel iedereen aantrekkelijk wordt.

Nog een oplossing voor de uitstoot is het tegengaan van files. En zowaar, ook een hogere maximum snelheid draagt bij aan het oplossen van de files. Immers, mensen zijn sneller van A naar B, en maken dus minder lang gebruik van de snelweg. Dit klinkt wellicht als een te simpele redenering, en toch is het waar. De onderzoeken waaruit blijkt dat een lagere maximum snelheid leidt tot een betere doorstroming zijn namelijk gebaseerd op een verkeerde veronderstelling. Kort gezegd verondersteld men dat de afstand tussen auto’s steeds groter wordt naarmate men harder rijdt. Dit is tot op zekere hoogte wel waar, maar boven de 100 kilometer per uur wordt de onderlinge afstand niet meer groter, terwijl de doorstroming wel verbetert.

Kortom, harder rijden maakt de snelwegen veiliger en de files korter. Als er bezwaren zijn tegen harder rijden op basis van zaken als milieu of geluidsoverlast, dan dienen die bezwaren weggenomen te worden bij de basis, niet bij de automobilist. Die heeft recht op de vrijheid om ongestoord van zijn of haar auto gebruik te maken.

De publieke argumenten tegen het afschaffen van de maximum snelheid zijn dus relatief eenvoudig te weerleggen. Vanwaar dan toch die weerstand? Misschien omdat de maximum snelheid ieder jaar een half miljard Euro aan boeteopbrengsten genereert? Misschien omdat men het de rijken niet gunt dat een Bentley harder kan dan een Lada? Of is het omdat de trein dan helemaal zo ongunstig wordt in vergelijking met de auto?

12 REACTIES

 1. Neem gas terug, dat is pas vrijheid.

  Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken te pleiten voor het tegenovergestelde van het artikel over vrijheid om harder te rijden, namelijk : het verlagen van de minimum snelheid.

  Vanwaar die voortdurende koorts om al maar sneller te gaan en niet aflatend op zoek naar nieuwer, groter, duurder? Vanwaar die krankzinnige drang naar verbetering. Is goed dan nooit goed genoeg?

  Trouwens waar leggen we de lat. Zijn we als mens werkelijk vrijer door met een nog hogere snelheid over de overvolle nederlandse snelwegen te razen? Waar scheuren we dan met die supersonische snelheid naar toe? Naar de volgende instant kick, de volgende prikkel, die weer niet geeft wat we zoeken? Zodat we dan maar verder scheuren naar de volgende prikkel om steeds hetzelfde gevoel van teleurstelling te moeten ervaren?

  Noemen we dat vrijheid?

  Door de strijd aan te gaan met de regels van de rijsnelheid vechten we tegen windmolens. We zoeken immers steeds meer, steeds groter en steeds sneller omdat ons leven GEDICTEERD wordt door de klok. De Tijd.

  Dat is onze enige abstracte vijand. Hij schuilt in ons polshorloge, in de display van ons mobieltje, in ons dashboard. Wij persen steeds meer activiteiten in onze dagelijkse schema’s. Gelukkig gaat alles steeds sneller van magnetron, toastapparaat, electrische tandenborstel, computer, printer tot onze auto (die wel sneller kan, maar niet mag). Ondanks alle snelheidsverbeteringen blijven we tijd te kort komen om alle prikkels na te jagen die we op schema willen uitvoeren.

  Hoe bestaat het?

  We zijn zo razend intelligent dat we als honden achter onze staart blijven rennen, zonder in te zien waar we achteraan rennen.

  Juist. Het is de tijd die ons verleidt tot waanzin.

  Maak je vrij en geniet meer van de dingen die ons leven te bieden heeft op een rustiger tempo. Neem eens wat gas terug, leer genieten. Niet van door de media aangeprezen consumptiegoederen die nooit nieuw of snel genoeg zijn.

  Zie jezelf eens scheuren op de snelweg. Ook de kick hiervan zal je niet brengen wat je er van verwacht.

  Rob Vellekoop

 2. De maximumsnelheden hebben 1 bijzonder effect op mij: ze confronteren mij er dagelijks zo’n twee uur lang mee dat ik moet luisteren naar mijn baas de staat.
  In Belgie hebben ze het gepresteerd de maximumsnelheid op gewone wegen tot 70 km/u te reduceren. Daarbij superboetes en een batterij flitspalen en de meute schikt zich er kritiekloos naar. Je komt geen meter meer vooruit in dat tergende gesemmel.
  JA vrije snelheid is vrijheid. Mijn auto, mijn motorfiets, mijn vliegtuig, mijn vrijheid.
  De voorgaande reactie is pure nieuwspraak. Hij pleit voor vertraging en noemt dat vooruitgang.
  Hoe snel een volk zich voortbeweegt en haar houding tegenover de auto en tegenover vliegtuigen zegt wel degelijk iets over het vrijheidsgehalte.
  Zo zie je dat Europa het anti-auto, anti-vliegtuig en pro-trein gebied van de wereld is. De auto en het vliegtuig kan je maar heel slecht van bovenuit centraal regelen. Ze ontsnappen voortdurend aan het geregel van bureaucraten. De trein echter is een gedroomd bureaucratenvoertuig. Netjes op de rails moet je iedere treintrip perfect van te voren plannen anders loopt gans het treinverkeer in het honderd. De ultieme bureaucratenkick, trams en treinen.
  Hoe trager we rijden, hoe drukker het wordt! En hoe meer de socialisten kunnen argumenteren dat we nu eindelijk echt niet meer anders kunnen dan allemaal samen de bus in en op de fiets.
  Daarbij heeft dat trager rijden tot gevolg dat we met z’n allen minder kilometers doen en dat was ongetwijfeld een geheim agendapunt.
  Natuurlijk is de legendarische crash van Toine Manders een libertarisch trauma voor wat betreft het vrije rijden, wat een pech. Ik begrijp echter nog steeds niet waarom de sympathieke man vervolgens van de kieslijst geschrapt werd…

  Dat sandalendragende patjoelistinkerdje hierboven moet beseffen dat niemand hem verplicht om hard te rijden, of uberhaupt om te rijden. Hij is namelijk vrij om te doen wat hij wil, dat hij dan een ander dat ook toestaat.

  Ik heb 2500 € boetes betaalt op anderhalf jaar. Sinds ik 500 € heb geinvesteerd in alarmapparatuur (héhéhé:-) heb ik nog maar 1 boete gehad en dat was voor verkeerd parkeren. Werkt prima!

 3. Wat mensen vaak lijken te vergeten is dat hun gedrag in het verkeer niet slechts invloed heeft op hun eigen leven, maar ook op de levens van anderen.

  Vrijheid reikt niet tot het punt waar men de levens van anderen in gevaar mag brengen. Als je je eigen leven in gevaar wil brengen is dat je goed recht. Als je de levens van anderen in gevaar brengt ben je een crimineel. Te hard rijden (=de overeenkomst breken die door de samenleving is bereikt over wat veilig is en wat niet) brengt de levens van anderen in gevaar, en degenen die het doen begrijpen duidelijk niet wat het begrip “verantwoordelijkheid” betekent.

  Het argument dat sneller rijden geen invloed heeft op de veiligheid is onhoudbaar. Ten eerste duiden veruit de meeste statistieken over ongelukken op het tegendeel, en ten tweede zal elk intelligent persoon inzien dat dingen als een langere remweg en een grotere impact bij botsingen leiden tot een groter risico.

  Zelfs als dit slechts waarschijnlijk is, en niet geheel zeker, dan nog is het nalaten zich te houden aan de maximumsnelheid een verwerpelijk teken van gebrek aan respect voor de levens van anderen.

  Quirium hierboven is een voorbeeld van het type asociale hufter dat niet in staat is om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Een zo verachtelijke nietsnut dat hij er zelfs over durft op te scheppen dat hij de levens van anderen volledig minacht en onverantwoordelijk in gevaar brengt.

 4. Beste mensen,

  Mijn broek zakt af van dat gejammer van voors en tegens.
  Ook hier zal de voorstander uit de tekst halen wat hem/haar uitkomt evenals de tegenstander…
  Vrijheid is in dit geval het afwerpen van de bemoeizucht en profiteren van de STAAT!!
  Milieu liefhebben is afschaffen van diesel en benzine en het bevorderen van LPG.

  Wij zouden eigenlijk proefondervindelijk ons gelijk moeten kunnen tonen… 1 jaar handelen volgens regels van voorstanders en 1 jaar handelen van tegenstanders. Die de regels die de grootste bijdrage levert…

 5. Zoals H.J. Drent oppert, zou eigenlijk een empirisch onderzoekje moeten plaatsvinden. Zijn voorstel, echter, is praktisch natuurlijk niet uit te voeren. Maar toevallig zijn onze oosterburen de perfecte controlegroep voor een dergelijk onderzoekje. Op de Duitse Autobahn rijdt men namelijk zo hard als men zelf verantwoordelijk acht. Precies zoals Kim Winkelaar in dit stuk betoogt.

  Volgens Thomas en Rob Vellekoop zou het aantal verkeersdoden hier dus beduidend hoger moeten liggen. Een blik op de cijfertjes, verzameld door ons o zo waardevolle CBS en diens Duitse equivalent, bevestigen dit beeld echter niet.

  Het CBS geeft voor de periode 2001-2003 respectievelijk de volgende aantallen verkeersdoden (per 100.000 inwoners) per jaar: 6,4; 6,5; 6,7 (*).
  Het Duitse Statistisches Bundesamt geeft voor 2002-2004 de volgende (absolute) aantallen verkeersdoden per jaar: 6842, 6613, 5862 (**). Aannemende dat Duitsland 82 mln inwoners heeft, geeft dat per 100.000 inwoners de volgende cijfers: 8,3; 8,1; 6,9.

  Het lijkt me dat deze verschillen zo minimaal zijn dat ze vrijwel verwaarloosbaar zijn. (Voor de duidelijkheid: het gaat hier om relatieve verschillen van tussen de 0,0019% en 0,0002% !)

  Deze cijfers tonen dus aan, dat een volledige vrijwaarding van maximumsnelheden nauwelijks meer ongevallen tot gevolg heeft. Persoonlijk denk ik, dat de Duitse hang naar opengebroken snelwegen en omgelegde, versmalde rijstroken deze cijfers ook nog lichtelijk verhoogt.

  Tot slot, aan Thomas en Rob, dit is geen betoog voor hard rijden, maar een betoog voor de vrijheid om op individuele basis invulling te geven aan wat verantwoordelijk rijden is. En zoals Duitsland aantoont kan dat prima.

  (*) Cijfers CBS:
  http://www.cbs.nl > Statline > Selecteren via themaboom > Historische reeksen > Mens en maatschappij > Historie Bevolking > Sterfte > Sterfte naar enkele doodsoorzaken > Ongevallen, vergiftiging en geweld > Vervoersongevallen.

  (**) Cijfers Statistisches Bundesamt Deutschland:
  http://www.destatis.de/basis/e/verk/verktab6.htm

 6. Wat is TE HARD RIJDEN?
  Is dat als je midden in de nacht na een avondje in de bioscoop te hebben gezeten, een lange donkere snelweg over moet met 120kmpu en 140 rijd?
  Hoe vermoeiend is het om met een slakkegangetje over 80km te rijden in het donker? JUIST heel vermoeiend met een grote kans dat je luikjes toch on opgemerkt sluiten.
  zo’n bekeuring kost €70,– 15 t/m 20 km per uur (te) hard om 23:54.
  Ik vind het ronduit schandaligen en dan zijn er nog “mensen” die de snelheid nog verder willen beperken omdat ze zelf incapabel zijn om een auto te besturen met 120 kilometer per uur.
  En de snelheid heeft niks met de klok te maken of eerder thuis zijn, maar met het comfort van de huidige auto’s.

  Je zit in je auto tegenwoordig net zo lekker als in je ledere fauteuil waar je sávonds lekker in wegzakt onder het genot van een goed glas wijn.

  Maar wat ga je nu krijgen? Jawel reclame over TELEVISIE IN DE AUTO!!!!!!!! EN DVD EN SPELCOMPUTERS enz………..
  wat is er gevaarlijker? als ik s’nacht 140 rijd of als mensen onder het rijden voetbal of gtst gaan kijken?

  Verders wil ik hier niks meer opzeggen behalve dat mijn auto mn grootste trots is en waar ik ook altijd harder in zal rijden dan is toegestaan om ongelukken te voorkomen.

 7. de snelheid op de autosnel weg mag wel wat omhoog naar 120 naar 140. ik vind 120 maar niks iedereen haald je gewoon in dan rij ik ook liever 140 dan 120. anders zitten ze op de linker helf te dukken . de vrachtauto en bussen mogen wel naar 100 plaats van 80. anders heb je 60 kilometer snelheid verschil dat is gevaarlijk. dan liggen we ongveer gelijk als in andere europese landen. dan moeten ze ook op oudere auto’s een routfilter op zetten eentje in de uitlaat dat die vuille gassen filterd en andere bij de motor de motor zuiverd dat die vuize onderdelen in die filter zitten.

 8. Meer algemeen: het is niet hard te maken dat het afschaffen van de maximumsnelheid meer ongelukken veroorzaakt. Onverantwoordelijk rijden doet dat wel. Of onverantwoordelijk nou snel of juist langzaam rijden is, hangt af van de persoon. Degene die zich onverantwoordelijk gedraagt zit fout, de hardrijder dus niet per definitie.
  Verder is het effect van CO2 op het milieu nog niet vastgesteld. Het milieu-argument is dus op z’n minst voorbarig (en voorlopig nog irrelevant dus). Roetfilters zijn uiteraard een goede ontwikkeling, maar verplicht stellen is weer een heel ander verhaal. Marktwerking (jawel, daar is het toverwoordje weer) zal er ongetwijfeld voor zorgen dat binnen een aantal jaren de roetfilter standaard is, zolang men roet in het algemeen onwenselijk acht.

 9. Ik ben ervan overtuigd dat bij hogere snelheid de concentratie van mensen toeneemd.
  Daarom juich ik het van harte toe dat de maximumsnelheid van 120 op rustige plekken afgeschaft wordt, zodat men zelf kan bepalen wat een goede snelheid is om te rijden.
  Ja sorry voor de staatskas die dan niet meer gespekt zal worden door snelheids boetes (lekker makkelijk geld verdienen voor ze of niet), de regering kan mn reet likken.
  Ik rij graag in Duitsland, en het kan nog veilig ook, want je let maar op 1 ding daar, je snelheid.

 10. Een maximumsnelheid is totaal ineffectief. Over een jaar of 20-30 rijden we met zijn allen achter elkaar, in rijtjes, via satteliet of via actieve cruisecontrole zodat we zelf geen enkele of nauwelijks nog invloed hebben over ons rem- en gaspedaal. Tot op het moment dat een dergelijk systeem bestaat, is het key-word ‘concentratie’. In Nederland wordt je die concentratie steeds meer overgenomen door de staat, die de automobilist verwent met speeltjes als drempels, sluizen, bewust-lang-op-rood-afgestelde verkeerslichten, en extralage maximumsnelheden zonder gegronde reden. Dat vreet energie, en maar al te vaak lees je in de krant dat een ongeluk gebeurde met nog onbekende oorzaak. Wel weet men altijd te vertellen, op advies van sponsorclub 3vo, dat er waarschijnlijk ‘te hard is gereden’.

  De staat jaagt op mensen met een heel gewone, natuurlijke drang die het autorijden oproept, opletten, concentreren en natuurlijk wordt het gaspedaal eens wat ‘overdreven’ ingedrukt. Maar wat is overdreven. Wie bepaalt nu hoe hard te hard is? Wat denkt de staat wel? Wat denken types als Rob Vellekoop? De staat maakt zich ongeloofwaardig door iedere provinciale weg, wanneer ‘er toch nieuw asfalt gelegd moet worden’, direkt de onderbroken streeplijn maar te vervangen door een ononderbroken streep. Waardoor het je op een 50 kilometerlang traject verboden wordt in te halen. Ik kan zo nog wel uren doorgaan, maar de wetenschappelijke bewijzen die tégen hardrijden zijn raken steeds verder op en op. Kijk maar op tv hoe zelfs huichelaar-no.1 Koos Spee zijn geweten wel erg moet tarten om het altijd maar op te nemen voor de ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer en de brutale neiging tot harder rijden altijd in het vizier neemt. In het verkeer moet je echter niet denken in ‘zwakkeren’, want een zwakkere verkeersdeelnemer geeft dus ook verhoogd ongevalrisico. Het gaat om rekening houden met elkaar, en dat dwing je écht niet af !

  Wat leuke links voor de liefhebbers. De Duitse Autobahnen zijn bekend vanwege haard uiterst rechtvaardige tempolimiet-beleid, volgend artikel geeft aan dat het een voorbeeld is van de gulden middenweg, soms bereik je het beste resultaat door toch de beide (tegengestelde) belangen te behartigen.
  http://www.bics.be.schule.de/son/verkehr/presse/1998_2/v1982_17.htm

  En zo tussendoor weer een onomstotelijk bewijs dat de theorie vaak afwijkt van de praktijk, dus ook dogma’s opleveren kan, wat alle ingeslapen wetenschappers weer eens doet wakker schudden: na een verhoging van de maximumsnelheid in Denemarken van 110 naar 130 km/h is het aantal dodelijk verongelukte verkeersdeelnemers naar een dieptepunt van de Deense geschiedenis is gedaald. Alleen in 1950 vielen er minder verkeersdoden (toen waren er ook ‘wat’ minder auto’s dan nu). Snelwegen zijn sowieso de meest veilige wegen die we kennen, en saillant detail is dat het nieuwsbericht van deze opmerkelijke Deense constatering in GEEN ENKEL Nedelands medium is verschenen……… Ja we zijn ‘echt goed’ in Nederland!
  http://www.welt.de/data/2005/04/29/711691.html?prx=1

 11. Ik zag een keer een filmpje van een aziatische stad, waar de riksjas, olifanten autos, bromfiets door elkaar over een plein crossten. Gewoon 8 wegen op een plein van 100 bij 100 en zoek het maar uit. Ne pas de problem. Mensen hebben hersens genoeg om niet met 150 km per uur daar aan te komen rijden.

  Ook stoplichten, als ze niet werken bij drukke verkeerspleinen, dan stroomt het vaak beter door dan ooit!
  We kunnen het zelf dus wel, dus afschaffen die max snelheid. Het zal ff wennen zijn, maar het is echt het beste.

  Maar ja, dan verdient de staat niets he…..

 12. Ik ben het volledig eens met Kim Winkelaar en niet met Rob Vellekoop.

  Dat geraas tegen de klok is onzin natuurlijk. Ik rij het liefst verschrikkelijk hard terwijl ik niet om een bepaald tijdstip op een afspraak hoef te verschijnen. Ook rij ik af en toe lekker relax langsaam. Gewoon omdat ik dan me zo wil verplaatsen van A naar B. Daarbij rij ik op het schone autogas. Ik mis het verkeersbeeld dat de Audi’s, MB’s en BMW’s lekker ervoor kunnen gaan op de linker strook. Die naald naar 250! Heerlijk om zo macht van de grootste te kunnen zien en beleven.

  Ik ben geboren in Nederland, maar vanbinnen is mijn nationaliteit Duits. Jammer trouwens dat in Duitsland flink bezig zijn van het paradijs een truttige vernederlandsing door te voeren. Angela Merkel word wakker! Bied je burgers de vrijheid op de autosnelweg!

Comments are closed.