Redt onze vrijheid,

Geacht Eerste-Kamerlid.

Zoals bekend heeft Ierland in een referendum Nee gezegd tegen het verdrag van Lissabon. Net zoals eerder ook al Nederland en Frankrijk Nee stemden tegen ditzelfde verdrag, toen nog Europese Grondwet geheten.
Helaas lijkt ons huidige kabinet desondanks door te willen gaan met ratificatie van dit verdrag. Onze laatste hoop ligt in uw handen, alleen de Eerste kamer kan ratificatie nog tegenhouden.
Welke politieke overtuiging u ook aanhangt, u heeft de zuiveringseed afgelegd. Wellicht onnodig om u hieraan te herinneren, maar daarin komt deze tekst voor: “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.”
Het zal u niet onbekend zijn dat de Nederlandse grondwet, waarvan u heeft gezworen trouw te zijn, ondergeschikt wordt aan het verdrag van Lissabon. Door het verdrag te ratificeren bent u ontrouw aan de door u afgelegde eed.
Een enkel voorbeeld om mijn punt helder te maken: er komt met dit verdrag een Europees leger. Mocht de EU bijvoorbeeld de aanschaf van de JSF niet zien zitten, met de krachtige Franse wapenlobby geen ondenkbaar scenario, dan dient u Franse Mirage-straaljagers aan te schaffen.
De verdragstekst stelt het immers helder, u dient “concrete maatregelen te nemen om de beschikbaarheid,interoperabiliteit,flexibiliteit en inzetbaarheid van hun
strijdkrachten te verbeteren,met name door gemeenschappelijke doelstellingen voor het inzetten van strijdkrachten te bepalen,en daarbij eventueel hun nationale besluitvormingsprocedures opnieuw te bezien;” (C 306/155)
Zo zijn er tal van scenario’s denkbaar waarbij de Nederlandse beslissingsbevoegdheid verdwijnt. Ik ga u geen uitputtende opsomming geven, maar u heeft weinig fantasie nodig om te bedenken wat er kan gebeuren met de Nederlandse troonopvolging, het verdrag stelt immers uitdrukkelijk dat discriminatie op grond van geboorte verboden is. Wat anders is erfopvolging dan discriminatie op grond van geboorte?
Als laatste punt ter overweging het volgende. Zelfs specialisten zijn van mening dat de verdragstekst onleesbaar is. Durft u de stap aan om onze democratie uit te leveren aan een Europese moloch, op basis van een onleesbaar document? Zou u een hypotheek afsluiten met voorwaarden die, zelfs voor experts, onleesbaar zijn? Indien het antwoord ontkennend is, dan kunt u slechts één ding doen: dit verdrag niet ratificeren. Precies zoals het volk reeds van u verlangde ten tijde van het referendum.
Het verdrag van Lissabon is een onleesbaar document dat onze eigen grondwet, waarop u de eed heeft afgelegd, terzijde schuift. Ik doe een dringend beroep op u om u aan uw eed te houden, en nee te zeggen tegen ratificatie van dit verdrag. U bent onze laatste hoop op een vrij en onafhankelijk Nederland. Laat die hoop levend!
Ik kan alleen maar iedereen aanmoedigen hetzelfde te doen, liefst in eigen bewoordingen.

1 REACTIE

  1. Europa ja!

    Persoonlijk neem ik de bureaucratie op de koop toe. Het is belangrijk dat Europa sterk en vitaal blijft. De kneuterige Nederlandse samenleving kan worden veranderd in een moderne samenleving klaar voor de volgende eeuw. Zoveel nationaliteiten die met de neuzen dezelfde kant op wijzen, terwijl vroeger er oorlogen tussen de volkeren werden uitgevochten zij nu elkaar de handen schudden.
    De USA een bondgenoot, de wereld ons systeem.

    Europa ja!

Comments are closed.