Categorie archief: Europa en de EU

Captivitas

Door Oscar op 18 mei 2009 om 12:44 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

captivitas_born-in-109x109Op 4 juni zijn er weer verkiezingen voor het Europese Parlement en mogen de meerderjarige, niet onder curatele gestelde, mensen die de nationaliteit hebben van één der lidstaten van de EU hun stem uitbrengen.  In 2004 bracht 45,5% van het electoraat in de EU-lidstaten zijn stem uit op één van de zich socialistisch, liberaal, democratisch, christelijk, conservatief of groen noemende sociaaldemocratische partijen, die veelal ook bekend zijn van de landelijke politiek. Daarnaast kon men, in Nederland althans, ook kiezen voor enkele zogenoemde ‘klokkenluiderpartijen’. Dat zijn hervormingsgezinde politieke verenigingen die, zoals altijd het geval is bij hervormers, het bestaande systeem willen verbeteren, maar wel in tact willen laten. Lees verder »

Redt onze vrijheid

Door Kim op 20 juni 2008 om 3:17 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Vandaag gaat deze brief naar alle 75 leden van de eerste kamer. De enigen die ratificatie van het verdrag van Lissabon nog kunnen tegenhouden. IJdele hoop wellicht, maar niet geschoten is altijd mis. De tekst van de brief luidt als volgt: Lees verder »

Het referendum is weer een stap dichterbij!

Door Nico Roos op 28 september 2007 om 2:21 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Dankzij onze volstrekt hardleerse minister-president, is het referendum over de Herziene Grondwet, een stuk naderbij gekomen. In plaats van het afschieten van een initiatiefwet over te laten aan de VVD-fractie van de Eerste Kamer, heeft de regering de zaak meteen op scherp gezet door aan te kondigen een initiatief wet niet te zullen contrasigneren. Lees verder »

Overgave aan EU, rol van Raad van State

Door Hub Jongen op 26 september 2007 om 1:47 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Je hoort bijna nooit iets van de RvS. En nu worden deze lieden voor het karretje van de regering gespannen. De wil van Balkenende om Nederland in de EU te luizen, gaat gebeuren omdat de RvS zegt dat het NIET PER SE NODIG is om een referendum te houden. Daar hebben ze overigens gelijk in want die Hernieuwde Grondwet, of verdrag of hoe je het noemt, IS AL door het volk afgekeurd. Door het volk te bedriegen en te doen alsof dit een nieuw ding is, zitten ze gewoon “politiek te bedrijven”. In de hele Kamer is kennelijk niemand die een staatsman is en die de vrijheid van Nederland nog kan redden. Waarschijnlijk zien ze allemaal mooie Europese baantjes in het verschiet. Maar wat ga jij nu doen?

Regarding the Renamed EU Treaty

Door Anthony Coughlan op 17 september 2007 om 10:29 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

It is truly astonishing for interested outsiders to learn that the Dutch State Council has decided that the proposed new EU Treaty contains no constitutional elements and that therefore there is no need for a referendum on it in the Netherlands. Below is a revised and expanded version of a document our organisation drew up some time ago in consultation with authorites on European and constitutional law. It shows clearly that the Renamed EU Treaty, like the one rejected in the Dutch referendum, would establish a new European Union in the constitutional form of a surpanational European Federation, of which we would all be made real rather than notional citizens for the first time. It is hard to imagine a constitutional proposal that is more radical than that. Lees verder »

Naar een totalitair Europa

Door Fjordman op 04 mei 2007 om 11:29 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Voormalig Sovjetdissident Vladimir Bukovsky heeft gewaarschuwd dat de Europese Unie hard op weg is een nieuwe Sovjet-Unie te worden. Wanneer mensen op hogere echelons in het EU-systeem soortgelijke zaken melden, wordt het tijd dit idee serieus te nemen. Lees verder »

Vrijheid en Europa

Door Tom Claerhout op 19 januari 2006 om 5:31 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Zowat alle protagonisten putten zich uit in onvoorwaardelijke liefdesverklaringen aan het adres van de Europese droom, en wie durft opperen dat meer Europa niet altijd beter is, dat er zoiets kan bestaan als een gedeelde loyaliteit ten aanzien van Europese instellingen en de natiestaat, meer nog, dat de overgrote meerderheid van de bevoegdheden best in handen blijft van de lidstaten, wordt door de verzamelde pers en politici, ook van liberale gezindte, uitgespuwd als reactionair, nationalist en xenofoob. Lees verder »

Frankrijk in vrije val

Door Hans Labohm op 04 januari 2006 om 9:04 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In een vorig leven werkte ik in Frankrijk. Daar woonden we in een lieflijke vallei in een voorstadje van Parijs, dicht bij Versailles. Aangezien het een kleine gemeenschap was, kon de burgemeester nauwe contacten onderhouden met de burgers, hetgeen werd vergemakkelijkt door het feit dat hij tevens de plaatselijke huisarts was. Gedurende onze ontmoetingen hadden we het ook vaak over politiek. Lees verder »

Il est 5 heures, Paris s’éveille

Door Philippe De Backer op 15 november 2005 om 8:26 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Frankrijk slaagt er niet in om de onderliggende oorzaken van de rellen onder ogen te zien. Net zoals de rest van Europa, het oude Europa, er niet in slaagt om zijn zaken op orde te krijgen en een visie voor de toekomst uit te tekenen. Men denkt dat de staat het eens te meer zal oplossen. Lees verder »

Economische stagnatie is geen raadsel

Door Hans Labohm op 19 september 2005 om 4:40 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De goede bedoelingen die aan de constructie van het ‘speciale’ Europese sociaal-economische model ten grondslag lagen zijn boven elke twijfel verheven. Maar er hangt wel een prijskaartje aan in de vorm van permanente economische stagnatie. De vraag is hoelang we nog in staat zijn deze hoge prijs daarvoor te betalen. Lees verder »

Europees economisch reveil: wachten op Godot?

Door Hans Labohm op 05 juli 2005 om 6:00 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Europese integratie, waarvan de Europese Unie de meest zichtbare institutionele uitdrukking vormt, heeft diepe wortels. Zij kan worden gepercipieerd als een uiterst succesvol, ja zelfs grandioos project om eens en voor altijd af te rekenen met de ooit endemische interne machtsstrijd, die in West-Europa tot twee keer toe is geëscaleerd tot wereldoorlog. Dat is nu voltooid verleden tijd. Lees verder »

Fransen en Nederlanders bieden Europese Unie een tweede kans

Door Theo L.R. Lansloot op 06 juni 2005 om 10:32 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het Franse “non” en het Nederlandse “nee” was niet gericht tegen Europa maar duidelijk voor een ander Europa. De Unie krijgt aldus een vitale tweede kans. Of de gevestigde politici die kans zullen grijpen lijkt voortgaande op hun reacties in binnen en buitenland, ook in Vlaanderen, helaas weinig waarschijnlijk. Lees verder »

Hoe dom zijn de Europeanen?

Door Llewellyn H. Rockwell op 01 juni 2005 om 6:45 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) leerde ons dat als je het recht wilt hebben om je af te scheiden je daar maar beter zeer specifiek in kunt zijn. Toch is de grondwet van de Europese Unie daar niet duidelijk over. Lees verder »

De vijf stappen naar een Europese Federatie

Door Anthony Coughlan op 31 mei 2005 om 6:37 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het belangrijkste dat het Grondwettelijk Verdrag voor Europa zou doen, is de huidige EU vervangen door een nieuwe Unie in de vorm van een Supranationale Federale Staat. Lees verder »

Het einde van de Grondwet is het begin van Europa

Door Marc De Vos op 26 mei 2005 om 6:27 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De eurocraten in Brussel en omstreken bereiken stilaan de collectieve zenuwinzinking. Het ziet er immers naar uit dat de Fransen op 29 mei en de Nederlanders op 1 juni de Europese Grondwet in referenda zullen verwerpen. Lees verder »

Grondwet

Door Syp Wynia op 20 mei 2005 om 6:58 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De combinatie van weggegeven zeggenschap en het aangaan van nieuwe, niet terug te draaien verplichtingen kan voor Nederland desastreus uitpakken. Lees verder »