Overheid is te zeer dwingeland

Rechters mogen geen waarden opleggen aan het politieke bestel *) De oproep van Barbara Oomen om over onze Grondwet te praten **) juich ik toe....

Boven de wet

Verzorgingsstaat is Politiestaat!

Het is voor voorstanders van de verzorgingsstaat dus maar goed dat er politie en justitie is want zonder de dreiging met geweld en opsluiting...