Categorie archief: Rechtsfilosofie

De filosofische grondslag van universele mensenrechten

Door Wim Aerts op 18 augustus 2005 om 6:00 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Weinig claims in het publieke debat zijn zo sterk als mensenrechten. Telkens als levensbedreigende situaties onder de aandacht komen worden oplossingen geëist op grond van onvervreemdbare en universele mensenrechten die onmiddellijke actie rechtvaardigen. Lees verder »

Rechtsfilosofie

Door Frank van Dun op 13 december 2002 om 12:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Wat is recht? Van de rechtsfilosofie mag men een antwoord op deze vraag verwachten. Maar hoe kan men een dergelijke vraag beantwoorden? Lees verder »

Rechtsfilosofie: IV. Crisis en overgang

Door Frank van Dun op 13 december 2002 om 12:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Toen het pauselijk gezag in diepe crisis geraakte n.a.v. het Grote Schisma gingen binnen de kerk stemmen op om het hoogste kerkelijke gezag bij het concilie van de bisschoppen te leggen, dus bij de basis veeleer dan bij paus. Lees verder »

Rechtsfilosofie: I. Probleemstelling

Door Frank van Dun op 13 december 2002 om 12:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Bepalend voor de mate waarin verstarring en verwarring een samenlevingsverband bedreigen is de inrichting van de samenleving: de manier waarop mensen met elkaar samenleven, of de regels die zij daarbij goedschiks of kwaadschiks in acht nemen. Lees verder »

Rechtsfilosofie, een inleiding

Door Frank van Dun op 30 mei 2002 om 12:00 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De idee van het natuurrecht, dat alle mensen mensen zijn, dus ten opzichte van elkaar vrij en gelijk, blijkt bij nadere beschouwing een buitengewoon radicaal idee. Lees verder »

Theorieën over afdwingbaarheid

Door Frank van Dun op 13 februari 2002 om 12:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Er zijn veel theorieën ontwikkeld in een poging om te verklaren of het te rechtvaardigen is dat contracten door middel van de wet worden afgedwongen. Lees verder »

Natuurlijke Rechten vs. Mensenrechten

Door Frank van Dun op 05 februari 2002 om 12:00 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Oppervlakkig beschouwd lijkt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heel wat elementen te bevatten waar libertariërs zich gemakkelijk mee zouden moeten kunnen verzoenen. Lees verder »

Fiscaal onrecht: de Hobbesiaanse erfenis

Door Frank van Dun op 01 januari 2001 om 12:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Juristen, vooral uiteraard de fiscalisten onder hen, praten over belastingrecht alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, terwijl de term ‘belastingrecht’ toch een in het oog springende contradictio in terminis is. Lees verder »

Hebben we rechten?

Door N. Stephan Kinsella op 01 januari 2001 om 12:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Hebben we wel rechten als mens? En zo ja, op grond waarvan? Lees verder »