Iedereen zal er zo langzamerhand wel van gehoord hebben, zo hij het niet al aan den lijve heeft ondervonden: men parkeert zijn wagen ergens in de stad en bij terugkomst wordt men opgewacht door een onguur individu, dat beweert op de wagen “gepast” te hebben en daarvoor een bedrag verlangt dat afhankelijk van het lef van de betrokkene en de schijn van gegoedheid van het slachtoffer kan variëren tussen een tientje en honderd gulden (in België schijnt men wat bescheidener, daar schijnt het tarief tussen honderd en duizend Frank te liggen).

Genoemde praktijken blijken zich echter niet meer tot het “bewaken” van automobielen te beperken. Onlangs hebben zich enige lieden opgeworpen als “bewakers” van de radiogolven rond de 27 Mhz. Deze bewakers hebben het echter slimmer bekeken. Terwijl de bewaker van automobielen nog de kans loopt zich te verkijken en een geoefend karateka als zijn slachtoffer uit te kiezen, blijven de bewakers van de radiogolven op veilige afstand en laten zich via de postkantoren ƒ 35,- toesturen voor een “vergunning” om iets te doen, dat nooit verboden had mogen worden. De tegenprestatie die de bewakers daarvoor verlenen is met “nihil” geëerd en geprezen. U ziet het, de maffia kan van de Overheid nog heel wat leren.