Vrijbrief Archief

VrijbriefIn Nederland is al sinds 1974 sprake van een georganiseerde libertarische stroming. Een van de belangrijkste initiatieven was tot voor kort de uitgave van een libertarisch tijdschrift, genaamd de Vrijbrief. Dit tijdschrift was lange tijd het enige periodiek voor mensen die de vrijheid van het individu hoog in het vaandel hebben staan en de inmenging van de overheid in het leven van de burger willen opheffen. De Vrijbrief verscheen 25 jaar lang, van 1976 tot 2000. Inmiddels is de papieren Vrijbrief opgevolgd door een electronische versie, de Vrijspreker, die zich voornamelijk richt op nieuws en actualiteiten.

Wij vonden het jammer als de collectie Vrijbrieven voor het nageslacht verloren zou gaan, of slechts terecht zou komen in dozen op zolders bij vroegere abonnees. Daardoor ontstond het idee om het hele archief op internet ter beschikking te gaan stellen voor een zo breed mogelijk publiek. Wij hebben alle oude Vrijbrieven kunnen vinden, behalve nummers 4 (1976), 7 (1977) en 22 (1979), maar het is ook goed mogelijk dat die nooit zijn verschenen, want verschillende mensen misten precies diezelfde Vrijbrieven in hun collectie. Mocht iemand een van die nummers toch nog hebben, mail dan naar henry@sturman.net. We hebben geprobeerd het archief zo volledige mogelijk te maken. Toch hebben we niet alle kleine items overgenomen (zoals colofon, aankondigingen, advertenties, notulen van vergaderingen, sommige kringverslagen), om het archief niet te vervuilen met irrelevante stukken. Bovendien zijn meestal zaken als contactgegevens van personen en organisaties weggelaten i.v.m. de privacy en omdat die vaak niet meer kloppen.

De Vrijbrief is grotendeels door amateur schrijvers geschreven. Daardoor is de kwaliteit van alle artikelen niet altijd even hoog. Toch hebben we ervoor gekozen om alle artikelen te plaatsen in plaats van een selectie te maken op basis van kwaliteit. Het was immers onze bedoeling een volledig archief beschikbaar te maken, omdat het leuk en historisch interessant is om een volledig overzicht te geven van de Vrijbrief zoals die werkelijk was. Om die reden hebben we ook in de meeste gevallen gekozen om onduidelijkheden en slechte stijl van artikelen niet te verbeteren (ook omdat de oorspronkelijke auteurs dat wellicht niet op prijs zouden stellen). Wel zijn spelfouten en grammatical fouten verbeterd.

Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum verscheen het unieke boek De Markt voor Vrijheid dat een juweel aan informatie over het libertarisme en haar geschiedenis in Nederland bevat, met een selectie van oude Vrijbriefartikelen en nieuwe artikelen. Dit boek is nog steeds te bestellen.

Aan de rechterkant vindt u de index van het archief per onderwerp, auteur en Vrijbrief nummer.

Met dank aan onze medewerkers en donateurs

Wie profiteert van het Clinton programma?

Harry Browne is een van de kopstukken van de Amerikaanse libertarische beweging. Hij is... Harry Browne is een van de kopstukken van de Amerikaanse libertarische...

Verdraagzaamheid: Publieke en private aspecten

Dr. Frank van Dun is hoofddocent rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Limburg te... Dr. Frank van Dun is hoofddocent rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht...

Redactioneel

De Opdracht Voor Libertariërs Wanneer u dit leest, is al bekend of de gooi naar een... De Opdracht Voor Libertariërs Wanneer u...

De vrije markt in een onvrije economie

"Eén zwaluw maakt nog geen herfst, maar de schapen staan wel te dringen om over de dam te... "Eén zwaluw maakt nog geen herfst, maar...

Gedicht

Je kunt geen welvaart krijgen door spaarders te ontmoedigen. Je kunt de zwakkeren niet... Je kunt geen welvaart krijgen door...

Moet je nu toch eens lezen

Juist in het grote UNESCO debat over het aan banden leggen van de internationale pers, de... Juist in het grote UNESCO debat over het aan...