Het recht van de staat

In dit artikel wil ik de relatie tussen de staat en het recht onderzoeken. Mijn definitie van... In dit artikel wil ik de relatie tussen...

Conflict over mensenrechten

Twee met elkaar strijdige theorieën van het mensenrecht werden er op het libertarisch congres... Twee met elkaar strijdige theorieën van het mensenrecht werden er op...

Een libertarische verklaring van de mensenrechten

PREAMBULE Overal ter wereld is de overheid bezig de rechten van de mens te vertrappen, in... PREAMBULE Overal ter wereld is...

Marianne, Jekyll en Hyde

In een Amerikaanse filmklassieker wordt de alom geerde en godvrezende Dr. Jekyll via een... In een Amerikaanse filmklassieker wordt de alom geerde en godvrezende Dr....

Nederlandse regering riskeert schending van Surinaamse mensenrechten

Bij het zoeken naar een oplossing van de Surinaamse problematiek, wordt de etnische factor... Bij het zoeken naar een oplossing van de Surinaamse problematiek, wordt...

Alternatief strafrecht

Een alternatief voor het repressieve strafrecht De huidige malaise op het vlak van... Een alternatief voor het repressieve strafrecht De huidige...

Troonrede miskent de rechtsorde

De regering nam prinsjesdag te baat om te verklaren dat de rechtshandhaving de komende jaren... De regering nam prinsjesdag te baat om te verklaren dat...

De vrije pers

De vrije westerse landen beroemen zich om hun vrije pers, om de vrijheid van de media..., de... De vrije westerse landen beroemen zich om hun...

Kinderen en rechten

"Kinderen en rechten" - Principes en pragmatisme Onder deze titel verscheen van de... "Kinderen en rechten" - Principes en pragmatisme...

Thou Shalt Not Aggress

Libertariërs spreken vaak over initiëren van geweld en dreiging met geweld alsof het volledig... Libertariërs spreken vaak over initiëren van geweld en dreiging met geweld...

De drugsdiscussie

Bij tijd en wijle wordt de publieke opinie verlevendigd met de drugsdiscussie, dat is de vraag... Bij tijd en wijle wordt de publieke opinie verlevendigd...

U bent eigendom van de staat

In België loopt thans een wetsontwerp, dat de gemeenschap het recht geeft op uw lichaam na uw... In België loopt thans een wetsontwerp, dat de...

Over de grondslagen van het eigendomsrecht (deel 2)

(vervolg van Vrijbrief no. 20) De economen geloven, dat het eigendom een even natuurlijk... (vervolg van Vrijbrief no. 20) De economen geloven,...

Over de grondslagen van het eigendomsrecht (deel 1)

Inleiding Dankzij het vertrouwen van mijn medeburgers mag ik nu de titel van... Inleiding Dankzij het vertrouwen van mijn medeburgers mag ik...

Het recht op arbeid

Het "recht op arbeid" is ongetwijfeld een vlag die men zonder veel tegenzin over de politieke... Het "recht op arbeid" is ongetwijfeld een vlag die...

Recht op arbeid onhoudbaar

Professor Albeda (de ex-informateur) heeft verkondigd dat het geen zin meer heeft om in onze... Professor Albeda (de ex-informateur) heeft verkondigd dat het geen zin...

Onze vrijheid van drukpers in gevaar

De heer J.G. Heitink heeft in De Telegraaf reeds diverse keren gewaarschuwd voor het gevaar... De heer J.G. Heitink heeft in De Telegraaf reeds diverse...

Stakingsrecht is onrecht

Iedere staking maakt inbreuk op de eigendomsrechten van zowel de werkgever als de werkwillige... Iedere staking maakt inbreuk op de eigendomsrechten van zowel de werkgever...