Voor U ligt een A4-tje dat moet doorgaan voor het maart/april/meinummer van de Vrijbrief. Dit zal bij U als abonnee zeker vragen oproepen. Wat is er aan de hand?

Wegens omstandigheden die geheel liggen in de privé-sfeer heeft de productie van Vrijbrief 173 (het oorsponkelijke maart/aprilnummer) een zodanig grote vertraging opgelopen dat de redactie het raadzaam achtte toch alvast een uitgave te doen. Deze uitgave bestaat naast dit A4-tje uit een folder met de laatste informatie over de internationale Libertarische Conventie in Tallinn en verder uit het laatste nummer van Freedom Network News, het periodiek van de International Society for Individual Liberty.

Hoe nu verder? De planning is om in juni een extra dik nummer 174 te doen laten verschijnen waarin de copij van de (oorspronkelijke) 173 en 174 edities wordt samengevoegd. In dit juni-nummer zult U ondermeer artikelen kunnen aantreffen van drs. Koen de Groot (over de nieuwjaarstoespraak van koningin Beatrix) en van prof.dr. Michael Faure over regulering en concurrentie op de Europese verzekeringsmarkten. Tevens wordt er speciale aandacht besteed aan Friedrich Hayek naar aanleiding van het onlangs gehouden Hayek-symposium te Gent. Naast een verslag van dit symposium zult U bijdragen vinden van dr. Gerrit Meijer over Hayeks economische en politieke filosofie en van drs. Gerry van de List, medewerker van de Telderstichting, over de invloed van Hayek op de Nederlandse politiek.

Hopelijk kunt u nog even geduld uitoefenen. Namens de redactie bied ik u excuses aan voor deze vervelende gang van zaken.