Het volgende interview door Tijn Sadee verscheen 1 april 2000 in de Volkskrant.

Bart Croughs (34) publiceert polemische essays en boekrecensies en is medewerker van De Vrijbrief, een uitgave van de Stichting Libertarisch Centrum.

“Het libertarisme gaat ervan uit dat het individu het recht heeft om met zijn leven, zijn lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil. Samenwerking tussen individuen is gebaseerd op vrijwilligheid. Niet, zoals bij staten het geval is, op basis van dwang. Ik ben een anarchist en beschouw de staat als een criminele organisatie die door roof – belastingheffing -in zijn onderhoud voorziet.

Terwijl het debat in Nederland is verbeterd, minder politiek correct is geworden, zie je dat de staat harder wordt in het vervolgen van andersdenkenden. Vorig jaar werd een jongen gevangengezet nadat hij op Internet kritiek had geuit op het Nederlandse immigratiebeleid. Inhoudelijk week zijn kritiek niet af van wat je in Elsevier leest, maar die knul wordt vervolgd, Elsevier niet Klassejustitie.

In 1995 gaf de Arbeiderspers mijn bundel In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon uit. Polemische essays, gericht tegen het heersende intellectuele klimaat. Ik ga in de aanval tegen onzinideeen die worden verkocht door laffe mensen die erbij willen horen.

Na het succes van mijn boek kreeg ik een column in Intermediair – de hoofdredacteur wilde een scherpe pen in dat suffe blaadje. Na een half jaar ging het al mis. Ik klaagde Amnesty aan, een organisatie die in haar statuten rept over het verdedigen van iedereen die gevangen zit wegens een afwijkende mening. Over de hele wereld zitten holocaustrevisionisten vast maar Amnesty doet niets. De rechtse gewetensgevangenen laten ze links liggen. Het betekende het afscheid van Intermediair.

Ik mis nu het platform om te schrijven wat ik vind. Ik zou schrijven over het ridicule van de excuses van Wim Kok aan de joodse gemeenschap omdat de joden na de oorlog zo kil werden ontvangen. De premier denkt kennelijk dat mensen schuldig kunnen zijn aan zaken waar ze part noch deel aan hebben gehad. Ach, het ging gewoon om de poen. Mensen eerst een schuldgevoel aanpraten, dan kun je ze gemakkelijker manipuleren en kritiekloos een greep van honderden miljoenen doen in de zak van de belastingbetaler. Dat geld wordt vervolgens overgeheveld naar een clubje zelfbenoemde zaakwaarnemers wier voornaamste kwaliteit uit een grote bek bestaat.

Alle functies van de staat zou je moeten overdoen aan privé-ondernemingen, inclusief de rechterlijke macht en de politie. Je krijgt dan commerciele beveiligingsbedrijven die, zoals nu al aan warenhuizen of bedrijven, hun diensten aanbieden. Ook al zeg ik: ik verdedig mezelf, ik koop mijn eigen pistool wel, toch moet ik een deel van mijn inkomen afstaan aan de staat, in ruil voor bescherming. Zo opereert de maffia ook. De opheffing van de staat is een lange-termijnproces. Je moet eerst de ideeën veranderen.

Internet is een positieve factor. Internet ondermijnt de reguleringsdrift van de staat. Ik hoop dat mensen zich in de toekomst op basis van vrijwilligheid zullen organiseren, maar ik denk dat er nu nog te veel weerstand is tegen zo’n mate van vrijheid. Puur domheid. De mensheid zal intellectueel een stap vooruit moeten doen, wil het libertarisme een kans van slagen krijgen. Genetische manipulatie biedt mogelijkheden.

Natuurlijk val ik mensen persoonlijk aan. ‘Schop de mensen een geweten’, zei Louis Paul Boon. Paul Rosenmoller die zijn huis in een Rotterdamse achterstandsbuurt verruilt voor een kapitale villa. Als je anderen normen oplegt, is het toch normaal dat je daar zelf ook aan voldoet. Dus schrijf ik kritisch over zo’n Rosenmoller.

Het wordt mij verweten dat ik als anarchist een uitkering geniet, maar het is juist een zeer libertarische gedachte.Ik betaal geen belasting, maar ontfutsel de staat juist geld. Dat maakt de staat zwakker, en dat is precies de bedoeling.”

3 REACTIES

 1. ik had een vraag over anarchie.
  ik ben al een tijdje geintereseert en heb al heel veel info gevonden, maar zit nog steeds met een vraag ”is anarchie anti godsdiest?”
  ik zou hier graag andwoord op krijgen.
  stuur mij alsjeblieft een mailtje op: errorxerror@hotmail.com,
  alvast bedankt
  gert

 2. Ik vind het helemaal geen Libertarische gedachte. Je ontfutselt mij namelijk geld. Je maakt de staat niet zwakker op deze manier, maar de belastingbetaler.

 3. Andere mensen ‘zeden, normen en waarden’ opleggen is volstrekt zinloos, paternalistisch en autoritair. Mensen ‘gehhorzaam en gedwee’ houden, a.h.w. ‘de een is meer dan een ander’, acht ik zeer dyfunctioneel. Een lafaard is iemand, die handelt, tegen het geweten in, ten koste van een ander, ten koste van dieren en planten: het ongeletterde ‘kan me niks schelen psychose-neurose’. We weten allen, wat intimidatie en bedreiging is: beiden hebben te maken met ‘ikkuh-eerst, dan hele tijd niets, dan eventueel jij’. Dit heet arrogantie, neerkijken en neerbuigend zijn op een ander. Het cynisme vloeit voort – volgens mijn ervaringen, dialogen en diepgaande onderzoeken – enerzijds door het scepsisme en kritiek op wat genoemd wordt het idealisme – maar wellicht in essentie heeft het te maken met wat genoemd kan worden ‘tiranniek idealisme vanuit doctrines en dogma’s’. Idealisme als ‘leidraad, maar nooit opdringend, meer voorstellend-constructief, juich ik toe, mits zij voldoet aan welzijn en werkelijke vrjheid van doen en laten, dat heus niets afdoet, aan een ander. Helaas ‘werkt het anders’, in deze huidige maatschapvorm:
  het is wellicht waar, dat de autoriteiten en exploitanten, met daarboven op de traditionele adel en andere belanghebbenden, vast lijken te zitten in padstellingen, intriges en ‘schandaaltjes’, die het corruptie-zwendel-schandaal, te noemen de ‘de economische crisis’, naast ‘alle andere crisissen’, constant ‘trachten te verbloemen’ en bovendien, dit ook nog gebruiken als een excuus ‘om te bezuinigen’.
  Het is ook onmiskenbaar waar, dat geinvesteerde gelden, bij lange na niet voor ‘de doeleinden gebruikt worden’, zoals ‘beloofd’.
  Geld is slechts een monetair ruilmiddel en economie betekend staatshuiskunde. Helaasworden deze twee zaken misbruikt: “zelfverrijking”, omdat ‘de hoge dames en heren’ natuurlijk riant beloond wensen te worden, men ‘wil een leuk leven’. Allright!!
  Het biedt dus meer dan veiligheid, het biedt hen ‘vrijheid’. De wijze, waarop het huidige economie-model werkt, is gebasseerd op:
  – inkomsten door arbeid: productiviteit, uitgaven voor noodzakelijke, extra en anderssoortige concumptie. Geldt voor individuen, gezinnen, noem maar op!
  – Dit is een Maatschappij: overweldigend gebasseerd op: exploitatie, handel, industrie-nijverheid, technologie, energie-opwekking: meer-en-meer gebasseerd op concurrentie, rivaliteit en als de grote koekhapper: monopolisering, dank aan de elites, die gebruik van maken. Want, de elites dulden geen concurrentie, maar wel graag ‘een goede concurrentie-positie’! We hebben geen samenleving, maar de “Grote Grabbelton-Jungle en Zeden-Moraal-Predikers”.
  – De Grote Klapper zijn de Optie-Beursen en de Handelsbeursen, daar worden natuurlijk met geld, aandelen, bedrijven, noem maar gehandeld. Kun je na gaan: mensen, die in bedrijven wel degelijk inspannen, worden belazerd, gekort, noem maar op: terwijl de “rijken” met andermans vindingen, inspanningen etc. gaan gokken (vaker dan je denkt met voorkennis, maak je geen zorgen, ssssttt, niemand vertellen) via het “flits-kapitaal” casino zitten te spelen.

  En wij, wij ‘zogenaamde onwetende burgers, boeren en vluchtelingen’, wij weten van niks? En de ‘politiek’: snapt ook niks? Enne, de alle commerciele en staatsinstellingen, die ‘weten ook van niks’?

  Ik noem dit ‘negatieve anarchie’, puur vandalisme in het ‘witte-boord’!
  Economische crisis, komt door ‘distributie-problemen’, in werkelijkheid komt het puur, zie: ‘stijl van beslssingen nemen’, door zwendel, fraude en corruptie! En daar, daar wordt over gezwegen: laf dus! Ik stel deze dinen aan de kaak, omdat ik nooit van zijn leven niet mijn hoofd buig voor een ander, noch dat ik toe sta, dat iemand mijn hoofd ombuigt. Het gaat mij ook niet om – ook al klinkt het wel zo – “rechter – dader – slachtoffer” spel spelen, neen: in tegendeel. Ik ga niet voor een ander bepalen, ‘wat wel mag, wat niet mag, wat wel kan en wat niet kan’, maar ik ze het, als een onderdeel, van mijn medemenseljkheid, om het aan de kaak te stellen. Het is ons geboorterecht, om te leven vanuit eigen inzicht en werkelijke talent, om te gaan & staan waar men wil, te onderzoeken, te exploreren, nieuwsgierig zijn, aldoende leert men en allerende doet men, om gezond, vitaal, helder, onbevooroordeeld te leven: met eerbied en respect, voor elk individu, of je nou putjesschepper of uitvnder bent van kunstmatige intelligentie: zonder de putjes schepper drijven we weg in de schijt en zonder kunstmatige intelligentie geen diep ruimte-exploratie mogelijk. En dit, vrij van impositie, van ‘wat iemand van een ander vindt’, want dat acht ik irrelevant. Dwang, hoef je nooit te tolereren, zij het rechtstreeks door ‘een potentaat’ of door ‘schaarste-tekort’: beiden zijn methoden, van ‘de potentaat en/of huichelaar’. Het ligt zelfs dieper: het is waar, dat de ‘verharding en verkillng’ veel te maken heeft met onderdrukte schaamte en schuldgevoelen’. Dit zal ons niet veel verder brengen, dat is een “gevangenis”, denk maar eens aan een Alcatraz (Clint Eastwood, Libertarian, speelde daar in!). Tuurlijk kan je wel eens mot hebben, maar kijk elkaar is aan en laat elkaar ‘met rust’. Als iemand mij geweld wil aan doen, heb ik methoden, om zo’n persoon te stoppen, dat is voor mijn eigen welzijn, maar ook voor die ander. Mensen vertonen haat & nijd, door de frustratie, die zich ‘op geen enkele andere wijze kan uitdrukken’. Elk mens, is een uniek individu en heeft het volste recht, geboorterecht, om zijn/haar dromen waar te maken. Vrijheid krijgen we niet, op een presenteerblaadje, vrijheid is iets heel innerlijks en personelijks. Als iemand ‘mij tracht te beledigen’ vlieg ik niet meer uit mijn vel, maar ben kalm en koel: wat ik weet, dat niemand me kan beledigen, wat zo’n persoon zegt, is alleen maar ‘voor zijn/haar rekening’. Ga ook geen ‘discussie & debat aan’, ga het ook niet vragen ‘waarom doe je dat’, maar laat zo’n patjakker in zijn stomvervelende sop gaar koken, voor zijn welzijn. Zo’n figuur is net vrij en leeft in Alcatraz, zonder tralies. Als je ‘bij je zelf blijft: autentiek’, dan kun je steeds meer aan ‘zelf-expressie doen’, je wordt een ‘eigen acteur in deze soap opera’, je speelt je eigen levensscriptrol. De ‘slachtoffer – dader – rechter – criticus – scepticus’ maakt plaats voor ‘vruchtbare kritiek’ en je kijkt tegen de ‘huidige goegemeente’ heel anders aan. Wat ‘andere mensen van overtuigd zjn en in geloven’ is ‘hun zaak’, nooit het mjne – dus als men vrijheid wil opgeven voor veligheid, is dat ook ‘hun zaak’, maar ik hou ze geen gezelschap: doodsaai, precies. Er zijn zat andere mensen, met begeisterung, lef in hun hard en ziel, om vanuit innerlijke mildheid de zaken ‘onder ogen en onder oren’ te brengen. Onze jeugd zt in de moeilijkheden: ik heb velen van hen gesproken en willen EIGENLIJK, zoals ik:
  100% zelfstandig en 100% onafhankelijk leven! Angst, komt door angst voor verlies en angst voor het ‘onbekende’. Dat heet ‘levensangst’. Gehoorzamen aan autoriteit zoeken geen vrjheid, maar “heil en gborgenheid”, die ze gemist hebben, van kinds af aan! Exploitanten zijn pragmatischer, zij zoeken ‘mogelijkheden, om er wnst uit te slaan’, het “markt-mechanisme” is echt net “de grote hel en zegen”, maar meer, zal ik zeggen: “een werktuig”. Mensen als “andermans werktuigen gebruiken”, gebeurt al zo lang! De beste managers en coaches, zijn die genen, die er voor zorgen, dat mensen gezond zijn, erkent zijn en voldoende voorzien zijn, om het werk uit te voeren. Open-minded, kritiek hebben op iemands functioneren, mag nooit persnelijk opgevat worden, maar gezeik en gezeur en geleur:
  ophoepelen. Dit gebeurt heel vaak in overheidsinstellingen en Nederlandse bedrijven. k heb niets tegen bedrijven, maar wel tegen “de manier waarop”, ik heb talloze lieden van mijn lijf moeten houden, met hun gekwijl en hun gezeur. Weet je wat leuk is: mensen met visie, creativiteit, innovativiteit, zelfverantwoording vanuit het zelfgeweten en ‘niet bang zijn om in de fout te gaan’, want ‘fouten’ zijn ‘niet gewenste resultaten’. Perfectie is mooi, maar je kunt op een procesmatige en gedisciplineerde wijze, zo veel voorelkaar krijgen. Deze ‘goe-gemeente-regering met de goe-gemeente daaronderop’ is oubollig, ouderwets en gaat richting de 19de eeuw op, terwijl we nota-bene in het ‘post-moderne-informatie-tijdperk’ leven, waarbij het ‘fundamentalisme’ uit de 12de eeuw weer opgang komt. Ehhh, ben ik wakker, of hoe zit dat? Is dit volwassen? Heeft dat met respect te maken? Heeft dat men inzicht, kennis en ervaring te maken?

  Niemand, heeft in mijn ogen het recht, ook maar ‘iets een ander op-te-leggen’, om wat voor reden en motivatie dan ook. Natuurlijk ben ik geen voorstander van het fenomeen ‘criminaliteit’, dat vloeit uit vanaf “overleving” tot ronduit “obsessieve (zelf)destructie”. Criminelen en politie horen ook thuis in het “Alcatraz”, zo ook de “slachtoffers”.
  Er zijn geen “slachtoffers”, er zijn alleen mensen ‘op de verkeerde plek’, die de ontstellende pech hebben gehad “geslachtofferd te worden”. De politie voert – uit racune en frustratie hoor – ‘zero-tolerance beleid’, in mijn ogen het meest stupide en ineffectieve wat je kunt doen: onmacht, dat zich machtig wil opstellen. Idem-dito de regerng: onmacht, dat zch machtig probeert op-te-stellen. De commercie draagt weinig bij: met de ‘prijzenslag’, dat natuurlijk door de kartels gezamelijk worden afgesproken. Mensen ‘allerlei banen opdringen’, is de grootste kolderieke blattante bullshit ten top, maar de “overheid” hoop twee vliegen in een klap te slaan:
  1. Op die manier terugdring criminaliteit.
  2. Commerciele bedrijven (de top) voorzien van leden, die ze nodig hebben.

  k heb een vraag, voor de Libertijnen:

  Klopt dit “plaatje” wel aardig, met jullie personelijke ervaringen?
  Ervaring telt: rot-ervaringen en goeie ervaringen!
  Vrijheid is alles voor mij: maar dit keer loop ik niet meer weg, voor “wat er loos is”. Er is nog zoveel achter te komen en in mijn ogen – veel belangerijker, dan dit alles: vrijheid, dat bijdraagt aan elke mens, op deze planeet. Ware vrijheid is voor mij tot-nu-toe een heel eenzaam pad, als iemand mij ‘ziet’, dan wl nog niet zeggen, dat iemand ‘weet wat ik denk en voel’. Vrjheid is niet voor watjes, voor conventinelen en voor machtsgeile patjakkers, die helemaal geen zelfrespect hebben, maar hun zelfrespect ontlenen, middels ‘goedkeuring van anderen’.
  Alles begint met zelfrespect, daarvoor is wel discipline nodig – niet ‘om te doen wat je verteld wordt te doen’, maar om zelf initiatieven te nemen. Ik heb zeker wel symaptie en empatie voor de SP, m.b.t. Heel de Mens, maar men hoort inderdaad uteindelijk in te zen, dat elk mens ‘een eigen weg heeft te gaan’, ik ben geen kudde-schaap, nooit geweest. Mensen kunnen wel dialogen aangaan, mijn enige voorwaarde is: gaan en staan waar we willen en dat geldt voor elk mens. Ook: bijdrage vanuit innerlijke motvatie vanuit inspiratie: levenskunst, kan bijdragen tot wat ik noem ‘geluk’ en dat bestaat alleen, ‘als het lukt’.Ja, mooi gezegd, makkelijk praten: we leven nu in Alcatraz met grnzen, bewakers, dure transporten en belachelijke hoge prijzen, ecologie-vervuilng, geestelijk gestoorde terorristen/fundamentasten en racuneuze politci, racuneuze politie,
  een leger ambtenaren/bureacraten, bewapend met regels, met wetten en gezagsbevoegdheid, als of we een stel “kleine kinderen zijn”.
  It is a BIG JOKE, Folks!

  En, ik heb dit al zo’n 20 jaar geleden al gezegd (hmmm… dat was toch in: 1984, is het niet??)en de camera’s turen Jan-en-Alleman van de ‘goe-gemeenste’ na. Welkom, op Planeet Alcatraz, waar we allen straks ‘digitale-genenblauwdruk-paspoorten’ of erger, opgedrongen krijgen, om “veilig te reizen”. Weet je waarom? Niet vanwege het terorrisme, maar omdat de “elites van de goe-gemeentes” willen hebben, ter ‘bescherming van hun onderdanen’. In werkelijkheid: “om hun absolute almacht en een leuk luxe-leven met diners en villa’s en kastelen en jachten” te behoouden. Uiteraard, met zeer vele dank, met “onze medewerking”. Gaat er nou bij iemand een lampje aan?

  De STAAT wordt steeds STERKER en WIJ zeker ZWAKKER. Waar denk je anders, waar je “BELastingEuro’s” heen gaan? Daar natuurlijk!

  Groet,
  Sisyphus

Comments are closed.