Op 2-2-02 demonstreert een aantal organisaties en (hopelijk) een groot aantal individuen op het “witte plein” tegen het koninklijk huwelijk. Nu hebben Libertariers niks tegen een koningshuis, mits het maar niet van ons geld betaald wordt. En daar zit ‘m de kneep, dat is natuurlijk wel zo. Verder steekt het dat Maxima zonder slag of stoot ons land ingeloodst wordt, terwijl duizenden mensen, vaak onder mensonterende omstandigheden, maanden zo niet jaren moeten wachten voor ze zich hier mogen vestigen. Feitelijk komt een aanhangster van een moorddadig dictatoriaal regime makkelijker Nederland binnen dan mensen die vluchten voor moorddadige dictatoriale regimes. Dat steekt. We waren dan ook verheugd om te zien dat dit aspect van het hele verhaal niet zomaar werd genegeerd.

De bekende organisatie die opkomt voor de rechten van ‘Illegalen’, “De Fabel van de Illegaal” organiseert op de trouwdag een demonstratie die zich later bij de algemene manifestatie aansluit. Helaas hadden we eerder niet zo leuke ervaringen met “De Fabel..”. In 1994 deden ‘Journalisten’ van “de Fabel..” zich voor als geintereseerden en bezochten een vergadering van de LP. Hierover schreven zij een stukje voor hun periodiekje. Hierin gaven zij schoorvoetend toe dat Libertariers niet fascistisch of racistisch zijn. Ze weten het echter zo te draaien dat we desondanks extreem-rechts zouden zijn. We zijn immers geen linkse revolutionairen, dus onze betrokkenheid bij het recht van vrije immigratie kan, zo menen zij, alleen zijn ingegeven door de wens arbeiders wereldwijd uitbuitbaar te maken. Dit staaltje van undercover activisme is blijkbaar zo sterk dat het betreffende stuk nog steeds te pas en te pas opduikt in linkse kringen. Zo staat het ook op de site van KAFKA, waar ook onze voorzitter een veeg uit de pan krijgt. Het belang van de ‘Illegalen’ gaat echter voor, dus toen “De Fabel..” een handtekeningactie startte heeft de LP daar positief op gereageerd. Hierop kregen wij het volgende antwoord;

Pleur op! We hoeven geen steun van libertariërs.
De Fabel

We waren dus niet zo happig op deelname aan deze demonstratie. Maar, mensen gaan voor politiek, dus toch maar gevraagd of we welkom zouden zijn om mee te lopen. Daarop kwam het volgende antwoord;

Oppervlakkige gelijkenissen in standpunten zeggen ons niets. Wij zijn tegen kapitalisme, jullie voor. We zijn dus elkaars tegenstanders op een fundamenteel niveau. Tegenstanders bestrijden we, daar discussiëren of demonstreren we niet mee. Je bent dus niet welkom.

Kortom; welk doel “De Fabel..” werkelijk ook heeft, het is ze niet om de “Illegalen” te doen, anders zouden ze geen steun afwijzen op grond van ongerelateerde politieke meningsverschillen. Ook kun je je afvragen hoe serieus je een organisatie moet nemen die in oficiele correspondentie met een andere organisatie termen als “pleur op” gebruikt. “De Fabel..” bewaakt “haar” Illegalen als een waakhond tegen invloed van niet-linkse organisaties. De vraag is wat deze mensen daar mee opschieten, ze lopen zo immers veel potentiele steun mis. Wij vinden “De Fabel van de illegaal” dus vooral de Fabel van “De Fabel..”