Belasting is diefstal. Wat is immers het verschil tussen een gewone dief en de fiscus? Beiden nemen zonder jouw toestemming af datgene wat je eerlijk verdiend of gekregen hebt. Als je dit tegen mensen zegt, dan zeggen ze vaak dat belasting geen diefstal is omdat het een betaling voor diensten is; van dezelfde overheid die belasting heft kun je immers een hoop terug krijgen: gratis onderwijs voor je kinderen, subsidies, uitkeringen, infrastructuur, politiediensten, etc. Dat is wel zo, maar datgene wat er oneerlijk aan is is dat de belastingbetaling niet gekoppeld is aan de consumptie van die diensten. Als je geen enkele overheidsdienst consumeert moet je toch evenveel belasting betalen als wanneer je wel overheids diensten consumeerde. Het grootste probleem van deze redenatie is echter dat het teveel bewijst. De regel is blijkbaar dat diefstal geen diefstal is als je een ander diensten levert in ruil voor het verkregen geld. Dit zou betekenen dat de bakker een brood op jouw stoep mag leggen dat je niet besteld hebt en vervolgens van jou betaling mag eisen.

Het wordt trouwens niet door veel mensen ingezien dat belastingheffing, net als veel andere overheidstaken, opgeweldsinitiëring berust. Net als de maffia zegt de overheid impliciet tegen je: betaal mij of ik stuur mannen met wapens op je af. Dat is namelijk de uiterste consequentie van een wet: dat hij met geweld zal worden afgedwongen. Een wet heeft weinig zin als er geen consequenties zijn verbonden aan het niet nakomen van de wet. Zoals gezegd, bij wetten die geweldsinitiëring verbieden is dat OK; als iemand steelt, verkracht of moordt is hij zelf met geweld begonnen. Een reactie met geweld is dan gepast. De belastingontduiker pleegt echter geen geweld. Hij ruilt slechts zijn arbeid (of iets anders) voor geld en wil graag het volledige profijt hebben van zijn moeite. Als de staat hier achter komt gebeurt er het volgende. Eerst zal je waarschijnlijk een aanslag krijgen. Als je die niet betaalt komt er een deurwaarder. Als je die ook niet betaalt, dan komt er waarschijnlijk iemand om je spullen in beslag te nemen. Als je weigert die persoon binnen te laten, zullen er later politieagenten met pistolen komen om bij je binnen te breken. Ook worden af en toe belastingontduikers in de gevangenis gestopt. “Belastingfraudeurs” worden ze genoemd. Maar er bestaat niet zoiets als belastingfraude (tenzij je bedoelt dat de belastinginspecteur zonder dat je dit weet meer belasting van je heft dan volgens de wet mag). Fraude is van een ander iets afnemen door middel van leugens. Als je geen belasting betaalt neem je niets van een ander af, maar voorkom je dat een ander iets van jouw afneemt. Als een dief op straat je aanvalt en je portemonnaie eist en je liegt en je zegt dat je er geen bij je hebt, dan zeg je toch ook niet dat je diefstalfraude gepleegd hebt?

Een tweede argument waarmee men probeert aan te tonen dat belasting geen diefstal is: Nederland is van de Nederlandse staat en zij mag mensen dus geld vragen voor het feit dat ze je hier laten wonen, net zoals een grondeigenaar huur mag vragen aan mensen die op zijn land wonen. Maar de maffia, of iedere andere willekeurige groep mensen, kan ook zeggen dat ze eigenaar zijn van het hele land en daarmee hun afpersing goed praten. Volgens mij is alleen het landeigendom op het beschouwingsniveau van particulieren geldig, omdat dit normaal gesproken op een eerlijke wijze verkregen is: door ervoor te betalen of land te gaan gebruiken dat nog niemand anders gebruikt. Boeren, bedrijven en individuen kopen in het algemeen hun grond op de markt en mogen daarom vervolgens hun land verhuren indien zij dat willen. Geen enkele staat heeft echter zijn territorium gekocht of anderszins eerlijk verkregen. Historisch gezien is waarschijnlijk elke staat tot stand gekomen door verovering [2]. Het beroep van een staat op eigendomsrecht over haar territorium is daarom volgens mij onterecht.

Een derde argument voor het standpunt dat belasting geen diefstal is: “We” hebben er democratisch voor gekozen. Stel ik kom twee dieven tegen op straat en zij stemmen alle twee ervoor om mij te bestelen en ik stem tegen. Als ze mij nu bestelen, is het dan diefstal? Als ze als tegenprestatie mij een dienst leveren (die ik niet besteld heb) is het dan diefstal?

1 REACTIE

 1. “GELD TERUG”

  U kijkt vast wel eens naar een van de consumentenprogramma’s zoals Kassa, Radar enzovoorts.
  Hierin ziet u mensen die ontevreden zijn over de geleverde prestaties en goederen van diverse instellingen en bedrijven, deze mensen klagen en willen, vaak terecht, hun geld terug hebben.
  U zou toch ook niet willen betalen voor niet geleverde prestaties of goederen?

  Waarom eist u dan meestal geen terugbetaling (belastinggeld) van de overheid als die hun beloftes niet nakomen? Immers, ook zij leveren niet altijd het product of de prestaties die ze aan u hebben aangeboden. Denkt u maar eens aan de wachtlijsten voor opname in het ziekenhuis, de files op de autosnelwegen, de veiligheid op straat, de steeds duurder wordende zorg, de kwaliteit van het onderwijs, de huisvesting problemen voor jongeren die op zichzelf willen gaan wonen………
  (vult u zelf maar aan).

Comments are closed.