Dit is een vertaling uit een reeks van oudere ISIL publicaties die we op Libertarian.nl publiceren.

Inflatie is een ingewikkeld onderwerp dat alleen maar moeilijker wordt door de grote hoeveelheid van onjuistheden en verzinsels die er over verteld worden. Een bekend verzinsel is dat de looneisen van de vakbonden er schuldig aan zijn, of dat uitsluitend de op winst beluste ondernemers verantwoordelijk zijn voor inflatie.

Door slechts op de merkbare resultaten te wijzen, in plaats van de ware oorzaken op te sporen, wordt het misverstand omtrent inflatie alleen maar verergerd. Door deze misvattingen niet te ontzenuwen, wekt de overheid de indruk als zou het openbaar maken van de werkelijke oorzaken een gevaarlijke politieke zaak zijn, die geen van onze politici aandurft.

Inflatie is elke vermeerdering van de beschikbaarheid van geld, waar niet dezelfde waarde aan geproduceerde goederen tegenover staat. Het is zaak deze simpele reden goed te onthouden. Ook is het belangrijk om het verband tussen de productie van goederen en geld te onthouden! Iedere soort geld (munten of bankbiljetten) betekent in de handel een tegenwaarde aan goederen. Op elk gegeven moment behoort er een evenwicht te bestaan tussen geproduceerde goederen en beschikbaar geld, waarbij het geld voor de tegenwaarde aan goederen ingeruild kan worden.

Als geld en goederen beide evenredig toenemen, verandert er niets; dan blijft het geld dezelfde tegenwaarde aan goederen houden en blijven ook de prijzen ongewijzigd. Als nu de hoeveelheid goederen in werkelijkheid niet vermeerdert en die van het geld wel, dan betekent dat dat degenen, die de inflatie beheersen, bezig zijn de werkelijke waarde van bezittingen en eigendommen te veranderen. Er is maar een instelling die de hoeveelheid geld kan veranderen: de regering!

Inflatie gebeurt niet “zomaar”, zoals een storm of aardbeving. Het is het gevolg van een weldoordachte en opzettelijk uitgevoerde regeringspolitiek (de bezigheden van valsemunters zijn dermate gering, dat ze hierbij in het niet vallen). Inflatie heeft duidelijk onrechtvaardige en gevaarlijke gevolgen. Waarom zou dit dan al gedurende vele jaren een regeringspolitiek zijn? Omdat, ondanks de desastreuze gevolgen voor ‘s land economie, de politieke voordelen voor de overheid enorm zijn, ook voor allerlei misleide “sociaal voelende” politici.

Inflatie is op de grofste wijze onrechtvaardig voor iedereen, ook voor de allerarmsten. Inflatie is waarschijnlijk de enige effectieve wijze om de zich steeds uitbreidende overheidsinmenging zeker te stellen.