NOS Journaal
POB 26600
1202 JT Hilversum
fax 035-624.6498

Mijne Heren,

Dat de media in Nederland erg weinig kritisch zijn is bekend, dat het NOS Journaal daarin welhaast de kroon spant ook. Niettemin sloeg het Journaal van 16 april van 20:00 uur in dit opzicht werkelijk alle records.

Het ging over de Europese afspraken betreffende maximale CO2-emissies en over de handel in emissierechten.

Het Journaal wil de kijker doen geloven dat het een vaststaand feit is dat de aarde opwarmt dankzij de CO2 uitstoot van industrieën etc. Dat is in werkelijkheid niet alleen onzeker, maar zelfs vrij onwaarschijnlijk. Dat de wetenschappers “daar nu wel uit zijn” is gewoon onwaar. Er is een steeds grotere groep wetenschappers die zich hiertegen verzet.

Verder wordt in dit verband over “vervuiling” gesproken. Dat is misleidende onzin. De natuur produceert 25 keer zoveel CO2 als de mens, en daar leven de planten van. En de dieren leven weer van de planten. CO2 is de belangrijkste leven-gevende stof.

De mens voegt aan de natuurlijke productie 4% toe. Inmiddels wordt de helft daarvan al door extra opname door planten weggewerkt, en die extra opname is stijgende. Overigens is het helemaal niet zeker dat CO2 opwarming veroorzaakt. Er zijn gigantische processen in de natuur werkzaam die dit tegengaan.

De onzekerheid over de broeikas-theorie is zo groot, dat het volgens vele wetenschappers onverantwoord is om daar geld aan uit te geven.

Waarom doet de NOS of ze daarvan niets weet? U kunt daar overal gegevens over vinden, een uurtje op het Internet is genoeg.

Het kwalijke is dat de media, en de NOS voorop, voornamelijk achter de politici aanlopen, alsof die de waarheid in pacht hebben. Het is echter vaak omgekeerd: de politici kennen alleen hun eigen droomwereld, die grotendeels los staat van de echte wereld. De informatie die uit de echte wereld komt en die niet in hun kraam te pas komt, wordt genegeerd. En de wetenschappers die het over de broeikas-theorie eens zijn, zijn alleen te vinden in kringen die door de overheid (lees de politiek) gefinancierd worden. Het zou de taak van de media moeten zijn om ook geluiden van andersdenkenden op te sporen en bekend te maken.

Ik stuur u hierbij een artikeltje van mijn hand waarin de situatie wordt samengevat. Onderaan staat een lijst van websites waarin u meer hierover kunt vinden.

Tevens stuur ik u een verslagje van een gesprek over dit onderwerp met Staatssecretaris Pieter van Geel, waarbij ik aanwezig mocht zijn (in het Engels).

Hoogachtend
D.Thoenes

manmadeglobalwarming.jpgHans Labohm, Dick Thoenes, Simon Rozendaal – Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma
These three Dutchmen – respectively an international relations expert, a science journalist, and a chemical engineer (past chairman of the Royal Netherlands Chemical Society) form part of that growing body of reasonable and qualified people who feel unease at the claims of ‘scientific consensus’ on climate change, and wonder at the policies flowing from those claims. lf the science is flawed, plainly the policies are too. Worldwide, billions of public money will be mis-spent, unnecessary costs placed on existing industry, new industrial development hampered. Together, these three authors are well-placed to point up the weaknesses in the scientific argument that global warming is a man-made phenomenon, and are able to analyse that murky place where the needs for recognition, research grants and votes all come together. Could it really be the case that the ‘global warming crisis’ is really as much about careers and power as anything else?

ISBN 0906522 25 0

Meer informatie vindt u onder ons topic Broeikaseffect.

6 REACTIES

 1. Wetenschap staat ten dienste van de samenleving, maar het gaat niet aan, zoals helaas al tientallen jaren en in steeds toenemende mate gebeurt, wetenschap te laten confisqueren door bepaalde commerciele belangen of politieke lobbies. Bovendien hebben ALLE wetenschappelijke uitspraken (behalve rekenkundige en logische) per definitie een “voorlopïg” karakter, namelijk met de annotatie “volgens de HUIDIGE stand van de wetenschap”. In plaats van de onafhankelijkheid van universiteiten tegen de nadelen van commerciele invloeden te beschermen -wat een wezenlijke overheidstaak is-, spant de overheid zich consequent in ten koste van belastinggeld die onafhankelijkheid op te offeren aan allerlei commerciele belangen, z.g. omdat “het goed is voor de economie”. WELKE economie ?

 2. Het terugdringen van negatieve milieu-effecten op lokaal
  niveau is hetzelfde als in je broek plassen met een donker
  pak aan: het geeft een warm gevoel maar niemand merkt
  er iets van.

 3. Er waren twee reacties naar aanleiding van mijn brief. Wat jammer dat er geen reacties waren op de inhoiud van mijn brief. Het gebrek aan objectiviteit en de gewoonte om systematisch de “andere kant” van een zaak te verzwijgen, waaraan de NOS zich regelmatig schuldig maakt, zijn immer interessante punten van discussie.
  Zie ook de website opiniejournaal.blogspot.com.

 4. Weliswaar heeft mijn bijdrage niets te maken met het milieu, maar toch wilde ik even reageren. Het gaat om de NOS. Ik woon niet meer in Nederland, en kom er nog maar zo’n 1x per jaar. Ik was er dus ook in 2003. Ik keek naar het 8 uur journaal, en mijn mond viel open van verbijstering. De journaal man begon het nieuws met een bericht over het midden-oosten. Als inleiding las hij een stukje voor dat ongeveer als volgt in elkaar zat:

  “Katapulten tegen machine-geweren; Molotov-cocktails tegen F-16 gevechts vliegtuigen….Zo gaat het al jaren in de door Israel bezette Palestijnse gebieden….”

  Kijk, van de VARA, TROS of VPRO verwacht ik politiek getinte programma’s. Maar ik dacht voorheen dat de NOS een kwaliteits omroep was. Het blijkt dus van niet. Een nieuws organisatie moet wat mij betreft nieuws brengen, en geen opinies. Ik betreur het, maar door incidenten zoals dit moet ik wel gaan denken dat de gemiddelde Nederlander bloot staat aan een geweldige portie “Links nieuws”, om het zo maar eens te zeggen. De objectiviteit is hier ver te vinden, meen ik. Erg jammer.

 5. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk en zelfs waarschijnlijk onmogelijk is exacte voorspellingen te doen, al was het alleen al omdat wij mensen de natuur nog niet hebben doorgrond, laat staan weten hoever de invloed van onze daden reikt.
  Men zou echter kunnen zeggen dat alles is verbonden gezien ontdekkingen op natuurkundig gebied die wijzen richting een pad dat inderdaad alles energie is en dus in verbinding met elkaar staat en dus ook invloed op elkaar uitoefent.
  Vastgesteld is de connectie tussen de verhoogde uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen en logisch is de temperatuur stijging zeker wanneer je begrijpt hoe de atmosfeer functioneert: simplistisch gesteld: de atmosfeer ligt om de aarde en bestaat uit broeikasgassen, zo wordt ons klimaat gereguleerd en in balans gehouden. Doordat wij mensen zorgen voor een extra uitstoot en dat nu al sinds de IR wordt die deken van gassen steeds dikker, wat o.a. maakt dat warmte niet wegkan en langzaam opbouwt. De lijn van uitstoot en temp stijging lopen niet congruent aangezien het langer duurt voor effecten/gevolgen optreden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de effecten wel langer aanhouden. Wat maakt dat de uitstoot van de laatste twee eeuwen, zelfs al zou de uitstoot vanaf vandaag op nul staan, nog tientallen jaren later doorwerkt.
  Over Kyoto: emissierechten verhandelen, kwalijke zaak lijkt me en drijft inderdaad de spot met het hele concept. Daarbij is het eigenlijk niet eens genoeg om de uitstoot met slechts 5% te verminderen. 60-80% komt veel dichter in de buurt.
  Wij moeten nog langer met deze aarde mee en onzer kinderen zeker. Wat de consequenties uiteindelijk ook zullen zijn: er is genoeg reden aan te nemen dat wij als mens invloed uitoefenen op ons leefklimaat en net als je je eigen huis niet gaat vervuilen, moeten we ook maar een zover de schutting kijken en bewust worden dat de gedumpte troep in de tuin van de buurman na een tijdje ook te ruiken is in onze eigen tuin. Ernstige understatement, maar waarom niet werken aan een betere wereld voor onszelf, onze kinderen, de natuur en dus de aarde. DAAR gaan we NIET dood aan….

Comments are closed.