Wanneer ik de mooie kanten van het anarchisme bespreek, wordt vaak het volgende argument tegen geworpen: ‘Natuurlijk, als er nooit overheidsinterventies zouden zijn geweest, zouden we ze nu ook niet nodig hebben. Maar we moeten altijd het sociale systeem nemen zoals het nu is, en kijken wat het beste plan zou zijn in deze wereld, en niet in een of ander libertarisch Utopia.‘

Mijn criticus gaat dan in detail verder: ja, vrijhandel is goed in theorie, maar niet met het huidige bank-en kredietsysteem. Ja, het klopt dat we nooit in de Balkan hadden moeten ingrijpen, maar nu we dat eenmaal wel gedaan hebben zou het roekeloos zijn om ons zomaar terug te trekken. Ja, Social Security is een slecht systeem, maar aangezien zo veel mensen er nu van afhankelijk zijn, moeten we ermee doorgaan. Enzovoorts…

Ik sta behoorlijk sympathiek tegen over zulke argumenten, en het is belangrijk om ‘redelijk’ over te komen tegenover de scepticus. Net als ik altijd veel moeite doe om de populaire misvatting te ontkrachten dat wil anarchie slagen iedereen een engel zou moeten zijn (dan zwijgen we maar even over het feit dat wil een overheid kunnen slagen elke politicus een engel zou moeten zijn), zal ik ook laten zien dat anarchie niet van de ene op de andere dag hoeft te ontstaan. Ik bied hiervoor de 10 volgende, pragmatische stappen naar een vrijer land aan:

Kondig aan alle landen en buitenlandse organisaties aan dat we de hulp vanuit de VS dit jaar met 10% verlagen, en voor hetzelfde bedrag het volgende jaar
  • Erken dat er een probleem is
  • Beëindig meteen alle sancties (behalve wapensancties) tegen alle landen
  • Legaliseer alle drugs en pardonneer alle geweldloze drugscriminelen
  • Schaf de IRS (Belastingdienst), DEA (Drugsbestrijdingsdienst) en de BATF (Bureau van Alcohol, Tabak en Vuurwapens) af. Geef alle medewerkers een salaris voor 6 maanden mee zodat ze in die tijd legitiem werk kunnen zoeken.
  • Kondig aan alle landen en buitenlandse organisaties aan dat we de hulp vanuit de VS dit jaar met 10% verlagen, en voor hetzelfde bedrag het volgende jaar zodat na 10 jaar ons ontwikkelingssamenwerkingsbudget 0 is. Doe de dezelfde aankondiging met betrekking tot Amerikaanse soldaten die overzees gelegerd zijn.
  • Houd op met het drukken van meer papiergeld. Maak het legaal voor iedereen om goud te gebruiken in contracten en transacties. Schaf alle wetten af die bepalen wat wel en wat niet gebruikt mag worden als transactiemiddel. Laat iedereen die dat wil een private bank openen, wel onderworpen aan de normale straffen op het niet nakomen van contractuele verplichtingen. Schaf de FDIC (de organisatie die tegoeden bij banken verzekert zodat bij een faillissement de klant haar tegoeden terug verkrijgt) gradueel af (om zo een mogelijke paniek te voorkomen zolang we nog steeds afhankelijk zijn van het precaire systeem van de fractionele reserve).
  • Voer een onderzoek uit onder alle binnenlandse individuen en partijen die nu federaal geld ontvangen, en sluit iedereen die het niet nodig heeft uit. Dit geldt zeker voor alle subsidies en bescherming die bedrijven krijgen.
  • Veil al het federale bezit dat geen legitieme functie vervult. Hierbij inbegrepen zijn al het land in het Westen, leegstaande kantoorgebouwen, en goud en olie reserves. Gebruik de opbrengst om de nationale schuld af te betalen.(1)
  • Laat een vrije markt ontstaan voor alle diensten die nu door de overheid geleverd worden, zonder noodzakelijkerwijs de huidige overheidsvoorzieningen te beëindigen. (Dit om te voorkomen dat er iemand door de netten van de private voorzieningen valt.)
  • Laat aan mensen de keuze om geen deel te nemen aan Social Security, met meename van de tegoeden die ze tot dan toe hebben opgebouwd. Aan degenen die in het systeem blijven (waarschijnlijk een groep van oudere burgers) betaal je wat ze beloofd is uit het geld van de normale belastingopbrengst. Dit zorgt ervoor dat het apparaat dat Social Security nu is, ontmanteld zal worden.

Het is mijn overtuiging dat een meerderheid het bovenstaande plan zal steunen, mits ze geloven dat het volledige plan er doorkomt en niet binnen een paar jaar weer verworpen zal worden.

De sceptici hebben waarschijnlijk gelijk: anarchie zal niet van de ene op de andere dag bereikt worden. Heel goed. Maar laten we er dan heel dicht bij in de buurt komen in, laten we zeggen, tien jaar. Afgesproken? (2)

Noten van de vertaler
(1) Murray Rothbard heeft een andere, m.i. betere oplossing voor het probleem van de staatsschuld: Niet terugbetalen! Net zoals je van volken die onder dictators geleden hebben niet kunt verwachten dat zij de schulden die door hun leiders gemaakt zijn, gaan terugbetalen. Publieke schuld verschilt sterk van private schuld, aangezien in het eerste geval de toekomstige belastingbetaler de schulden van een huidige regering op zich moet nemen. De schuldeiser weet dus ook dat er toekomstige schendingen van privaat eigendom nodig zijn om hem af te betalen. Daarom is een actie waarbij publieke schuld wordt gemaakt immoreel en zou men die schuld niet terug hoeven te betalen. Zie zijn artikel op mises.org.

bob-murphy2.jpgRobert Murphy is aan de New York University gepromoveerd in de economie. Kijk op zijn website. Dit artikel werd eerder gepubliceerd (3 november 2000) op Lewrockwell.com. Vertaling door Koen Swinkels.
Dit artikel verscheen eerder op: mvlogo-small.jpg