Het A-Team steunt op het idee van natuurrecht. Ze verwerpen het nominalisme en het relativisme op ethische en epistemologische gronden. Daarnaast laat het A-Team een liefde zien voor de vrije markt, ondernemersschap, arbeidsdeling en de monetaire economie. Aan de andere kant laten ze juist een afkeur van regulatie zien. De moraal van de helden gebaseerd op het beginsel van non-agressie. Het A-Team maakt duidelijk hoe de overheid fouten maakt en de maatschappij gevormd word door menselijk handelen.

De “A” in de geroemde tv-serie staat waarschijnlijk voor anarcho-kapitalist.

1.Allereerst is het A-Team een illegale, anti-overheids en ondergrondse organisatie waarvan de leden uit een gevangenis zijn ontsnapt. Ze zijn bandieten, betalen zeker geen belasting en het leger achtervolgt het A-Team in de meeste afleveringen. Zijn deze mannen slecht? Zeker niet. Ze worden afgebeeld als helden terwijl de overheid als onrechtvaardig word gezien omdat zij deze mannen in gevangenschap wil nemen.

2.Het A-Team respecteert het rechtpositivisme niet omdat deze statische uitvinding verantwoordelijk is voor hun vlucht. De serie is aan de andere kant gebaseerd op gemakkelijk te herkennen ethische normen die niet in twijfel kunnen worden getrokken door mensen of de staat. Er is geen moreel of epistemologisch relativisme. De kijker herkend door zijn intellect precies wat goed of fout is. Een wet, veroordeling of een wens van een generaal kan dat feit niet veranderen. Officiële instanties kunnen de aard van dingen alleen maar vaag maken en niemand heeft de macht om ze te veranderen. Dit komt overeen met het natuurrecht. Bastiat stelde al dat rechtspositivisme dat natuurrecht ontkent een gevolg heeft: een aantasting van het recht. Het A-Team geloofd terecht in universele en onveranderlijke normen die altijd door iedereen gerespecteerd dienen te worden.

3.Een bekende zin uit de serie is de verwijzing naar “crime they didn’t commit.” Een kolonel gaf tijdens de Vietnam oorlog bevel om een bank te overvallen. Toen ze klaar waren kwamen ze er achter dat hun hoofdkwartier vernietigd was. Nu was het onmogelijk om te bewijzen dat ze handelden op het bevel van hun kolonel. Het openbaar ministerie besluite om ze te vervolgen. Hier zie je een voorbeeld van falend rechtspositivisme. Het is een misdaad als individuen iets fout doen tijdens het handelen op eigen houtje. Maar het is geen misdaad als de overheid zich met het zelfde soort gedrag bezig houd. Het alom bekende voorbeeld is belasting. De staat mag een deel van iemands inkomen nemen zonder zijn instemming maar als een individu dat doet word het gezien als diefstal.

4.De filosofie van het A-Team is gebaseerd op het non-agressie beginsel. Ze hebben nooit het bezit van een ander in eigendom genomen, ondanks de mogelijke winst dat het zou kunnen opleveren. Ware agressors worden nooit verdedigd door het A-Team. Het tegendeel is echter waar, het A-Team wordt meestal in dienst genomen door mensen die bedreigd worden door agressors. Dit is een belangrijke punt voor hen om een opdracht aan te nemen. In elke aflevering maken ze een analyse over wat er gebeurt, wie er verantwoordelijk voor is en hoe de agressie gestart is. Verder handelt het A-Team met instemming van personen die zijn aangevallen. Dit doet een staat niet. Een staat geeft zichzelf het recht om te beslissen om iemand te verdedigen of niet.

5.Het A-Team is duidelijk een anarcho-kapitalistische creatie en geen linkse anarchistische. Het handelen van het team is gebaseerd op een vergaande arbeidsdeling. Het heeft zowel interne als externe organisatie omdat het A-Team de markt gebruikt om haar doel te bereiken. De klanten zijn vaak mensen die niet goed zijn in het produceren van veiligheid maar zij gebruiken hun tijd om iets anders te produceren. Met het verdiende inkomen nemen zij iemand in dienst met een comparatief voordeel, het A-Team dus om hun leven en bezit te beschermen.

6.Het A-Team is als organisatie antilinks omdat ze steunt op economische berekeningen. De organisatie is weldadig en efficiënt. Ze heeft prijzen voor input en output. Elk productie proces behoeft kapitaal aldus worden de productiefactoren gekocht (wapens, olie, arbeiders en andere hulpmiddelen). Het hele proces om veiligheid voor de klant te produceren en winst voor de onderneming te maken heeft natuurlijk een prijs. Vergeet dus maar dat het A-Team enigszins flirt met het linkse idee van anarchisme. De productie van veiligheid is gegrond op commerciële basis. Alle economische goederen zijn schaars. Iemand moet er een prijs voor betalen.

7.Het anarchisme van het A-Team is dat van het Oostenrijkse type en niet het neoklassieke. Natuurlijk zijn de geproduceerde diensten geprijsd. Er word echter niet altijd gehandeld als een neoklassieke producent die zoekt naar de kleinste input en de hoogste opbrengsten. Kapitalisten zoals het A-Team bieden soms hun diensten aan voor een lagere prijs of op liefdadige basis. Daarom is het team homo agens, kiest het middelen om een doel te bereiken en is het niet een homo economicus die automatisch reageert op de prijs. In andere woorden, hoewel economische berekeningen belangrijk zijn voor het goed functioneren van de organisatie zijn er beperkingen bij die berekeningen. Sommige dingen zijn gewaardeerd zonder referentie naar marktprijzen.

8.Het succes van het A-Team is ongekend ondanks dat de overheid ze vogelvrij heeft verklaard. Ze worden niet alleen volgens de officiële wet vervolgt, wat nog meer inspirerend is is dat ze een compleet ongereguleerde organisatie zijn. Ze hebben geen toestemming van de overheid om te handelen, bureaucraten stellen hun niet bloot aan controle, ze hebben geen boekhouding of advocaten en ze hoeven niks toe te lichten of te verantwoorden aan politici. Het A-Team doet gewoon zijn werk door het produceren en aanbieden van diensten die gevraagd worden door vredelievende individuen. Zonder overheidsregulatie zijn hun prestaties ongelofelijk.

9.Het A-Team bewijst dat de free rider of wellicht in hun geval de positieve externe effecten irrelevant zijn bij de productie van veiligheid. Volgen de statische theorie moet de productie van veiligheid worden aangeboden door een dwingende monopolist omdat iedereen profiteert van de productie maar de consumenten niet kunnen worden uitgesloten van consumptie als ze besluiten niet te betalen voor het product. Het A-Team vindt dat geen probleem. Natuurlijk zijn er mensen die voordeel hebben van hun productie zonder dat ze er voor betalen. Elke onderneming die veiligheid produceert begunstigd personen die eigendomsrechten respecteren ondanks niet iedereen deze onderneming betaald. Dit verandert niet het feit dat het A-Team alleen op vrijwillige basis werkt en zijn klanten vind zonder de dwang van een monopolie. Ze kunnen klanten vinden zonder dat de consumptie wordt afgedwongen.

10.Het hierboven geschreven is een beschouwing die pleit voor marktwerking en particulier eigendom. De productie door de overheid leidt uiteindelijk tot het falen van de overheid. Het A-Team wordt ingeschakeld omdat de overheid ondanks het heffen van belasting mensen niet kan helpen met het verdedigen van zichzelf. De overheid is meer geïnteresseerd in het jacht maken op ondernemers dan in het efficiënt vervolgen van criminelen. Gelukkig steekt het A-Team de gek met de bureaucraten aan door te ontsnappen uit gevangenisschap met grote lachen op hun gezichten. De leider van het team is Hannibal Smith, een groot leider, natuurlijk planner, sigaar roker, een symbool van ongehoorzaamheid aan de socialistisch-puriteinse ethos van deze tijd.

Vertaald door Mathijs ter Wee

Het origineel is geschreven door Mateusz Machaj op de mises weblog: http://blog.mises.org/archives/005325.asp#more