De innige samenwerking tussen de overheid en de producenten van vaccins en geneesmiddelen, met hun enorme belangen, zorgt voor fors hogere prijzen en lange ontwikkeltrajecten. In sommige gevallen zijn de gevolgen van dit corporatisme levensgevaarlijk zoals onderstaand artikel illustreert.

needle-large.jpg“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”. Het heeft even geduurd, maar nu is eindelijk duidelijk hoe schadelijk het Nederlandse cellulaire kinkhoestvaccin in werkelijkheid is. Het moet ouders wel heel rauw op hun dak zijn gevallen toen onlangs plompverloren in het nieuws kwam hoe dit vaccin maar liefst 79% meer koortsstuipen, 60-67% meer collapsen, en 73% meer convulsies oplevert dan de acellulaire variant die inmiddels in vrijwel alle omringende landen wordt gebruikt. Gehypnotiseerd door de mantra ‘Vaccinaties zijn veilig en effectief’ hebben de ouders van Nederland jarenlang vol vertrouwen dit gevaarlijke pertussistoxine diep in de weefsels van hun baby’s laten spuiten. De autoriteiten waren minstens al sinds 1997 op de hoogte van de vele negatieve effecten, maar hielden deze opzettelijk structureel geheim. De dwingende adviezen van de gezondheidsraad om op het acellulaire vaccin over te schakelen (in 1997 èn in 2001) werden door de producent – nota bene een Nederlands overheidsinstituut – tot op heden domweg genegeerd. De overheid wil de kwaliteit en de beschikbaarheid van vaccins kunnen beheersen… en ze heeft haar eigen instituten niet eens in de hand?

Het uiterst giftige pertussistoxine wordt wereldwijd doelgericht ingezet om bij laboratoriumdieren hersenontstekingen te veroorzaken. Dus natuurlijk kan deze stof, geïnjecteerd in baby’s, bij hen een zelfde effect teweegbrengen. Onder de kille definitie ‘hersenhuilen’ wordt hun urenlang ontroostbaar gillen afgedaan als ‘normale reactie’. Ja, bij een gifstof van dit kaliber is die reactie inderdaad heel normaal. Maar inhoudelijk is het gebezigde ‘normaal’ tegenovergesteld aan het daarmee gesuggereerde ‘onschuldig’.

Farmaceutische producten hebben werkingen: gewenste en ongewenste. De ongewenste effecten ‘bijwerking’ te noemen, is in emotionele zin een afzwakking van hun ernst. Want in fysieke zin blijken de ‘bijwerkingen’ van het gebruikte middel vaak kwalijker dan het gewenste effect.

De werking die ‘de autoriteiten’ – wie zijn dat eigenlijk? – met het kinkhoestvaccin hopen te bereiken, drukken zij uit in jaren. Voor een mogelijk oorzakelijk verband met de ‘bijwerkingen’ hebben zij, eenzijdig, een interval bepaald van hooguit enkele dagen. Dat is in flagrante tegenspraak met het ‘non-specific stress syndrome’ van Hans Selye, en ook met de realiteit. Seleye (1937) toonde aan dat de directe effecten van een in het lichaam binnengebrachte toxische stof, op verschillende momenten, en tot minstens 24 dagen daarna te duiden zijn. Om precies te zijn: tijdens de eerste 24 uur, op dag 5, 6 of 7, dag 16, en ten slotte dag 24. Op de Vaccination Conference in Londen in mei 1997 meldde Dr. Anthony Morris, jarenlang als wetenschapper verbonden aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), dat nu in de hersentumoren van volwassenen virussen worden aangetroffen, afkomstig uit de poliovaccins hen zo’n 50 jaar eerder toegediend.

Op een vraag die niet wordt gesteld, komt geen antwoord. Dus: hoe zit het met de cellulaire en energetische informatie die bij baby’s binnenkomt vanuit de verschillende dierlijke cultuurbodems waarop de vaccins zijn gekweekt? Dat die effecten niet (onmiddellijk) zichtbaar zijn, wil niet zeggen dat ze niet bestaan. Van echografieën, in gebruik vanaf ca. 1960, bleek ook pas in de jaren ’90 dat deze de hersenfuncties van baby’s beschadigen. Overigens, ze moeten die kinderbreintjes wel hebben, hè? Echo’s, vaccins en, als het even meezit, later Ritalin…

In een poging om iets positiefs te zetten tegenover alle ellende die vaccins veroorzaken, noemde ik in een live televisie-uitzending van Witteman vitamine C als alternatief om infecties veilig en effectief op afstand te houden en te beheersen. Tegenspelend viroloog professor Osterhaus trok me bijna over tafel. Ik sprak vanuit de gepubliceerde bevindingen van Klenner, een Amerikaanse arts die telkens wanneer hij de levensbedreigende effecten van infecties, brandwonden en slangen-, en insectenbeten moest keren, vitamine C in megadosis intraveneus toediende. Met niet aflatend succes. Maar ja, vaccins zijn big business, en aan vitamine C valt geen droog brood te verdienen. Bovendien maakt ’t met z’n 325 functies het gehele lichaam weerbaar tegen aanzienlijk meer dan alleen kinkhoest…

En dat, heren autoriteiten, is de waarheid!

 • Dr Viera Scheibner, ‘Vaccination, a medical assault on the immune system’, verkrijgbaar bij D.L. Röver;
 • Dr Leonard Horowitz, ‘Emerging viruses, Aids and Ebola – Nature, accident or intentional?’, ISBN 0.923550.12.7
 • Dr. Frederick R. Klenner, ‘Ascorbic Acid in Preventive Medicine’, Journal of Preventive Medicine, Spring 1974; uitgebreide info op www.orthomed.com
 • Dierenartsen waarschuwen tegen vaccins: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/3588457.stm

Dr Viera Scheibner is aanwezig op het lustrumcongres van de NVKP, de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken,
6 en 7 november “De Schalm” in De Meern, 10.00 – 17.00 uur, www.nvkp.nl.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Arts en Apotheker, 2/2004:11.

17 REACTIES

 1. KRITISCH PRIKKEN, REGELGEVEN OF VRIJE HANDEL IN VACCINS ?

  Ter vermijding van mogelijke misverstanden acht ik het nodig -met alle respect- ook enig commentaar te geven op bovenstaand artikel.

  Naar aanleiding van de ophef (gedurende het afgelopen voorjaar) over toepassing van minderwaardig kinkhoestvaccin is het Rijksvaccinatieprogram snel aangepast. Een en ander vormt opnieuw aanleiding zich t.a.v. overheidsbeleid in het algemeen en op gezondheidszorggebied in het bijzonder nog kritischer op te stellen.

  In elke samenleving is het versstandig, dat een consument altijd kritisch blijft tegenover een leverancier. Immers, niet deze laatste is de gebruiker.
  Dus ook In de gezondheidszorg geldt mutatis mutandis dit principe.. Een belangrijk zo niet het belangrijkste probleem daarbij is, dat in verreweg de meeste gevallen, er geen sprake is van gelijkwaardig kennisniveau. Hierdoor is de relatie patient-arts een delicate en uiteindelijk een kwestie van vertrouwen. Wel is het zo, dat als hoofdregel geldt, dat de patient/consument (en niet de verzekeraar bijvoorbeeld) de eindbeslissing over de behandeling neemt en hij / zij dus eindverantwoordelijk is. De wetgever heeft daarom -terecht- getracht de patient d.m.v. wetgeving te beschermen (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO).
  De behandelaar is daarbij VERPLICHT de patient van zoveel mogelijk adequate informatie te voorzien om hem in staat te stellen die eindbeslissing te nemen.

  Wanneer het om vaccinaties gaat, kan de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken (NVKP) ons bovendien van dienst zijn.
  Deze Vereniging beschikt over zeer veel relevante informatie betreffende vaccinaties in het algemeen en kinkhoestvaccinatie in het bijzonder.
  De Vereniging beveelt vaccinatie tegen kinkhoest uitdrukkelijk aan, let wel, met inachtneming van een serie risicobeperkende maatregelen:
  http://www.nvkp.nl/html/mogelijkheden_om_risico_s_op_b.html

  Overzicht kinkhoest dossier: http://www.nvkp.nl/html/kinkhoest_dossier.html

  Uitgebreid degelijk onderbouwd commentaar:
  http://www.nvkp.nl/html/acellulair_of_heelcelkinkhoest.html

  Volgens de Vereniging blijft de rol van Vitamine C beperkt tot de ondersteuning van de weerstand / lichamelijke conditie.

  Ongeacht resterende punten wil ik het hierbij laten.

 2. Waar blijven de premissen voor je beweringen, pipo lulkoek ?

  “Ex falso sequitur quodlibet”

 3. Geachte Harry,

  Viera Scheibner heef recent in Australie een prijs voor pseudo wetenschappelijk gebazel ontvangen.

  Wie zijn volgens jou de aandeelhouders van de RIVM ?
  (wederom een retorische vraag)

  Ter illustratie:

  Roger Bate publiceerde in 1998 een rapport over een nieuw ontdekte gevaarlijke stof, dihydrogenium monoxide (DHMO).
  Het bleek een belangrijk bestanddeel van zure regen te zijn.Bovendien kon het in menselijke kankercellen aangetoond worden.

  Zodra je weet om welke stof het gaat zul je begrijpen uit welk nest ik kom.

  Nogmaals: Hoog Jomanda gehalte, dit NVKP gedram.

  En hier wilde ik het bij laten.

  Hoogachtend,

  pipo

 4. Geachte pipo lulkoek,

  Inderdaad lulkoek, herhaling van onbewezen (en vage !) beweringen en gebrek aan argumenten en referenties, maken een harde wetenschappelijke conclusie betreffende Uw stellingen onmogelijk. Uw voorkeur anoniem te blijven valt dan ook volledig te begrijpen. Zonde van de tijd.

 5. Wie moet wat bewijzen?

  Dihydrogenium monoxide is gewoon H2O, water dus. De stelling van Roger Bate is daarom juist, zijn conclusie niet (maar dat was de opzet).

  Welk empirisch bewijs heb je zelf eigenlijk om het pseudo wetenschappelijk gelijk van de NVKP aan te tonen????

  Het gedram van homeopaten en andere gelijksoortige randdebielen valt blijkbaar moeilijk te bestrijden c.q. voorkomen. De geneeskrachtige werking van homeopatische “geneesmiddelen” is nog steeds niet aangetoond.

  Doch het is big business, nietwaar ?

  Steek je licht eens op bij de stichting Skepsis, of de vereniging tegen kwakzalvers, lees je vakbladen eens voordat je ze bij het oud papier zet.

  Je hebt gelijk, zonde van de tijd!

  Gelukkig maar dat jij mijn apotheker niet bent!

  waarvan acte.

 6. Ik vind dat Pipo of Mr Anoniem zeer ver gaat in het persoonlijk aanvallen van andersdenkenden. Ik heb nog steeds niets steekhoudends gehoord van deze persoon. Milton Friedman heeft eens gezegd dat het meest succesvolle kartel de medische wetenschap was, omdat alle andere mogelijkheden al eeuwenlang bij voorbaat van concurrentie werden uitgesloten. Vandaar dat bijv. Louis Pasteur in 19e eeuw werd verguisd door zijn mede-wetenschappers. De Vereniging tegen Kwakzalverij is gewoon hetzelfde medisch kartel dat al eeuwenlang de skepter zwaait.

 7. pipo attaqueerde Harry’s kritiek met de enkele phrase: “Hoog Jomanda gehalte, dit NVKP gedram.”
  Vraag aan pipo:
  1) Hoe kan men een “Jomanda gehalte” meten ?
  2) Waaruit blijkt het “NVKP gedram” ?

 8. Ik zie jou al helemaal lopen, in een blauwe jurk met je wiggelroede. Karel de Grote alias Barend van Dorp alias Harry de apotheker.
  Jouw retoriek doet mij denken aan het “kippenboertje met kruidentuinje, zoon van een apotheker” Heinrich Himmler.

  Ben eens wezen spitten op deze site naar andere reacties van jouw hand.

  Hoe denk jij bijv. Friezen voor jouw karretje te kunnen spannen ?

  Ziek mannetje ben je.

  Ik ben zo’n Fries welke zich voor geen enkel karretje laat spannen.

  Met de meeste minachting,

  PIPO

 9. Aan de Friese pipo. Allereerst ben ik geen Harry en ten tweede wil ik eerst eens wat steekhoudende argumenten horen. Van Harry heb ik dat wel gehoord. Ik ben zelf ook van Friese afkomst en ik ben zelf zeer vrijheidslievend. Alleen de collectivisten hebben van Friesland helaas een socialistisch paradijs gemaakt. Beginnende met die vreselijke populist Troelstra. Daarom zijn mijn voorouders ook naar Holland verhuisd, omdat er in Friesland tijdens het begin van de vorige eeuw geen droog brood te verdienen was.

 10. Anonieme PIPO schijnt het met zijn laffe persoonlijke manier van repliceren met steeds meer mensen aan de stok te krijgen. Hij zal ’t vermoedelijk nooit leren.

 11. Disclaimer NVKP.

  Elke informatie die u vindt op deze website, mag niet beschouwd worden als enig medisch of juridisch bindend advies. U, als ouder, bent uiteindelijk degene die de beslissing neemt mbt vaccinaties. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beslissing.

  Is de NVKP misschien bang voor juridische claims???

  Heb het wel vaker aan de stok gehad met pseudo wetenschappers. What’s new?

  Retorische vragen.

  Wie waren de oprichters van de Vereniging tegen de Kwakzalverij ?
  Welk persoon begreep als eerste het nut van vaccineren en wordt verguist door bijv. de NVKP ?

  Eat shit and die, zolang ik mij in veel apotheken letterlijk moet worstelen door gezwam uit de koker van homeopaten en ander gespuis om de juiste informatie te vinden blijft mijn minachting jegens dit soort sukkels bestaan.

  Het debakel rond Sylvia Millecam spreekt voor zich.

  N.B. Desiree L. Rover is verbonden aan de NVKP, lekker objectief dus.

  PIPO.

Comments are closed.