“De wereld is overbevolkt, zwaar overbevolkt,” volgens een groot percentage van de overbevolking. Wie zijn deze mensen die er kennelijk ‘teveel’ zijn? Zelden zullen de mensen die deze stelling poneren zichzelf beschouwen als overschot, en waarom zouden ze? Veelal zijn het welgestelde mensen, die vrij gemakkelijk in al hun levensbehoeften kunnen voorzien. Ooit een arme Afrikaan horen verklaren dat er teveel zijn op deze planeet?

De theorie hierachter is zo oud als de mensheid, maar het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld waren de boeken van Thomas Malthus.
Hij was getuige van grote hongersnoden in Ierland, en zag dit als signaal dat de aardse middelen beperkt waren. Vroeg of laat zou iedereen op aarde geteisterd worden door grote armoede en hongersnoden, tenzij we wat zouden doen om het teveel aan mensen te beperken. Malthus kreeg ongelijk, de aardappel werd van Zuid-Amerika naar Europa gehaald en bleek hier een uitermate geschikte voedingsbron; de hongersnood verdween. Technologische ontwikkelingen vergrootten de algehele productieniveau’s en vandaag de dag leven er vele malen meer mensen dan Malthus en tijdgenoten ooit voor mogelijk hadden gehouden.

De centrale misconceptie welke steekt achter Malthusiaanse theoretici is dat de aardse bronnen beperkt zijn; in werkelijkheid zijn deze alleen beperkt door onze beperkte kennis: twee eeuwen terug had niemand wat aan olie, vandaag de dag is onze economie er grotendeels op gebaseerd en vrezen velen het opraken hiervan.

Het was de econoom Julian Simon die als een van de eersten de theorie omdraaide, en stelde dat honderd extra magen gelijkstaat aan honderd extra hersenen. Magen kennen een maximum capacitiet, wetenschap is onbeperkt. Hieraan durfde hij consequenties te verbinden. Beroemd is zijn weddenschap met hoogleraar Ecologie aan de Stanford University Paul Ehrlich, die stelde dat de prijs van grondstoffen in een periode van 10 jaar niet zoals Simon zei zou dalen, maar juist zou stijgen. Simon won met twee vingers in de neus.

Inmiddels zijn vele mensen bekend met het falen van de Malthusiaanse theorie op economisch vlak, echter vele van de politiek leiders en mediakanalen houden hier nog altijd aan vast. De global warming beweging, de EU en de NAFTA, ‘do-gooders’; al deze invloedrijke bewegingen zijn van mening dat de middelen beperkt zijn en de wereld overbevolkt. De enige oplossing hiervoor is population control door een intellectuele elite, en ogenschijnlijk slagen zij hierin.

Ogenschijnlijk, stel ik, want onze vrijheid zal niet afnemen, we stevenen niet af op een Orwelliaanse dictatuur, de EU zal niet slagen, en van een ‘New World Order’ is al helemaal geen sprake. Waarom? Omdat Malthus theorie niet alleen onjuist is op economisch vlak, maar ook op moreel.

Door de eeuwen heen zijn regeringen geregeld van vorm veranderd, het doel is steeds hetzelfde gebleven. Haar noodzakelijkheid rechtvaardigen in een bepaalde moraliteit (christendom, socialisme, zelfs liberalisme) om zo de mensen te kunnen controleren. Het mes snijdt aan twee kanten. Vaak komt de rechtvaardiging juist voort uit de heersende moraliteit.

Naarmate de bevolkingsdichtheid toenam, zo nam de omvang regeringen toe, en de effectiviteit af. Belangengroepen ontstonden: gildes, vakbonden, ondernemersorganisaties, wetenschappers, in Brussel en Washingten lopen duizenden verschillende lobbyisten rond. Hun werk is het beïnvloeden van politici namens belangengroeperingen. Tegelijkertijd klaagt Den Haag dat de afstand van de burger tot de politiek zo groot is geworden.

Op het moment dat mensen zich niet meer betrokken voelen bij de regering, neemt hun morele rechtvaardiging af. De capaciteit tot onderdrukking kent gelijktijdig een afname. Een stille revolutie vindt plaats. De Vrijspreker is hier een voorbeeld van. De EU grondwet zal dit proces in een stroomversnelling brengen: de abstracte EU verandert plotsklaps in een toneelspel met de verschillende landen in de hoofdrol. Iedereen kan zien hoe institutionalisme twist creëert, en geen politie apparaat is sterk genoeg om de ophef tegen te gaan die het zal veroorzaken.

En het is nog maar 4 nachtjes slapen!

Marnix van Suylekom

2 REACTIES

 1. Een paar dingen vallen mij op:

  Quote:
  “Inmiddels zijn vele mensen bekend met het falen van de Malthusiaanse theorie op economisch vlak”

  Welke mensen? De 99,9999999% van de mensen die naar de huidige media kijken die exact dat prediken? Die nog nooit van Thomas Malthus hebben gehoord en dat ook nooit zullen doen? Die nooit zullen worden blootgesteld aan zelfs een fractie van reflectie?

  ” .. De global warming beweging, de EU en de NAFTA, ‘do-gooders’; al deze invloedrijke bewegingen zijn van mening dat de middelen beperkt zijn en de wereld overbevolkt”

  Ik betwijfel zeer sterk of deze groeperingen ooit hebben gehoord van Thomas Malthus. Het doel van deze groeperingen is een ideologie, het middel alarmisme.

  En zoals eenieder die deze mensen hoort praten, elk middel heiligt het doel. Elk argument voor deze doelen is geldig, hoe krom en onnavolgbaar ook, elk argument tegen dit doel is volstrekt ongeldig, hoe goed en feitelijk het ook is.

  Quote:
  “Ogenschijnlijk, stel ik, want onze vrijheid zal niet afnemen, we stevenen niet af op een Orwelliaanse dictatuur, de EU zal niet slagen, en van een ‘New World Order’ is al helemaal geen sprake. Waarom? Omdat Malthus theorie niet alleen onjuist is op economisch vlak, maar ook op moreel.”

  Jij (of moet ik U zeggen?) onderschat de kracht van propaganda in combinatie met desinteresse van het individu in politieke zaken. Waarbij de EU wordt gestuurd door een hardnekkig dogma.

  Niet een directe en totale machtsovername maar een proces wat stap voor stap gaat. En faalt een specifieke stap vandaag tegen de publieke opinie dan proberen we het morgen nog een keer in een andere verpakking.

  Uw (Ik kies toch voor de U vorm omdat het een keurig geschreven artikel is, ere wie ere toekomt) stelling is een passieve vorm van “Maak je niet druk, het komt wel goed”. Ik betwijfel dat.

  Ik daag U uit om te reageren op mijn kritiek.

 2. Het geloof dat de aarde overbevolkt is is weidverbreid… en zeer gevaarlijk. Het geeft namelijk een voedingsbodem voor zaken als onvrijwillige sterilisaties en eugenics (en zelfs oorlogen en natuurrampen kunnen ermee worden goedgekeurd door sommigen). Racisten, nazi’s etc. kunnen hier hun ei in kwijt (alleen X van een bepaald ras mag kinderen krijgen o.i.d…).

  Dit alles wil niet zeggen dat bevolkingsgroei voor altijd ongeremd door zou moeten gaan, of dat de huidige grootte van de bevolking wenselijk is. Ik wil alleen maar aangeven dat het idee zeer gevaarlijk is zonder een kritische beschouwing.

  Ik vermoed zelf dat de technologie (wetenschap) onze bevolkingsgroei nog lang zal kunnen ondersteunen, tot veel grotere aantallen dan op dit moment mogelijk wordt geacht. Bedenk maar eens wat voor een efficientie in voedselproductie er nog bereikt kan worden in de ‘minder ontwikkelde’ landen. Bedenk maar eens dat de meeste gebouwen laagbouw zijn. Grote flats kunnen vele mensen huisvesten. Grote flats zouden enorme kassen kunnen waarin voedsel geproduceerd wordt. Iedereen zou thuis een efficiente ‘kas’ kunnen hebben om voedsel te produceren. Er is in Nederland volgens mij zelfs een onderzoeker bezig met het concept van ‘floating cities’ (drijvende steden, m.a.w. het benutten van de zee als bewoonbare ruimte op grotere schaal). Voedsel in de vorm van een astronautenpil, kweekvlees (3D printers!?) etc. zouden nog wel eens alles kunnen revolutionaliseren. Een efficientere manier van omgaan met materialen (recycling), verspilling van huidig voedsel, al dat soort dingen. Nee, de bevolking is denk ik nog lang niet uitgegroeid.

Comments are closed.