Het ware egalitarianisme betekent niet alleen een gelijke verdeling van het geld, maar ook een gelijke distributie van niet geldelijke zaken. Hoe zouden de egalitariërs de ongelijkheden tussen zij die kunnen zien en zij die blind zijn kunnen verhelpen? Zij die muzikaal talent hebben en zij die dat niet hebben, zij die mooi zijn en zij die lelijk zijn, zij die begaafd zijn en zij die dat niet zijn? Hoe moet het met de onbillijkheden tussen zij die de neiging hebben gelukkig te zijn en zij die geneigd zijn melancholiek te zijn? Hoe zullen de egalitariërs daar bemiddelen? Kan geld worden afgenomen van hen die “veel geluk” kennen en worden gegeven aan hen die” weinig geluk” kennen als een soort compensatie? Hoeveel is geluksgevoel waard?