De uitslagen van de verkiezingen zijn bekend. Uw partij, of het nu P.V.D.A., of C.D.A., of D’66 is hebben respectievelijk 5, 9 en 3 zetels gewonnen.

Als Uw partij de V.V.D. is, dan heeft zij 9 zetels moeten inleveren. Maar in dit geval kunt U altijd nog aanvoeren, dat de coalitie met het C.D.A. heeft standgehouden. Uit diverse gesprekken blijkt dat het nog niet duidelijk is welke coalitie de volgende 4 jaar de “macht” gaat uitoefenen. Uw partij mag dan gewonnen of verloren hebben, maar heeft U, als individu, gewonnen of verloren?

Verloren?

Vanuit de Libertarische filosofie heeft U, ongeacht tot welke positie U zich aangetrokken voelt, verloren! Er moet namelijk een coalitie gevormd worden, wat inhoudt, dat er compromissen afgesloten moeten worden om te kunnen gaan regeren. Een compromis houdt in, dat beide partijen niet tevreden zullen zijn en dat het partijprogramma, op grond waarvan U Uw keuze gemaakt heeft, niet of nauwelijks uitgevoerd kan worden.

Partijprogramma’s

Alle partijprogramma’s zijn gebaseerd op het uitoefenen van macht. Dit wil zeggen, dat de ene groep zich het “democratische” recht wil toe-eigenen om de andere groep haar wil op te leggen, ongeacht de grootte van die andere groepen. Aan Uw persoonlijke omstandigheden wordt geen aandacht geschonken, zodat het voor individuen noodzakelijk is om zich bij de een of andere politieke groepering aan te sluiten, om toch maar enig voordeel te behalen. Dat dit “vermeende” voordeel ten koste gaat van Uzelf en anderen wordt helaas niet ingezien. Immers voor elk vermeend voordeel dat U denkt te behalen moet U tenslotte zelf betalen.

Iedereen verantwoordelijk

De Libertarische filosofie gaat ervan uit dat Uzelf verantwoordelijk bent voor Uw handelingen en dat geen persoon of groep van personen, U in Uw handelingen mag beletten, mits Uw handelingen de vrijheid van handelen van anderen niet schaden.